۱۳۸۷ مهر ۱۳, شنبه

آسیب رباط صلیبی قدامی (ACL)

 درد زانو و آسیبهای ورزشی زانو در ورزشکاران شایع است.زانو بعد از مچ پا شایع ترین محل صدمات ورزشی است.صدمات رباط صلیبی قدامی یکی ازعلل شایع زانودرد حاد و مزمن است.جراحات این رباط مهم زانو عمدتاً ناشی از کاهش ناگهانی سرعت در هنگام دویدن و صدمات ورزشی تماسی که جزء چرخشی روی زانو دارند می باشد.

 به دو تصویر ذیل جهت درک بهتر این پست دقت نمایید:
 

همچنین ورزشهای تماسی می توانند ثانویه به کشیده شدن زانو, اعمال نیروهایی از سمت خارج به داخل زانو و یا باز شدن بیش از اندازه زانو (Hyperextension ) سبب صدمه دیدگی رباط صلیبی قدامی ( ACL ) شوند.
صدمه دیدگی رباط ACL در سطح یکسانی از فعالیت در زنان بیشتر رخ می دهد و درصد قابل ملاحظه ای از صدمات زانو را تشکیل میدهد. حداقل 50% از افراد با آسیب ACL دچار آسیب همراه در منیسک زانو می شوند که منیسک خارجی مستعدتر به آسیب دیدگی است ( البته در آسیب دیدگی حاد ). در آسیب های مزمن رباط ACL معمولاً منیسک داخلی است که دچار آسیب همراه می شود. سالانه در آمریکا 95000 پارگی رباط ACL گزارش می شود.رباط صلیبی قدامی زانو ( ACL ) برای پایداری مفصل زانو در هنگام دویدن, پرتاب پا و ... بسیار حیاتی است. زانویی با آسیب دیدگی رباط ACL بسیار برای صدمه دیدگی در منیسک و تغییرات تخریبی ( آرتروز ) مستعد است.
فرکانس:
در آمریکا سالیانه 200000 آسیب مرتبط با ACL ایجاد می گردد که 95000 مورد آن پارگی رباط صلیبی قدامی است. همچنین سالیانه حدود 100000 بازسازی رباط توسط جراحی انجام می شود.بروز آسیب به این رباط در ورزشهایی مثل فوتبال, بسکتبال و اسکی بیشتر است.همچنین احتمال ایجاد این آسیب در زنان 7/9- 5/2 برابر مردان است ( در سطح یکسانی از فعالیت )
آناتومی کاربردی:
رباط صلیبی قدامی در عقب به لبه خلفی داخلی کوندیل خارجی ران اتصال دارد سپس در داخل کپسول مفصل ران به سمت پائین, جلو و داخل رفته کمی پهن تر شده و به حفره ای در جلو و خارج استخوان درشت نی اتصال می یابد. این رباط دو باند دارد. باند جلویی داخلی که در هنگام خم شدن زانو کشیده و در هنگام باز شدن زانو شل است و باند خلفی خارجی که در هنگام باز شدن زانو کشیده و در هنگام خم شدگی زانو شل است.رباط ACL از شاخه خلفی عصب مربوط به درشت نی عصب می گیرد و سبب ایجاد حس عمقی در زانو می شود.
بیومکانیک ورزشی:
85% از مقاومت در مقابل حرکت به جلوی استخوان درشت نی نسبت به استخوان ران را در محل مفصل زانو, ACL تامین می کند و سبب پایداری زانو در هنگام ایست ناگهانی می شود. حداکثر مقاومت ACL زمانی است که زانو در حالت کاملاً باز قرار دارد.همچنین رباط صلیبی قدامی در محدود کردن میزان چرخش درشت نی هم نقش دارد و هنگامی که زانو کاملاً باز است در مقابل نیروهای وارد به زانو از داخل و خارج زانو را محافظت می کند و پایداری آنرا به کمک رباطهای جانبی زانو حفظ می کند.هنگامی که ACL صدمه ببیند ترکیبی از حالت حرکت به جلوی درشت نی نسبت به ران و چرخش به خارج و داخل بیش از حد استخوان درشت نی رخ می دهد.متوسط قدرت رباط صلیبی قدامی در برابر کشش حدود 2160 نیوتن می باشد که این مقدار بطور قابل ملاحظه ای کمتر از متوسط توان رباط صلیبی خلفی و تقریباً نصف رباط جانبی داخلی زانو است.
شرح حال:
با یک شرح حال مناسب که تاکید آن بر مکانیسم آسیب و شناسایی آسیب های احتمالی قبلی است و معاینه مناسب می توان در اغلب موارد آسیب ACL را تشخیص داد.• در ورزشهای غیر تماسی: - یک صدای تق همراه با آسیب ACL شنیده شده یا خیر. معمولاً این صدا هنگامی که فرد ناگهان تغییر مسیر داده یا ناگهان در هنگام دویدن ایستاده است و یا در هنگام افتادن روی پا بعد از پرش شنیده شده و بدنبال آن التهاب ایجاد شده است. - در خلال چند ساعت خون در مفصل تجمع پیدا کرده است. - فرد معمولاً نتوانسته است بخاطردرد و تورم یا ناپایداری زانو به فعالیت ادامه دهد.• در ورزشهای تماسی و ضربات با انرژی بالا: - این صدمات رباط ACL معمولاً با آسیب دیدگی سایر رباطهای زانو یا منیسک ها همراهی دارد - اعمال یک نیروی شدید از سمت خارج به داخل به زانو می تواند منجر به یک سه گانه آسیب دیدگی شامل آسیب ACL, آسیب رباط جانبی داخلی زانو و آسیب تاخیری منیسک داخلی شود.
معاینه بالینی:
•مشاهده دقیق زانو برای بررسی تجمع مایع یا تغییر شکل استخوانی ( شکستگی احتمالی ) طبق تحقیقات انجام شده در آسیب استخوانی تجمع سریع مایع در مفصل 72% ارتباط با آسیب رباط صلیبی قدامی دارد.
• معاینه دامنه حرکات مفصل زانو بخصوص بازشدن کامل زانو که اگر نشود امکان آسیب همراه در منیسک را مطرح می کند.• لمس ساختارهای استخوانی امکان دارد منجر به شناسایی شکستگی استخوان درشت نی شود.
• لمس خطوط مفصلی زانو برای ارزیابی آسیب احتمالی منیسک ها لازم است. همچنین باید رباطهای جانبی زانو معاینه شوند.• انجام Lachman test بعد از رفع یا کاهش درد بیمار باید برای ارزیابی رباط ACL صورت گیرد به این صورت که فرد روی تخت خوابیده و زانو را در وضعیت خم شدگی 20 تا 30 درجه قرار می دهیم با دست چپ ران را می گیریم و با دست راست پشت قسمت فوقانی ساق را به جلو و طرف خود می کشیم. چنانچه در سمت آسیب دیده مقدار جابجا شده به جلو نسبت به سمت سالم در پای دیگر بیش از 3 میلی متر باشد غیر عادی است و نمایانگر آسیب است.
• انجام تست Ant.drawer test بخاطر اسپاسم عضلات پشت ران که تست را متاثر می کند کمتر قابل اعتماد است. برای انجام تست بیمار به پشت خوابیده و زانوها را در وضعیت خم شدگی 90 درجه قرار می دهد. معاینه گر جلوی وی نشسته و با دو دست پشت قسمت زیر زانو را می گیرد و ساق را به سمت خود می کشد و در آسیب رباط صلیبی قدامی استخوان درشت نی جلو می آید
