۱۳۸۷ شهریور ۱۳, چهارشنبه

علل درد کمر (low back pain)

ستون فقرات شامل 33 مهره می باشد.7 مهره در ناحیه گردن,12 مهره پشتی,5 مهره کمری,5مهره خاجی و چهار مهره دنبالچه ای که البته مهره های خاجی و دنبالچه ای به یکدیگر جوش خورده و مهره واحدی محسوب می شوند.مهمترین وظیفه ستون فقرات محافظت از طناب نخاعی(spinal cord),تحمل وزن سر و تنه و همچنین انتقال دهنده وزن به اندام تحتانی است.

هر مهره شامل یک جسم مهره در قسمت جلویی و یک قوس مهره ای در عقب می باشد.جسم مهره و قوس مهره ای به گونه ای اتصال دارند که کانال نخاعی را به وجود می آورند.نخاع در طول ستون فقرات از ناحیه گردنی تا قسمت اولین یا دومین مهره کمری امتداد می یابد و ریشه های عصبی در طول نخاع بصورت حسی یا حرکتی از طریق سوراخ های بین مهره ای از نخاع منشعب می شوند.مسیر اعصاب حسی به سمت نخاع و از آنجا به سمت مغز است و مسیر اعصاب حرکتی به سمت محیط مثلا عضلات می باشد.تعداد اعصاب نخاعی 31 جفت که شامل 8 زوج گردنی,12 زوج پشتی, 5 زوج کمری, 5 زوج خاجی و یک زوج دنبالچه ای می باشد.به پایین ترین قسمت تنه نخاع که بین اولین و دومین مهره کمری پایان می یابد به دلیل مخروطی شکل بودن,مخروط انتهایی(conus medullaris) می نامند و از این قسمت انتهایی به بعد, ریشه های اعصاب در کانال نخاعی به صورت دم اسب خارج می شوند,بنابراین به ناحیه دم اسبی(cauda equina) معروف است.
بین هر دو مهره دیسک بین مهره ای که از جنس غضروف می باشد قرار می گیرد.مهره ها و دیسک ها به گونه ای اتصال دارند که امکان حرکات مختلف خم و صاف شدن(فلکشن-اکستنشن),خم شدن جانبی(لترال فلکشن) و چرخش به طرفین(روتیشن) را به ستون فقرات می دهند.یکی از وظایف مهم دیسک بین مهره ای تحمل وزن و کاهش شدت ضربات به ستون فقرات می باشد.
انواع کمردرد(LBP):
1- درد های مکانیکی
2-درد های احشایی
3-درد های التهابی و عفونی
4-درد ناشی از تومورها
5-درد های عصبی-روانی
6-درد ناشی از بیماری روماتیسمی
7-دردهای عروقی