علل آسیب دیدگی
• ورزشهای پر خطر برای آسیب دیدگی ACL : ورزشهای فوتبال, اسکی, بسکتبال و بیسبال مسئول 78% از جراحات مرتبط با ورزش رباط صلیبی قدامی هستند.• جنس : صدمات ورزشی زنان در زمینه پارگی رباط ACL بیشترمی باشند.
• کفش ورزشی : کفش های ورزشی که کناره های آنها سفتتر و محکمتر از وسط کف آنها می باشد بیشتر فرد را مستعد صدمه دیدگی ورزشی می کند.
بررسی تصویربرداری
رادیوگرافی:
• یافته های رادیوگرافیک اغلب منفی است.
• برای بررسی آسیب های همراه با پارگی ACL می توان از نماهای AP, Lateral و merchant و sunrise و Notch view استفاده نمود.
• نمای مایل برای بررسی صفحه استخوان تیبیا مفید است.
• امکان دارد در نمای AP شکستگی همراه با کندگی قسمت خارج کپسول ( Segond fracture ) دیده شود.این شکستگی یک شاهد بر آسیب کپسول خارجی و یک مدرک غیر مستقیم بر آسیب رباط صلیبی قدامی است. و در قسمت خارجی صفحه تیبیا اتفاق می افتد درست در مجاورت خط مفصلی و در خلف توبرکل Gerdy
آرتروگرام:
• این روش تقریباً با MRI جایگزین شده است.
• از این روش برای بررسی پارگی ACL استفاده می شود.
ام آر آی:
• برای تشخیص آسیب های ACL حدود 95% حساسیت دارد. همچنین با آن می توان کوفتگی های استخوانی را که در 90% از موارد آسیب رباط صلیبی قدامی وجود دارند تشخیص داد.
درمان(Treatment):
مرحله حاد:
چنانچه جراحی لازم باشد معمولاً آنرا 3 هفته به تاخیر می اندازند تا التهاب کاهش یافته و از عوارضی مثل خشکی مفصل بدنبال جراحی سریع جلوگیری شود. باید در این سه هفته عضلات جلو و عقب ران و دامنه حرکتی مفصل زانو تقویت و زیاد شود که این امر می تواند به کاهش تجمع مایع مفصلی و بدست آوردن سریع توان عضلانی بعد از عمل کمک کند. برای تصمیم به جراحی توجه به چند فاکتور مهم است مثل سطح فعالیت ورزشی قبل از صدمه دیدگی , صدمات همراه , تمایل برای ادامه همان رشته ورزشی.و میزان شلی مفصل زانو.جراحی می تواند بصورت ترمیم داخل یا خارج مفصلی رباط صلیبی قدامی باشد, در روش داخل مفصلی توسط روش آرتروسکوپی رباط پاره شده را بصورت اولیه یا با استفاده از رباط زیر کشکک ترمیم می کنند. در روش خارج مفصلی هم با استفاده از بخشی از نوار فیبری خارج ران به نام ایلیو تیبیال تراکت زانو را در سمت خارجی در بیرون سطح مفصلی پایدار می کنند. انتخاب بین این دو روش بسته به نظر جراح دارد و امری تخصصی است. درمان غیر جراحی پارگی aclمعمولا برای افراد مسن و آنهایی که قصد پرداختن به ورزش های شدید و رقابتی را ندارند در نظر گرفته می شود.
مرحله بهبودی:
- فاز اول : دو هفته اول بعد از جراحی را شامل می شود و هدف در آن رسیدن به بازشدگی کامل زانو ( Full extension ) و حفظ قدرت عضلانی عضله چهارسر رانی و کاهش تورم و نیز توانایی خم کردن زانو در حد نود درجه است.
- فاز دوم : هفته سوم تا پنجم بعد از عمل را شامل می شود و هدف در آن حفظ توانایی باز کردن کامل زانو و افزایش میزان خم شدن زانو به بیش از 90 درجه تا رسیدن به خم شدگی کامل زانو است.
- فاز سوم : هفته ششم را شامل می گردد و هدف در آن افزایش قدرت و سفتی عضلانی است و بدنبال این مرحله به آرامی به ورزش باز می گردیم.بدون انجام تمرینات کافی در دوره بعد از جراحی, بازگشت به ورزش به زمانی معادل ۹-۶ ماه نیاز دارد.
پیش آگهی:
• میزان موفقیت جراحی رباط ACL 95-82% است.
منبع متن:
 http://www.prin.ir/
منابع تصویر:
http://medicalimages.allrefer.com/
http://www.larsligament.com/
-------------------------
یک نکته بسیار مهم:بعد از عمل جراحی ACL ,در فازهای اولیه درمانی جهت جلوگیری از نیروهای برشی که باعث فشار به رباط می گردد,تمرینات جهت تقویت عضلات اطراف مفصل زانو باید تحت نظارت متخصص جراحی ارتوپد و فیزیوتراپیست صورت گیرد.بنابراین در مراحل اولیه نباید انقباض کانسنتریک عضله چهارسر(مثلا بالا آوردن فعال ساق پا درحالیکه زانو خم می باشد) انجام شود بلکه جهت جلوگیری از ضعف و آتروفی این عضله, انقباض ایزومتریک درحالیکه زانو صاف می باشد قابل انجام است.در فازهای اولیه جراحی ACL ,بیشتر بر تقویت عضله همسترینگ تاکید می شود.بنابراین برای حصول بهترین نتیجه به ویژه درارتباط با ورزشکاران حرفه ای,کنترل و پیشرفت تمرینات باید توسط گروه درمانی مربوطه صورت گیرد.
--------------------------
توجه:بسیاری از سئوالات به دلیل تکراری بودن پاسخ داده نمی شود.با این حال اگر فکر می کنید سئوال شما تکراری نیست,از فرم تماس با کلیک بر روی اینجا,پیغام خود را ارسال کنید.
مطالب مرتبط:
-صفحه رباط متقاطع جلویی یا صلیبی قدامی (ACL) که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم


۱۰۰ نظر:

 1. با كمال تشكر در صورت امكان در مورد پارگي acl بيشتر توضيح دهيد چون من دچار اين پارگي شده ام و توضيحات ي رادر مورد كاهش درد و عمل مربوط به ايميل بفرستيد.
  www.m_aliasgari87@yahoo.com
  خيلي نياز شديد
  با تشكر
  مهدي علي عسگري

  پاسخحذف
 2. پاسخ به آقای عسگری:
  جهت کاهش درد و تورم و همچنین تقویت عضلات می توانید به مراکز فیزیوتراپی مراجعه کنید.
  انجام عمل جراحی یا عدم انجام آن به نظر جراح ارتوپد یا جراحان فوق تخصص زانو بستگی دارد.ولی عموما دو طریق معمول جراحی ACL, روش ترمیمی و بازسازی این رباط می باشد

  پاسخحذف
 3. خوب بود در مورد مدالیتی های PT لطفا توضیح دهید.

  پاسخحذف
 4. پاسخ:
  نقش مدالیته های فیزیوتراپی که باعث کاهش درد تورم التهاب و افزایش ترمیم بافت می شوند در قسمت مقالات مربوط به آگوست 2008 بیان گردیدند.

  پاسخحذف
 5. با سلام اكنون من 18 روز است كه ACL عمل كرده ام و ناچارن بايد سركلاس هاي درس دانشگاه حاضر شوم ,سعي ميكنم روي پايم فشار نياورم اما از خطر خونريزي داخلي و آمبولي ميترسم چكار بايد بكنم؟
  پزشك معالج من هم سرشناس ترين جراح زانوي ايران هستند
  لطفا من را از نگراني بيرون بياوريد
  با تشكر

  پاسخحذف
 6. پاسخ به دوستی که عمل جراحی ACL انجام دادند(18 روز قبل):
  در ارتباط با این نوع از سئوالات که ذهن فرد را درگیر می کند بهتر است تردیدهای خود را با پزشک خود مطرح کنید به خصوص که ایشان جراح ماهری در حرفه خود می باشند.

  پاسخحذف
 7. سلام باعرض تشكر من درتمرين واليبال دچار مصدوميت زانو شده ام ابتدا درد شديدي داشتم ولي بعد ازمدتي درد كمترشد ولي فردا صبح با درد شديد وسرگيجه فراوان وزانوي متورم از خواب بلند شدم بعد ازمراجعه دكترآب وخون زانويم را خارج كرد وميگويد رباط صليبيت پاره شده وبايد روي زانويت عمل جراحي انجام دهي فيزيوتراپي ميروم درد كاهش پيداكرده ايا نظر دكتر درست بوده يانه راهنماييم كنيد البته هنوز ام آرآي نگرفته ام

  پاسخحذف
 8. پاسخ به دوست والیبالیست:
  -یکی از مشخصه های مهم در آسیب رباط صلیبی جلویی خالی کردن زانو می باشد که البته در آسیب های منیسک هم ایجاد می شود.
  -تست های آسیب رباط ها به خصوص پس از طی مرحله حاد آسیب کمک کننده می باشند
  -ام آر آی قطعیت بیشتری در ارتباط با آسیب رباط ها مطرح می کند
  -عمل جراحی به عوامل فوق و میزان آسیب و همچنین ورزشکار بودن یا نبودن و...بستگی دارد

  پاسخحذف
 9. سلام من بازیکن هندبال هستم و حدودا 2 ماهه که دچار پارگی رباط شدم با توجه به اینکه پست من خط زنه و تمام حرکاتم در بازی چرخشیه می خواستم بدونم امکان ادامه ی بازی بدون عمل جراحی رو دارم ؟ و فیزیوتراپی چقدر می تونه به بهبود زانوی من کمک کنه ؟از اونجایی که من بیشترین سعیمو در ادامه ی ورزش بدون عمل دارم چه کارهایی برای تقویت عضلات جانبی میشه کرد که نیازی به عمل جراحی نباشه ؟

  پاسخحذف
 10. پاسخ:
  عمل جراحی یا عدم عمل به نوع و میزان آسیب و... که در بالا نیز ذکر شد بستگی دارد.
  فیزیوتراپی با هدف کاهش درد-افزایش دامنه حرکتی-کاهش تورم و تقویت عضلات جهت پیشگیری مجدد می باشد.

  پاسخحذف
 11. من يكسال وسه ماه است عمل رباط صليبي كرده ام اما نميتوانم فعاليت ورزشي كنم

  پاسخحذف
 12. سلام من 3هفته پیش دچارپارگی شدم 1ایا عمل جراحی انجام بدهم یا نه 2در صورتی که به خواهم عمل کنم اقای دکتر ابراهیم پور خوبه یا نه در صورتی که نه کی خوبه من ساکنه اصفهان هستم

  پاسخحذف
 13. پاسخ به دوست اصفهانی:
  در ارتباط با انجام عمل یا عدم انجام آن در پرسش و پاسخ قسمت های بالا بیان گردید مثلا میزان بی ثباتی و دفعات خالی کردن زانو و همجنین سن بیمار و وزرشکار بودن یا نبودن فاکتورهای مهمی است.
  جراحی بافت های نرم همچون رباط ACL ترجیحا بهتر است توسط فوق تخصص های زانو صورت گیرد و یا متخصصین ارتوپد حاذق در این زمینه.به هر حال در عمل های جراحی رباط های زانو مهارت و میزان دقت جراح و همچنین به کارگیری تکنیک های جدیدتر خیلی مهم می باشد.

  پاسخحذف
 14. سلام

  رباط جانبی من در فوتبال حدود یک هفته پیش دچار پارگی گردیدالبته این گفته دکتر فوق تخصص زانو بعد از دیدن MRI می باشد،حال برای درمان پزشک معالج دستور داد سه هفته بایستی زانو بند ویژه ببندم با توجه به اینکه می خواهم در آینده اسکی و فوتبال را دوباره ادامه دهم این تجویز کافی است؟

  پاسخحذف
 15. پاسخ(در ارتباط با پارگی رباط جانبی):
  رباطهای جانبی زانو یکی در سمت داخل به نام رباط جانبی داخلی و دیگری درسمت خارج به نام رباط جانبی خارجی نامیده می شوند که البته ذکر نشده که کدام پاره شده است(LCL&MCL).ولی به هر حال سه درجه آسیب وجود دارد و معمولا درجه سوم آسیب درصورت ناپایداری زانو و سن و حرفه شخص نیاز به عمل جراحی دارد.
  برای برگشت به ورزش شرایطی لازم است و ترمیم بافتی که به زمان وابسته است و انجام فیزیوتراپی که جهت پیشگیری از آسیب مجدد مهم است و همچنین عوامل ذیل را جهت برگشت به ورزش حتما درنظر داشته باشید:
  1-ورم وجود نداشته باشد
  2-دامنه کامل زانو
  3-قدرت عضلات سمت درگیر تقریبا باید شرایط قبل از آسیب را داشته باشد
  4-تمرینات تعادلی و عملکردی را بدون مشکل طی کرده باشد
  5-عدم وجود درد به هنگام تمرینات
  بنابراین برگشت به مسابقه باید بتدریج و پس از طی مرحله اولیه آسیب طبق نظر متخصص مربوطه پیگیری شود.

  پاسخحذف
 16. با سلام

  ممنون از پی گیری های جنابعالی
  رباط جانبی داخلی دچار پارگی شده است.
  و در حال حاضر زانوی من حدود 160 درجه باز می شود و در خم کردن هیچ مشکلی ندارم ولی باز کردن بیش از مقدار گفته شده دردناک است.
  و درحال حاظر با عصاراه می روم.
  ممنون می شوم راهنمایی کنید.