با توجه به اینکه دردهای مکانیکال شایعترین علت درد های ناحیه کمر محسوب می شوند,از میان علل درد ناحیه کمری فقط به این قسمت که در ارتباط با درمان فیزیوتراپی قرار می گیرد می پردازیم.
انواع درد مکانیکی ستون فقرات کمری
1-کشیدگی,پیچ خوردگی و فشار به عناصر ناحیه کمر
2-فتق دیسک بین مهره ای
3-لیزخوردن مهره کمری
4-انحراف جانبی ستون فقرات
5-استئوآرتریت
6-تنگی کانال نخاعی
7-شکستگی-دررفتگی در ناحیه کمری
کشیدگی,پیچ خوردگی و فشار به عناصر ناحیه کمر:این نیروها بیشترین علت درد مکانیکال و در عین حال شایع ترین عامل درد ناحیه کمری می باشند.فشارهای شدید(ضربه ای) یا غیرنرمال(در طول یک دوره زمانی) به ستون فقرات کمری باعث تحت کشش قرارگرفتن عضلات,تاندونها,رباط ها,کپسول مفصلی در ناحیه مفاصل فاست(facet joint) و فاسیای عضلات می گردند.آسیب به این عناصر یک عامل بسیار مهم درد می باشد.البته کشیدگی عناصر ناحیه کمری ازطریق اسپاسم عضلانی که یک واکنش رفلکسی حاصل از عضلات مربوطه و یا ازطرف عضلات مجاور می باشد باعث تشدید درد می گردد.
کوتاهی عضلات پشت ران(عضلات همسترینگ) به علت کاهش تحرک ناحیه لگن و افزایش حرکت در ناحیه کمری یک عامل درد کمر درطی زمان محسوب می شود که علت آن کاهش ثبات مفاصل ناحیه کمر می باشد.همچنین کوتاهی عضلات ناحیه کمر(کاهش انعطاف پذیری) به دلیل اختلال در حرکات کمر و لگن باعث کشیدگی عناصر پشتی(عضلات و لیگامان) می گردد و درنتیجه درد ایجاد می شود.
فتق دیسک بین مهره ای(Disc Herniation): هر دیسک که بین دو مهره قرار می گیرد از دو قسمت تشکیل شده است.یک قسمت محیطی بنام آنولوس فیبروزوزس(Anolous Fibrosus) و یک قسمت مرکزی بنام هسته دیسک یا نوکلئوس پالپوزوس(Nucleous Pulposus).
کشیدگی-پیچ خوردگی و فشار به ناحیه کمر که به عناصر پشتی ستون فقرات آسیب وارد می کند و در قسمت فوق توضیح داده شد, می تواند به دیسک یا دیسک های بین مهره ای که در جلو بین دو جسم مهره ای قرار می گیرد نیز صدمه وارد کند.هر دو قسمت محیطی و مرکزی دیسک آسیب پذیرند ولی اصطلاح فتق زمانی کاربرد دارد که با پارگی قسمت محیطی دیسک بین مهره ای, بخش مرکزی آن به بیرون راه یابد.
آسیب های خفیف دیسک معمولا درد موضعی ایجاد می کنند که می تواند به علت صدمه قسمت محیطی دیسک که از عصب سینوورتبرال تغذیه می شود ایجاد گردد و یا به علت تورم دیسک که هنوز به مرحله فتق نرسیده ولی به علت فشار ثانویه به اطراف درجاتی از درد را ایجاد می کند.این حالت آسیب جدی محسوب نمی شود,مگر اینکه با ادامه نیروهای غیرنرمال باعث ازهم گسیختگی لایه محیطی و بیرون زدگی هسته دیسک و فشار به لیگامان طولی خلفی و ریشه های اعصاب نخاعی گردد و با توجه به میزان فشار به ریشه های عصبی حالات متفاوتی از درد را ایجاد می کند.
درصورت فشار به ریشه های عصبی در ناحیه کمر به علت فتق دیسک,درد رادیکولار(Radicular Pain)ایجاد می گردد که می تواند تا کل اندام تحتانی امتداد یابد.البته چون در ناحیه کمر دیسک های L4-L5 و L5-S1 بیشتر تحت فشار قرار می گیرند بنابراین بیشتر درد عصب سیاتیک که مربوط به پشت اندام تحتانی است بوجود می آید.یک نکته بسیار مهم درارتباط با درد عصب سیاتیک که بسیاری از بیماران ذکر می کنند این است که درد را در ناحیه کمر حس نمی کنند و فقط از درد ناحیه پشت پا شکایت دارند که لازم است در این مورد توجیه شوند.این مسئله بیشتر به علت پارگی کامل لایه محیطی دیسک می باشد که فشار را از روی ناحیه کمر برمی دارد.چون قسمت هسته فاقد عصب دهی بوده و عموما قسمتی از لایه محیطی است که توسط عصب سینوورتبرال عصب دهی می شود.
بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند معمولا دو دسته اند: یا درجاتی از آسیب عصبی قبل از عمل ایجاد شده بود و یا فاقد این حالت بودند که باید بعد از عمل جراحی تحت درمان تکمیلی فیزیوتراپی قرار گیرند;به خصوص بیمارانی که قبل از عمل درجاتی از صدمه عصبی ایجاد شده بود.
لیزخوردن مهره کمری(Spondylolisthesis): به لیزخوردن مهره بالایی بر روی مهره پایینی اسپوندیلولیستزیس می گویند که چهار درجه دارد وگرید چهار شدیدترین حالت می باشد و نیاز به عمل جراحی دارد.شایع ترین حالت لیزخوردگی, حرکت مهره پنجم کمر(L5) بر روی مهره خاجی یا ساکروم(S1) می باشد.عواملی چون فشار شدید,شکستگی ها,تومورها,برخی از عوامل مادرزادی و یا تغییرات تخریبی در ناحیه پشتی مهره ها می توانند باعث بروز این حالت شوند.لیزخوردگی ها به خصوص درجات شدید آن باعث فشار به عناصر عصبی نخاع می گردند.درجات پایین لیزخوردگی به درمان کنسرواتیو جواب می دهد و فیزیوتراپی در این زمینه موثر است.انجام تمریناتی که باعث افزایش ثبات ستون فقرات می گردند و تحت عنوان تمرینات Active Spinal Stabilization معروف اند با توجه به وضعیت بیماربسیار کمک کننده می باشند.هدف اصلی از انجام این گونه تمرینات, تقویت عضلات عمقی ستون فقرات می باشد که نوع تمرینات و شدت آن ازطریق فیزیوتراپیست کنترل می شود.