  پاسخحذف
 17. پاسخ(پارگی رباط جانبی داخلی):
  دامنه طبیعی زانو 140-130درجه می باشد که مربوط به خم شدن زانو است.بنابراین شما احتمالا در 30 -20درجه انتهایی زانو مشکل دارید(زانوی صاف صفر درجه فرض می شود).
  فعلا طبق نظر متخصص ارتوپد عمل نمایید تا برنامه فیزیوتراپی برای شما تجویز گردد که در بالا به آن اشاره کردم.

  پاسخحذف
 18. سلام آقای دکتر
  من در 27امین روز بعد از عمل جراحی رباط صلیبی هستم.لطفا کارها و ورزشهای و مراقبتهایی که از این پس باید انجام دهم را به من بگویید.
  خیلی به راهنمایی شما نیازمندم.
  متشکرم

  پاسخحذف
 19. سلام
  دانشجوی ترم 5 تربیت بدنی هستم
  یک بار ر سال 84 رباط صلیبیم رو عمل کردم وحدود یک سال پیش رباط پای دیگم پاره شد هنوز عمل نکردم.
  الان برای تقویت عضلاتم قبل از عمل چیکار کنم؟

  پاسخحذف
 20. پاسخ به آقای رضوانی:اصول و مراقبت های کلی درمان بعد از جراحی ACL در متن و سئوالات دوستان توضیح داده شده است.درمان تخصصی به ارزیابی از وضعیت زانوی شما بستگی دارد و درصورت ارجاع پزشک شما به مرکز فیزیوتراپی قابل پیگیری است.
  --------------------
  پاسخ به دانشجوی ترم 5 تربیت بدنی:
  قبل از جراحی لازم است که دامنه مفصل زانو کامل باشد و کنترل عضله چهارسر ران وجود داشته و درعین حال راه رفتن فرد طبیعی باشد.به هرحال تمریناتی جهت تقویت عضلات اندام تحتانی به صورت کنترل شده قابل انجام می باشد.

  پاسخحذف
 21. حدود8 ماه پیش رباط قدامی من بطور جزئی پاره شد بعد از ام ار ای دکتر 10 جلسه فیزیوتراپی تجویز کردند بعد از فیزیوتراپی پاهام تا مقدار زیادی خوب شد اما بعد از 15 روز بازهم در هنگام بازی زانوم به حالت اول برگشت اما این بار ورم هم داشت سوال من اینجاست که بازهم فیزیوتراپی می تونه کار ساز باشه؟متشکرم

  پاسخحذف
 22. پاسخ(پارگی رباط در 8 ماه پیش):انجام فیزیوتراپی یا جراحی به عوامل ذیل بستگی دارد(اگرچه قبل از جراحی هم فیزیوتراپی با اهداف خاصی قابل انجام می باشد)
  -ارزیابی مجدد ازنظر بی ثباتی(تست کلینیکی)
  -خالی کردن زانو
  -ام آر آی مجدد
  برگشت به بازی به مولفه های زیر بستگی دارد:
  1-ورم وجود نداشته باشد
  2-دامنه کامل زانو
  3-قدرت عضلات سمت درگیر تقریبا باید شرایط قبل از آسیب را داشته باشد
  4-تمرینات تعادلی و عملکردی را بدون مشکل طی کرده باشد
  5-عدم وجود درد به هنگام تمرینات

  پاسخحذف
 23. سلام بنده دقيقا 1 سال است كه با پارگي رباط صليبي مي‌سوزم و مي‌سازم. تير سال گذشته بود، بسكتبال بازي مي‌كنم حرفه‌اي زانوم پيچيد و رباط پاره شد. خيلي دكتر رفتم به علت مسايل مالي مي‌خواستم دولتي عمل كنم رفتم بقيه‌الله دكتر جان‌نثاري و يك دكتر ديگه كه اصليه بود ازش وقت عمل گرفتم بهمن ماه اما بي كار نشستم رفتم فيزيوتراپي 70 جلسه 1 هفته مانده به عمل رفتم پيشش معاينه كرد و گفت علايم پارگي نداري و يا خيلي كم است عمل نكردن بهتر است، عمل نكردم، گذشت تا ارديبهشت، رشته درسيم تربيت بدني است از ورزش و درسم موندم 1 ساله هركاري بگي كردم خواهشمندم راهنماييم كنيد از دوستاني كه داريد تو اين كار كه ورزشي كار مي‌كنن بپرسيد. خلاصه ارديبهشت رفتم باشگاه 2 هفته نشده پام پيچيد. در حين ورزش شديد. الان بدون فيزيوتراپي پام خوبه حركات و علايمش كاملا نرمال است. تازه يه 10 جلسه فيزيوتراپي شروع كردم تابعدش برم بدنسازي. كلامي‌خواستم به اين سوال يرسم كه آيا پارگي رباط صليبي بدون عمل و با بدنسازي مستمر ممكن است؟

  پاسخحذف
 24. با عرض سلام من رباط سلیبی 5هفته پیش دچار پارگی کامل شد پیش چند تا دکتر خوبم رفتم اما نظرشون درباره ی باز یا بسته بودن جراحی تفاوت داشت به نظر شما عمل باز بهتره یا بسته(ACL پاره گی کامل)

  پاسخحذف
 25. پاسخ(پارگی رباط صلیبی در یک سال قبل):به موارد مشابه سئوال شما در بالا پاسخ داده شده است.

  پاسخ(پارگی رباط در 5 هفته قبل):روش بسته تکنیک جدیدتری محسوب می شود و معمولا عوارض کمتری ازجهت مدت زمان برگشت به فعالیت های روزمره برجای می گذارد و بنابراین جراحان خاصی این عمل را انجام می دهند.

  پاسخحذف
 26. با سلام من درحدود 4 ماه قبل دجار شکستگی کشکک و آسیب رباط صلیبی و شاخ خلفی مینیسک داخلی شدم با توصیه پزشک اقدام به فیزیو تراپی و آب درمانی کردم پس از حدود سه ماه از درمان در مقابل باد کولر و سرما احساس گرفتگی عضلات زانو و درد خیلی مختصر دارم تا چند وقت این حالت باقی خواهد ماند ضمنا عضلات رانم تا حدودی ضعیف شده اند با تشکر قهار

  پاسخحذف
 27. پاسخ(شکستگی کشکک و...):بهترین راه جهت کاهش مشکلات حسی,درد و ضعف عضلات, استمرار در انجام تمرینات جهت ایجاد دامنه کامل مفاصل,تقویت عضلات اندام تحتانی و افزایش انعطاف پذیری تحت نظارت درمانگر می باشد.