انحراف جانبی ستون فقرات (Scoliosis): به هرگونه انحراف ستون فقرات اسکولیوز می گویند که به دو صورت C Type و S Type وجود دارد.در نوع C یک قوس و در نوع S دو قوس غیرنرمال ایجاد می شود.میزان قوس در افراد مبتلا به این بیماری متفاوت می باشد که خود این مسئله نوعی از درجه بندی را ایجاد می کند.در اسکولیوز به دلیل غیرقرینگی و ابنرمال بودن ستون فقرات,نیروها ی وارده به آن حتی درصورت نرمال بودن باعث فشار به عضلات, رباطها, دیسک های بین مهره ای و مفاصل فاست می گردد و درنتیجه منجربه تشدید درد در ستون فقرات به خصوص ناحیه کمر می گردد.
البته اسکولیوز به دو صورت غیرساختمانی(Mobile) و ساختمانی(Fixed) وجود دارد که طبقه بندی دیگری در ارتباط با این بیماری است که جهت نوع درمان مهم است.در نوع غیرساختمانی که برگشت پذیر نیز خوانده می شود درصورت خم کردن تنه به جلو و یا دراز کشیدن اصلاح می شود.وضعیت های نادرست, کمردردها ی شدید به خصوص فتق دیسک, برخی از تومورها و اختلاف طول اندامها می توانند این حالت را ایجاد کنند.در نوع ساختمانی برخلاف نوع غیرساختمانی در حالت خم شدن به جلو انحراف و قوس ازبین نمی رود.اسکولیوز ساختمانی به دلیل نقص عضو, برخی از بیماری های عضلانی, بعضی از ناهنجاری ها ی مادرزادی ,بیماری های عصبی(فلج مغزی ,پولیومیلبت سیرنگومیلی و...) و گاها به دلایل ناشناخته (Idiopathic) در کودکان, نوجوانان و جوانان به وجود می آید.
اسکولیوز با توجه به نوع آن, میزان انحراف, سن بیمار و... نیاز به وسایل کمکی, فیزیوتراپی و یا عمل جراحی دارد.
استئوآرتریت(Osteoarthritis): در این بیماری به علت کاهش ارتفاع دیسک های بین مهره ای و تغیرات تخریبی(دژنراتیو) در مفاصل بین مهره ای (facet joint) که در قسمت پشتی مهره ها قراردارند, منجر به درد در نواحی مربوطه می شود که شدت علائم در بیشتر موارد به میزان آسیب بستگی دارد.آسیب های قبلی دیسک, چاقی, فعالیت های بدنی شدید در طول زندگی و افزایش سن زمینه های بروز بیماری استئوآرتریت(آرتروز) را هموارتر می کنند.
در بسیاری از موارد استئوآرتریت با ایجاد استئوفیت ها(استخوان سازی در حاشیه مهره ها) که اگر در قسمت عقب مهره ها ایجاد شود, ریشه ها ی عصبی را متاثرساخته و درنتیجه باعث درد می گردد.X-Ray کاهش فاصله مفصلی و استئوفیت ها را نشان می دهد.
تنگی کانال نخاعی(Spinal Canal Stenosis): با توجه به اینکه نخاع و ریشه های دم اسبی در کانال نخاعی قرار می گیرند , هر عاملی که باعث کاهش فضای کانال یا سوراخ های بین مهره ای(که محل خروج ریشه های اعصاب نخاعی می باشند) گردد به سبب فشار به نخاع یا ریشه های اعصاب منجر به درد خواهدشد.هرچه میزان تنگی کانال بیشتر باشد بیمار درد بیشتری را تجربه خواهد کرد.
-تنگی کانال مادرزادی
-بیماری استئوآرتریت
-فتق دیسک بین مهره ای
-ضخیم شدگی یا هیپرتروفی لیگامان زرد(فلاوم) و مفاصل فاست
-اسپوندیلولیستزیس
-ضایعه تومورال و عوامل عفونی
علائم تنگی کانال نخاعی:
خم شدن به جلو درد را کاهش می دهد و با صاف کردن تنه درد تشدید می شود.راه رفتن درد را تشدید می کند به طوریکه بیمار مجبور می شود توقف هایی را به هنگام پیاده روی داشته باشد.از علائم مهم تنگی کانال نخاعی,لنگش متناوب(Intermittent Claudication) می باشد.با نشستن و خم کردن تنه درد کاهش می یابد.عموما بیماران علایمی از سنگینی پاها, درد کمر, درد ناحیه پشتی ران و ساق پا را گزارش می کنند.بسیاری از بیماران از درد ناحیه کمر و ساق پاها شکایت دارند.CT-Scan و MRI جهت تشخیص بسیار کمک کننده اند.
شکستگی-دررفتگی در ناحیه ستون فقرات کمری:
شکستگی ها و درفتگی ها در نواحی کمر به دلیل آسیب مهر ه ها, رباطها, عضلات, مفاصل فاست و ریشه های عصبی ایجاد درد می کنند.در شکستگی هایی که عمل جراحی ضروری است به علت صدمات قبل از عمل, عوارض بعد از عمل و عوارض ناشی از بستری شدن با ایجاد اختلال در سیستم وضعیتی(پوسچر)باعث درد ناحیه کمری می شوند.انجام فیزیوتراپی با هدف اصلاح سیستم عصبی-عضلانی-اسکلتی (نوروماسکولواسکلتال) فرد بیمار, که به یک ارزیابی از کل ساختار و پوسچر فرد می انجامد لازم و ضروری است.
مطالب مرتبط:
*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