  پاسخحذف
 28. با عرض سلام

  حدود 22 روز از عمل رباط صليبي من ميگذرد وزانوي من هنوز دچار تورم بوده وبصورت كامل باز وبسته نميشود ايا اينها طبيعي ميباشد ياخير ودراينده مشكل ساز نميشود


  ممنون

  پاسخحذف
 29. پاسخ(جراحی 22 روز قبل):
  22 روز زمان زیادی نیست ولی باید پیگیر درمان طبق نظر گروه درمانی مربوطه بود.بسیاری از این موارد در سئوالات بالا نیز پاسخ داده شده است.

  پاسخحذف
 30. سلام.
  من سه سال پیش رباط سلیبیم در تمرین جودوپاره شد و در تاریخ 11/05/1387 رباطم رو عمل کردم و مینیسکهام رو هم برداشتم! الان بعداز یک سال می تونم برگردم سر تمریناتم؟
  با تشکر.

  پاسخحذف
 31. سلام
  من 5 ماه پیش عمل ACL انجام داده ام ولی بعد از پنج ماه هنوز زانوی من بصورت کامل باز نمی شود البته با انجام فیزیو تراپی و گرم کردن زانو بصورت کامل باز می شود ولی بعد از سرد شدن دوبار به حالت اولیه بر می گردد اگه امکان داره راه حلی برای این مشکل من پیشنهاد بدن با تشکر

  پاسخحذف
 32. پاسخ(پارگی رباط-ورزش جودو):مولفه هایی که جهت برگشت به تمرینات و ورزش لارم است در بالا ذکر گردید.
  پاسخ(به ali_shambayati_2006):جهت صاف شدن کامل زانو عوامل ذیل را درنظر داشته باشد
  -استمرار در انجام تمرینات و تکرار آن(هرگز مایوس نشوید و مطمئن باشید که وضعیت شما بهتر خواهد شد)
  -کنترل تمرینات تحت نظر همکار فیزیوتراپیست
  -ابتدا تمرینات کششی مناسب و سپس تمرینات زنجیره بسته جهت تقویت عضلات,هماهنگی,افزایش عملکرد و مهارت زیر نظر فیزیوتراپیست و تکرار مناسب در منزل پیشنهاد می شود

  پاسخحذف
 33. سلام.من در 5تیرماه همین سال (یک ماه ونیم پیش) در تبریز توسط دکتر متخصص ا.پ توسط التروزکوپی عمل شدمو 13روز پام در آتل بود و الان بعد از 24 جلسه فیزیوتراپی پام بیش از 90 تا میشود و با دو چرخه ثابت تمرین میکنم.با این اوضاع باید بازهم نگران خطرهای بعد عمل باشم؟کی میتونم راه برم؟

  پاسخحذف
 34. پاسخ(جراحی در 5 تیرماه):اگر مراحل درمان را به طور کامل انجام دهید احتمال آسیب به میزان زیادی کاهش می یابد.اگر به مواردی که در متن و سئوال و جوابها مطرح شده است توجه گردد,درمان موثرتر و کامل تر انجام خواهد شد.

  پاسخحذف
 35. باسلام و تشكر از راه اندازي اين سايت
  من 29 سال دارم و به دليل پارگي رباط acl حدود 20 ماه پيش عمل جراحي روي پايم توسط يكي از معروفترين متخصصين زانو انجام شد.دكتر جراح از عمل انجام شده بسيار راضي بود ولي من در طول اين 20 ماه خيلي اذيت شدم.با وجود 80 جلسه فيزيوتراپي كه در طول اين مدت رفتم هنوز زانويم به وضعيت سابق برنگشته است.الان يك ماه هست كه قسمت عمل شده زانويم تورم دارد و فيزيوتراپي هم درد و تورم آنرا كم نكرده است.مي خواستم راهكار مناسبي به من ارايه كنيد و اينكه با وجود بست فلزي كه در زانويم هست آيا MRI وضعيت زانويم را نشان مي دهد يا نه؟

  پاسخحذف
 36. پاسخ(29 ساله-جراحی در 20 ماه قبل):
  با توجه به شرح حالی که دادید احتمالا مشکلی در زانوی شما وجود دارد که می تواند مربوط به کل پروسه درمانی باشد و یا معضل دیگری به غیراز ACL میتواند مطرح باشد که لازم است جهت ارزیابی و بررسی مجدد به متخصص مربوطه مراجعه نمایید.

  پاسخحذف
 37. آذینــی که بیست و دو ساله است ..۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ساعت ۱۴:۵۳

  سلام
  حدود ِ هفت مآه پیش ، حین ایروبیک ؛ زانووم یه جوورایی شد که یک ماه بعدش فهمیدم ربآط صلیبیم پاره شد .
  خیلی دکتر رفتم ، متخصصین زانو ، بعضیاشوون گفتن عمل ، بعضیاشوونم گفتن نیاز نیس .
  پیش یه دکتر طب فیزیکی هم میرم ، اوون که کلا بآ عمل مخالف ، میگه عمل نکن و با یه سری تمرینای ورزشی داره روو پام کار میکنه . کلی هم فیزیوتراپی رفتم.
  خلاصه من مدتی ه سر در گُمم ، چند رووز پیش ، رفتم پیش ِ یه متخصص دیگه ، ایشوون گفتن ربآط پآره شده ، اما هنووز یه رشته از اوون سآلم ِ ! میتوونی عمل نکنی اگه خیلی مشکل نداری .
  من شرایط خودمو براش توضیح دادم ؛ گفتم که آدَم ِ پر تحرکیَـــم و نمیتوونم آرووم و قرار داشته باشم ، ورزشم میکنم ، اما نه حرفه ای (والیبال ) . ایشوونم گفتن هر کی دیگه جای تو بوود ، میگفتم عمل نکنه ، همین جووری مدارا کنه ، اما تو چون اینجووری هستی و هنووز جوونی ، عمل کنی بهتره و اینکه عمل کنم یا نمکم رو به عهده خودم گذاشت تصمیمشو . اینم بهم گفت که اگه عملم کنی ، پات باز مثه اولش نمیشه .
  میدوونین ، من الان مشکل خاصی ندارم ؛ فقط کند شدم ، دویدنم راحت نیس . از دوران ِ بعد از عملم میترسم ، اینکه چی میشه ، بهتر میشه یا بدتر ، اینکه باید کلی رعایت کنم .
  هالا نمیدونم چیکار کنم ، زندگی ِ الانم ، با همین ریتم ِ کند رو تحمل کنم ، یا دلو بزنم به دریا به امید ِ اینکه خووب میشم ؟!

  پاسخحذف
 38. پاسخ(آذین-22 ساله):در علم تجربی نمی توانی از پزشک خود قول صد در صد بگیری.مراجعه به یک متخصص مطمئن بهترین راه است.
  آسیب های شدید رباط صلیبی قدامی به خصوص اگر فرد فعال و جوان باشد معمولا به عمل جراحی نیاز دارد ولی تصمیم گیرنده شما هستید.

  پاسخحذف
 39. سلام
  من 31 سال دارم و 1 سال قبل تحت عمل جراحی مینیسک قرار گرفتم .به گفته پزشک معالج عمل موفقیت آمیز بوده ولی من هیچ تغییری احساس نمیکنم.هر بار هم که مراجعه میکنم میگن نیازی به فیزیوتراپی نیست و باید صبرکنی.لطفا راهنمایی کنید.
  با تشکر از راه اندازی سایت
  مهدی.ا.ا

  پاسخحذف
 40. با عرض سلام
  من 21 سال سن دارم و حدود 1 سال پیش دچار پارگی قسمتی از رباط صلیبی شدم. نظر دکترها عمل نکردن بود و فیزیوتراپی ولی الان نظرشان تغییر کرده.
  در ضمن پای من پرانتزی (حدود 5 سانت فاصله)است و گفته ان آن نیز باید عمل شود
  سوال من این است که ابتدا باید پرانتزی بودن عمل شود یا رباط صلیبیو طول درمان جراحی پرانتزی چقدر است

  پاسخحذف
 41. پاسخ به:
  -(31 ساله-عمل جراحی مینیسک):بهتر بود مشکلات زانوی خود را ازنظر دامنه حرکتی مفصل و اختلالات فعالیت های روزمره مطرح می کردید.با این حال اگر با عمل جراحی مینیسک مشکل اولیه شما همچنان وجود دارد نیاز به بررسی مجدد می باشد.به خصوص اگر زانوی شما بعد از خم کردن به هنگام برگشت جهت صاف کردن زانو, قفل شدن زانو اتفاق بیفتد.

  -----------------------
  پاسخ به:
  -(21 ساله-پارگی رباط و حالت پرانتزی):البته شما قبلا در یک پست دیگر این سئوال را مطرح کرده بودید که متاسفانه به علت مشکل در بلاگر نتوانستم پاسخ شما را بدهم.
  جواب این سئوال بیشتر در حوزه همکاران جراح ارتوپد می باشد.ولی فکر می کنم ابتدا محور را تصحیح کنند و سپس عمل مربوط به رباط را انجام دهند.
  طول درمان به عوامل زیر بستگی دارد:
  -نوع و محل عمل
  -میزان آمادگی بدنی و روحی فرد قبل از عمل
  -مهارت و دقت جراح
  -مدت زمان بی حرکتی بعد از عمل
  -وضعیت ساختاری بدن

  پاسخحذف
 42. -(21 ساله-پارگی رباط و حالت پرانتزی):
  با سلام مجدد از پاسخ شما متشکرم
  لطفا در مورد نوع و محل عمل و وضعیت ساختاری بدن مقداری توضیح بدهید.
  پای من باید به صورتی که در قسمت پای پرانتزی نوشته اید جراحی شود؟

  پاسخحذف
 43. پاسخ(به21 ساله-پارگی رباط و حالت پرانتزی):
  نوع و محل عمل با توجه به مشکل شما و طبق نظر جراح انجام می شود.
  یکی از موارد مهم جهت برگشت به فعالیت های روزمره بعد از چنین عمل هایی,به دست آوردن مجدد دامنه حرکتی زانو می باشد و افرادی که سیستم بدنی انعطاف پذیرتری دارند سریعتر می توانند این دامنه را به دست آورند.فیزیوتراپی در این زمینه پس از ارجاع متخصص مربوطه بسیار کمک کننده است.

  پاسخحذف
 44. با سلام
  37 ساله هستم دقیقا یک سال پیش کشکک زانوی پام شکست و ان را عمل جراحی کردم در این عمل قسمتی از کشکک پا را خالی کردند و مینیسک زانو را نیز درمان کردند حدودا و نزدیک 40 جلسه فیزیوتراپی رفتم و با تمرین زیاد ودرد بسیار زیاد توانستم پام را به صورت کامل خم کنم ولی بعد از این مدت احساس می کنم پام هنوز به حالت اول برنگشته است یک حالت سنگینی ودرد در زانو احساس می کنم . در مواردی که پام مدت زیادی خم است با قفل شدن پا مواجه می شوم . در راه رفتن سریع به اصطلاح زیر زانوم خالی می شود . و در زمان خم کردن پا صدای کلیک در قسمت زانو می شنوم و ... می خواستم بدونم این علائم برطرف می شود ؟ پام به حالت طبیعی بر خواهد گشت ؟ یا این علائم نشان دهنده مشکل در زانو است ؟ با تشکر

  پاسخحذف
 45. سلام
  تشكر از اينكه به اين سوالات پاسخ مي دهيد.
  من حدود دو ماه پيش رباط صليبي پاره كردم ودكتر ها گفتند كه بايد عمل بشه من خواستم يه دكتر خوب به من معرفي كنيد در زمن اگر بگيد هزينه اين عمل چقدر مي شه متشكرم (عمل دولتي).
  از خوزستان و21سالمه

  پاسخحذف
 46. پاسخ به:
  -(37 ساله.آسیب کشکک و مینیسک):با توجه به میزان آسیب شما بهتر است موارد زیر را درنظر داشته باشید:
  *به دست آوردن دامنه کامل در هر دو جهت خم کردن و به خصوص صاف شدن به طور کامل
  *تقویت عضلات مفصل زانو به ویژه صاف شدن دامنه انتهایی زانو(تاکیدا)
  *انجام تمرینات انعطاف پذیری و تعادلی اندامها(تمرینات حس عمقی با توجه به شرایط شما)
  *استمرار در انجام تمرینات
  تمرینات بهتر است تحت نظارت پزشک و همکاران فیزیوتراپیست انجام شود.اگر موارد بالا رعایت شود بسیاری از مشکلات کاهش می یابد
  ---------------------------
  پاسخ به:
  -(21 ساله-خوزستان):مطمئنا با تحقیق می توانید به پزشک موردنظر خود دسترسی پیدا کنید و متاسفانه من نمی توانم کسی را به شما که به خصوص می خواهید در بیمارستان دولتی عمل کنید معرفی نمایم.هزینه عمل در بیمارستان های دولتی خیلی پایین است و معمولا کیفیت عمل پایین تر می باشد.

  پاسخحذف
 47. سلام
  من 8 ماه قبل عمل کردم و یک ماه پیش دوباره تمرینات ورزشی خودم رو شروع کردم اما چند روز پیش متوجه شدم جایی که برای برداشتن رباط بریده شده بود از داخل متورم شده ولی دردی ندارم در ضمن زمانی که پا را چک می کنم احساس می کنم کمی تغییرکرده و مثل سابق احساس محکمی نمی کنم می خواستم بدونم آیا امکان داره رباط من دوباره پاره شده باشه در صورتی که من هیچ احساس دردی نکردام وهیچگونه ضربه و فشار زیادی به پام وارد نشده که احساس پارگی کنم ؟

  پاسخحذف
 48. پاسخ:
  اگر به مواردی که در جواب سئوالات بالا اشاره کردم و شرایطی که ورزشکار باید جهت ادامه روند درمانی خود درنظر داشته باشد توجه گردد,بتدریج ثبات مفصل و اعتماد به نفس هم افزایش می یابد که برای پیشگیری از آسیب لازمند(به ویژه آموزش تمرینات تعادلی تحت نظارت همکاران مربوطه).
  در ارتباط با تورم میزان آن قبل از تمرین و بعد از آن باید مد نظر قرارگیرد و سیر کاهش تورم هم بررسی شود.بنابراین اگر تورم خیلی زیاد باشد و به طوریکه باعث کاهش دامنه گردد لازم است که با پزشک خود مشاوره ای داشته باشید.