۲۰ نظر:

 1. سلام
  ازاینکه اطلاعات خودرا در اختیار دیگران قرار می دهید جای تقدیر دارد

  پاسخحذف
 2. ممنمون از شما به خاطر مباحث خوب و کامل تان درباره درد کمر

  پاسخحذف
 3. سلام با تشكر از ارايه اين مطالب ارزشمندی كه در اختيار ديگران قرار می‌دهيد.
  من خودم مبتلا به بيماری اسكوليوز هستم و قراره 3 يا 4 ماه ديگه عمل جراحی انجام شود.می‌خواستم سوال كنم در اين مدت باقی‌مانده من چه حركات و ورزش‌هايی را انجام دهم تا بيماری پيشرفت نكند؟ ممنون

  پاسخحذف
 4. پاسخ به دوستی که اسکولیوز دارد:
  مطمئنا مشاوره با یک همکار فیزیوتراپست در این زمینه کمک کننده خواهد بود.تمرینات می تواند بصورت اختصاصی یا عمومی باشد.
  تمرینات عمومی در ارتباط با خود بیماری نیست بلکه جهت کاهش عوارض بعد از عمل جراحی و کوتاه شدن زمان بستری و راه اندازی سریعتر صورت میگیرد که قبل از بسیاری از عمل های ارتوپدی قابل انجام می باشد
  -تمرینات اختصاصی به نوع اسکولیوز(ساختمانی یا غیرساختمانی) و همچنین شکل بیماری(c یا s) دارد که جهت حصول بهترین نتیجه بهتر است با پزشک خود یا همکار فیزیوتراپیست(جهت ارزیابی)مشاوره نمایید.

  پاسخحذف
 5. باسلام
  ممنون از وبلاگي كه ساخته ايد . چند روزي است كه در قسمت راست كمر محل اتصال باسن با كمر، درد احساس مي كنم كه در طول رانندگي يا نشستن بيشتر مي شود مي خواستم نوع كمر درد و ورزش مناسب جهت رفع مشكل را بدانم . /باتشكر

  پاسخحذف
 6. با تشكر از مطالب كاملتان..
  در صورت امكان منبع Text آن را هم بيان كنيد.

  دانشجوي پزشكي.

  پاسخحذف
 7. پاسخ به همکار محترم(دانشجوی پزشکی):
  بی شک جهت نوشتن مقاله از متون مختلفی استفاده شده است ولی تنظیم و نوع نگارش چنین متنی براساس مطالعات و تجربه نویسنده در درمان بیماران می باشد.بنابراین عین نوشته را درجایی نخواهید یافت.

  پاسخحذف
 8. پاسخ به دوستی که از درد به هنگام رانندگی شکایت دارد:
  این علائم به تنهایی مشخص کننده نوع آسیب نیستند(اگرچه کمک کننده می باشند)بنابراین بهتر است به یک متخصص ستون فقرات جهت ارزیابی و تشخیص صحیح مراجعه نمایید.
  حتما دو پست دیگر در این وبلاگ را مطالعه نمایید.پست مربوط به مواردی که بیماران با درد کمر باید رعایت کنند و پست پیشگیری از درد کمر که حاوی اطلاعات جامعی در این زمینه می باشد که رعایت این اصول در کاهش درد موثر می باشد.

  پاسخحذف
 9. باعرض سلام و خسته نباشيد.
  بنده از مطالب كامل و پربار بلاگ شما در نوشتن پروپوزال خود (در زمينه روماتولوژي) استفاده كردم ،و از آنجا كه حتما بايد يك منبع مشخص(نه لينك سايت) براي آن تعيين كنم،اگر براي شما امكان دارد يك يا دو منبع آن را براي من ذكر كنيد.چون درواقع مطالب سايت شما را من هيچ جاي ديگري پيدا نكردم.
  پيشاپيش از حسن همكاري شما ممنونم.
  (دانشجوي پزشكي(
  alborz_j2004@yahoo.com

  پاسخحذف
 10. پاسخ به همکار محترم:
  ازطریق ایمیل پاسخ داده شد.به...alborz_j2004@yahoo.com

  پاسخحذف
 11. با سلام :
  از ارائه ی چنین مطلب جالبی از سوی شما بسیار سپس گزارم و خسته نباشید

  پاسخحذف
 12. سلام
  ممنون كه براي سلامت ديگران وقت ميگذاري
  يه سوال دارم اگه ممكنه لطف كن كمكم كن
  از سال 83 عضلات كمرم شروع كرد به گرفتن
  رفتم چند جلسه فيزيوتراپي البته به توصيه ارتوپدفايده نداشت بعد يواش يواش درد شروع شد هركاري قكر كني كردم نشد آرام آرام بد تر ئبد تر شد تا اينكه سال 85 وقتي ميخواستم ازجام پاشم بايد چند قدم دولا دولا ميرفتم بعد با درد فراوان كمرمو صاف ميكردم رفتم پيش يه متخصص طب فيزيكي وتوان بخشي ام آر آي .تست عصب وعضله وآزمايش رماتيسم ومالت دادم ايشون فرمودندتنگي كانال نهاعي مادرزاد داري چند جلسه فيزيوتراپي رفتم بعد دوجلسه تراكشن خوب شدم ودرد رفت تا اينكه سال 86 دوباره برگشت رفتم پيشش ليزر كرد ويه آمپول قبلش زد تا7.8ماه خوب بودم دوباره همون شد بازم پارسال رفتم گفت عضلاتت ضعيف شده برو ورزش كن كردم نشذ لازم يه ذكره الان درد شديدي در پهلوهام دارم وگاهن بادرد گردن قفسه سينه ئدرد شديدي در سر لگن مواجه ميشم الانم 1ماهيه آرنج دست چپم درد ميكنه ودرست بازنميشه ديكه نميدونم چه كار كنم باررواني درد روي همه كارم سايه انداخته زندگيم فلج شده ترو هدا منو راهنماييكنيد پيش چه دكتري برم.الان 30 سالمه برادرم هم 1ساله همينطوز شده
  شرمنده پزگويي كردم ميبخشيد

  پاسخحذف
 13. پاسخ به امید:با توجه به علایمی که ذکر کردید بهتر است به یک همکار متخصص مغز و اعصاب و همچنین جراح مغز واعصاب مراجعه نمایید.
  شاید غیر از ام آر آی ستون فقرات کمری به آم آر آی فقرات گردنی نیز احتیاج باشد(با توجه به علایم جدید در اندام فوقانی شما و درد ناحیه گردن)

  پاسخحذف
 14. با تشکر از اطلا عات پزشکی خوب شما
  حدود 10روز پیش در محل کار هنگام بلند شدن از روی صندلی .صندلی تعادل مرا به هم زد و با پشت
  به زمین خوردم به طوری که از شدت درد نمی توانستم حرف بزنم و حالت بسیار بدی را تجربه کردم بعد از گذشت 45 دقیقه که پزشک مرا معاینه کرد فشار خون 7.5داشتم و با مصرف ژلوفن 400ه درد برطرف نشد عکس هم گرفتم .متخصص اعلام نمود که از لحاظ استخوان مشکلی نداری و برایم دیکلوفناک (قرص (تجویز کرد به طوری که اگر آنرا مصرف کنم تا 12 ساعت درد ندارم
  سوال ؟ تشخیص شما چیست ؟ چه راه حلی را پیشنهاد می کنید تا مشکلم در حد اقل زمان برطرف شود ؟ چه ورزشی را برای بهبود پیشنهاد میکنید باتشکر