  پاسخحذف
 49. با سلام
  می خواستم بدونم من می تونم از اطلاعات پزشکی شما با ذکر منبع در وبلاگم که مربوط به ورزش بدمینتون است استفاده کنم
  با تشکر

  پاسخحذف
 50. دوست عزیز:
  استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

  پاسخحذف
 51. با سلام
  من حدود 2 سال پیش به خاطر پارگی aclعمل جراحی کردم از 2 سال پیش تا حالا یک سری درد مزمن در
  زیرکشکک زانو و همچنین دیگر نواحی زانو دارم در ضمن این رو هم بگم که بعد از عمل من فقط 10
  جلسه فیزیوتراپی رفتم و دیگه فیزیوتراپی نرفتم میخواستم ببینم که آیا این دردها طبیعیه یا نه
  و در چه شرایطی میتونم دوباره به فوتبا برگردم؟

  متشکرم

  پاسخحذف
 52. پاسخ:
  شرایط برگشت به بازی در برخی از سئوال و جوابها در قسمت بالا بیان گردید.
  هر دردی علتی دارد که لازم است بررسی لازم جهت تشخیص و درمان صورت گیرد.
  در موارد جراحی ها بیماران لازم است مدت زمان بیشتری را جهت کنترل شرایط خود و طی کردن پروتکل درمانی به صورت کامل تحت نظارت گروه درمانی مربوطه باشند.بسیاری از تمرینات در فازهای اولیه قابل انجام نیست.گاهی لازم است بیمار تا شش ماه تحت کنترل قرارگیرد که البته این به معنای مراجعه هر روزه به فیزیوتراپی نیست(هدف مشاوره جهت پیگیری کامل درمان می باشد).

  پاسخحذف
 53. با سلام من حدود سه ماه پيش مينيسك داخلي عمل كردم فيزيوتراپي هم رفتم الان مشكل خاصي ندارم ولي يه مشكل دارم اونم اينه كه موقي كه نشسته ام و بلند ميشم تا چند قدم پشت زانوم درد ميكنه اگه ممكنه راهنماييم كنيد..با تشكر

  پاسخحذف
 54. پاسخ:
  اگر دامنه کامل زانو به دست آید و تقویت عضلات اطراف آن ایجاد شود مشکل شما معمولا کاهش می یابد.
  اگر فرد فعالی هستید بهتر است مشاوره ای با یک همکار فیزیوتراپیست جهت آموزش تمرینات حس عمقی به صورت کنترل شده داشته باشید.

  پاسخحذف
 55. با سلام
  (43 ساله)‌ من حدود 3 ماه پيش ضمن دوچرخه سوار يك ماشين آروم بهم زد و پام از نقطه زانو اندكي از سمت داخل به بيرون خم شد ابتدا درد زيادي گرفت اما ظرف چند ساعت بهتر شد تورم و خوريزي هم نداشت در بيمارستان دكتر گفت لگمنت زانوت كمي كشيده شده چندين هفته طول ميكشه الان بعد از 3 ماه و 25 جلسه فيزيو تراپي خيلي بهتر شده ولي هنوز گاهي ضمن راه رفتن و يا با فشار انگشت به نقطه داخل پا و نزديك به بالاي كشك زانو درد محدودي دارم كه خيلي نگرانم ميكنه گاهي هم محو ميشه اما هنوز هست و دو زانو هم نميتونم بشينم و اگه سعي كنم طرف مقابل اين نقطه –بيرون زانوم هم درد ميگره و مانع ميشه و پام كاملا خم نميشه
  ميخواستم بدونم چكار بايد بكنم و آيا خوب ميشه يا براي ميشه باقي ميمونه؟
  ايميل من هست :amir.canada09@gmail.com
  خيلي خيلي متشكرم

  پاسخحذف
 56. با سلام خدمت اقاي دكتر وعرض خسته نباشيد.من ده هفته پيش مينيسك داخلي عمل كردم وقسمت پاره شده رو دكتر جراح برداشته والان موقع راه رفتن يا بالا رفتن ازپله زانوم درد ميگيره ميخواستم از جنابعالي سوال كنم كه ورزش دوجرخه سواري خوبه اگه خوب نيست جه ورزشي بهتره انجام بدهم وجه موقع ميتونم فوتبال بازي كن..با تشكر فراوان

  پاسخحذف
 57. پاسخ به امیر:
  با توجه به علایمی که ذکر کردید مطمئنا بهتر خواهد شد و درعین حال موارد زیر را هم جهت بهبودی بیشتر مد نظر قرار دهید(از طریق گروه درمان):
  -به دست آوردن دامنه کامل زانو
  -تقویت عضلات اطراف زانو به خصوص 20 درجه انتهایی مربوط به صاف شدن زانو
  -تندرنس یا حساس بودن ناحیه نشان دهنده این مسئله است که ترمیم به طور کامل صورت نگرفته و بنابراین باید به صورت کنترل شده فعالیت نمایید
  -پرهیز از تمرینات دردناک و تهاجمی
  -پرهیز از وضعیت های دردناک و نادرست
  -مرحله آخر توجه به تمرینات حس عمقی و تعادلی با توجه به درد

  پاسخحذف
 58. پاسخ:
  با توجه به زمان آسیب دوچرخه سواری که به عنوان یک تمرین زنجیره بسته عمل می نماید تمرینی خوب محسوب می شود به شرطی که به هنگام تمرین درد و تورم نداشته باشید و یا افزایش نیابد.
  جهت برگشت به بازی فوتبال و یا ورزش های سخت به موارد بسیاری در بالا اشاره شده است.

  پاسخحذف
 59. با سلام
  من حدود 65 روز پیش عمل ACL انجام دادم زانو تقریبا کامل جمع می شود 20 جلسه فیزیوتراپی رفتم پام الان لنگ میزند تمرین ورزشی ندارم لطف کنید مراحل بعدی را راهنمایی کنید .