  پاسخحذف
 15. پاسخ(صندلی و درد کمر):
  تا زمانیکه شدت درد بالا است بهترین راه جهت درمان استراحت در بستر بصورت کنترل شده می باشد(از قسمت برچسبها می توانید دو پست در این زمینه که حاوی اطلاعات خوبی است رجوع نمایید)و اگر از دارو استفاده می کنید(جهت کاهش درد)حتما استراحت را بیشتر مدنظر داشته باشید.
  بتدریج با کاهش درد فعالیتها افزایش می یابد که می تواند ازطریق مشاوره با پزشک خود فیزیوتراپی را نیز جهت کاهش درد و به خصوص تقویت تدریجی قدرت عضلات ستون فقرات درنظر گرفته گیرد.
  برای درمان عجله نداشته باشید چراکه ترمیم و بازسازی بافتی از الگوی ذهنی ما پیروی نمی کند.

  پاسخحذف
 16. با عرض سلام وخسته نباشید
  من دختری هستم که بیست وسه سال ونیمم والان متوجه شدم که بیماری اسکولیوز 30 درجه دارم وعلتش بر مگرده به بیماری فلج اطفالم که در نه ماهگی گرفتم به طوری که روی انگشتهای پای راستم راه می رفتم وسه سال پیش عمل کردم الان می خوام بدونم که اسکولیوز من با ورزش و بستن بریس خوب می شه واگر خوب می شه حتما باید بریس ملواکی باشه ببخشید سرتون رو دردآوردم من توی بندرعباسم وهیچ دکتر خوبی برای این بیماری پیدا نمی شه خواهش می کنم کمکم کنید با تشکر

  پاسخحذف
 17. پاسخ:
  مواردی که باید مدنظر قرارگیرد:
  -ارزیابی از کل ستون فقرات
  -استفاده از بریس میلواکی
  -آموزش تمرینات توسط فیزیوتراپیست
  -ارزیابی های مجدد
  مهم این است که موارد بالا رعایت شود و درعین حال محدودیت های درمانی را هم بپذیریم.بهترشدن امکان پذیر است ولی مطلق فکر نکنیم.

  پاسخحذف
 18. خواهش ميكنم هركسي اطلاعاتي در مورد فردي كه عمل اسكوليوز رو انجام داده به من بده

  پاسخحذف
 19. سلام. از اينكه در اين وبلاگ به مشكلات و دردهاي ناحيه كمر مي پردازيد تشكر مي كنم. من الان 37 سال سن دارم . در سن 17 سالگي با سقوط از بلندي چند تا از مهره هاي ستون فقرات (يعني محل اتصال مهره و دنده ) دچار شكستگي شد. كه بعد از اينكه 2 ماه در گچ بودم . بالاخره اين بيماري را پشت سر گذاشتم. اما الان حدود 2 سال است كه به كمر درد و زانو درد بدي مبتلا شده ام. با توجه به اينكه كارمند هستم و 8 ساعت مدام پشت ميز اضافه وزن هم پيدا كرده ام. الان طوري شده ام كه اگر يك كيلو بار بردارم تا هفته ها از درد كمر بي تاب مي شوم و اين درد به كف دو تا پا هم كشيده مي شود. البته به شكل عادي هم هنگامي كه از روز زمين بلند مي شوم علاوه بر درد زياد زانو ها در ناحيه كف پاها و پاشنه هم درد زيادي دارم. ديگر از اين دردها خسته شدم. به 2 تا پزشك هم مراجعه كردم داروها را هم استفاده كردم اما درمان نشدم . خواهش مي كنم راهنماييم كنيد كه بايد چه كار كنم؟

  پاسخحذف
 20. استادگرامی من بابک هستم متاسفانه چندی پیش با احساس درد در ناحیه مهره ال 5 به دکتر مراجعه وایشان بعد از ام ار ای ورادیولوژی تشخیص نقص مادرزادی در مهره ال 5 را دادند البته رادیولوژیست در گزارش خود on lumbosacral spine x ray (AP-Lat ext flx) را داده است به هر حال دکترم برای من 10جلسه فزیو تراپی نوشته ودر صورت عدم جوابدهی جراحی خواهش میکنم مرا راهنمایی وگونه ای از ورزش برای تقویت کمر را توضیح دهید

  پاسخحذف