  پاسخحذف
 60. باسلام.ميخواستم سوال كنم براي افزايش قدرت عضلات اطراف زانو چه ورزشهايي خوبه...ممنون

  پاسخحذف
 61. باسلام
  من در30/5/87 دچار اسیب دیدگی شدم ودر 31/5/88 عمل رباط acl و ترمیم مینسک داخلی انجام دادم.فیزیوتراپم گفت هفته 8 تا14 بعد از عمل خیلی مراقب باش چون رباط پیوندی در حال ترمیم است .سوال اول با این تفاسیر محدود فشار و ورزش من تاچه حدی می شود ؟ دوم اینکه جای رباط جایگزین به چه نحو پر می شود ؟ ایا محدودیت حرکتی خواهم داشت ؟ لطف کنید مراحل بهبود بعد از و نوع ورزش را توضیح بدین . با تشکر قدردانی فروان به جهت سایت اموزنده تان

  پاسخحذف
 62. salam,khaste nabashin,jeddan site shoma aramesh bakhshe,man 21 sal daram dar heyne footbale amator pas az paresh va paen oomadam zanoom pich khord,ama dard nadasht,2rooz baad ham dige rahat rah miraftam,ama ta 20 rooz azalo poshte zanoom vaghty kham mikardam migereft.raftam doktor ba mri va moayene goft robat salibi pare shode va aslan dide nemishe ama azolehaye pat ghavie rahaty,doktore dige ham goft independ hasti be robate salibi yani gheire vabastae,hala man ghasde amal nadaram aslan,khastam beporsam ba che karhae az avaghebe nadashtane robat salibi mitoonam dar aman basham?mamnoon

  پاسخحذف
 63. سلام .
  4 ماه از عمل رباط صلیبی من میگزره و بعد از تمرینات زیاد (البطه 15 در این بین هیچ تمرینی انجام ندادم به دلایلی ) هنوز نمی تونم زانوم رو کامل تا کنم ...آیا نیاز به عمل مجدد هست و چقدر احتمال داره که full rang of motion رو نگیرم ؟؟؟

  پاسخحذف
 64. سلام من ربات و مینیسک داخلی وخارجی پاره کردم که منیسیکم له شده بود 4ماه ی هست که عمل کردم ولی هنوز در حال راه رفتن درد دارم و هنوز شروع به دویدن نکردم میخواستم بدونم این دردها از بین میرن یا نه دکتر من ابراهیمیان بوده بگم پاهام اوضاعش قبل از عمل بد بود

  پاسخحذف
 65. با سلام خدمت شما جناب دکتر من حدود یک سال هست که با پارگی رباط acl مواجه شده ام به تازگی به توصیه دوستا ن پیش دکتر ابراهیمیان رفتم و دکتر نوبتی برای جراحی گذاشته ولی زانوی من داری ورم هست به نظر شما برای عمل مشکلی ندارد خواهشن زودتر جواب بدید

  پاسخحذف
 66. با سلام، ضمن تشكر از وبلاگ خوبتان ، من حدود 3 سال است كه جراحي ترميم acl و ترميم مينسك را انجام داده ام ولي زانويم كامل به داخل خم نمي شود و حتي فيزيوتراپيهاي زيادي هم انجام داده ام كه كمي بهبود بخشيده ولي بعداً برگشت خم شدگي به حالت اوليه اتفاق افتاده است و با مشكلات شديدي مواجه مي باشم لطفا راهنماييم كنيد ضمناً رباط با دو پيچ تيتانيوم پيوند شده كه در داخل استخوان موجود است آنها را بردارم يا بماند ؟ عفونت نمي كند ؟ ممنون

  پاسخحذف
 67. با سلام خدمت شما
  من حدود 2 ماه پیش در تمرینات کاراته acl پام پاره شد و پیش دکتر رفتم و ایشون عملش کردن حالا باید چه مراقبتهایی از پام کنم؟ چند جلسه فیزیوتراپی برم؟ چند هفته با عصا راه برم؟

  پاسخحذف
 68. با سلام و تشکر از شما به خاطر اینکه "نوع دوستی" دلیل وقت صرف کردن شما (آنهم بدون درنظر گرفتن مسائل مادی) است.
  acl زانوی من دچار partial tear شده است. آیا این نوع پارگی با تقویت عضلات و یا هر کار دیگری، امکان ترمیم دارد؟
  با تشکر

  پاسخحذف
 69. سلام من رباط acl قدامیم پاره شده ایا پیچ مهره تا اخر عمرم تو پام میمونه بد من چرا دردی حس نمیکنم فقط پام باد کرده اما ام ار ای که کردم میگن رباط پاره شد بد فقط من رباطه پاره شده هیچ اسیبه دیگه ای ندیدم هممنون

  پاسخحذف
 70. سلام من mri کردم دکترا میگن رباط acl قدامی پاره شده ایا این پیچ مهره تا اخر عمرم تو پامه بد من دردی ندارم فقط زانوی پام باد کرده ممنون

  پاسخحذف
 71. سلام من 7ماه که از عمل ACL ام میگذره و هیچگونه مشکلی تا الان نداشتم ولی دچار یکسری سرگردانی در مورد انجام دادن ورزش های مناسب شدموونمیدونم چه ورزشی میتونه در این شرایط به من کمک کنه و یکم از اینکه دوباره رباط زانوم اسیب ببینه میترسموواگه میشه من را راهنمایی کنین.

  پاسخحذف
 72. علی قاسمی 27 ساله
  بعد از گرفتن ام آر آی دکتر گفت رباط صلیبی پاره است و منیکس دچار پارگی درجه 2 است و گفت باید عمل جراحی شود دکتر خوب فوق تخصص زانو لطفاً معرفی کنید یا به امیلم ghasemi_ali2007@yahoo.com
  بفرستید

  پاسخحذف
 73. با درود بی پایان
  من 35 سال هستم وباtear of aclمواجه شدم .آیاعمل درمان قطعی می باشد . وبرای بازگشت به حالت عادی جه مددت زمان لازم است .
  پاینده باشید

  پاسخحذف
 74. من چند سالي است كه پاره شدگي رباط صليبي دارم اما عمل نكردم در صورت عمل نكردن مشكلي پيش نمياد.يا حتما بايد عمل كنم .بعضي وقتا زانو بر ميگرده حالت چرخشي ودرد زيادي مي گيره بعد خوب مي شه لطفا دكتر خوب معرفي كنيد

  پاسخحذف
 75. سلام
  پدر من که81 سال دارند دچار سایش زانو شده و چند ماه است که رباط هایشان به شدت دردآور شده است. ایشان با توجه به مراجعه به دکتر تجویز شده است که باید مفصل مصنوعی گذاشته شود.
  مشکل اینجاست که ایشان مشکل قلبی دارند و تحمل زمان عمل که طولانی است برای ایشان با ریسک همراه است. خواهش می کنم در صورتی که روشی برای عمل با ریسک پایین وجود دارد معرفی نمایید.
  هم اکنون برای راه رفتن عادی به شدت دچار مشکل شده اند و عملا نمی توانند حتی یک قدم به دلیل درد شدید بردارند. هزینه عمل به هیج عنوان مهم نیست.
  e-mail: khodaabakhsh@gmail.com

  پاسخحذف
 76. با سلام من ساناز هستم 25 سال سن 9 سال سابقه بازی بدمینتون دارم2سال پیش رباط زانوی راستم پاره شد ولی عمل نکردم و به بازی با زانوبند ادامه دادم بیشترین وزنم روی پای چپم افتاد و باعث شد اونم اسیب ببینه وبه حدی رسید که مهر پارسال مینیسک و رباط صلیبی پای چپمو عمل کردم و هنوزم ورزش میکنم در ضمن رشته تحصیلی خودم هم تربیت بدنیه...نمیخام اون پامو عمل کنم ..اگه میشه راهنماییئ کنید...چند تا تمرین هم بهم معرفی کنید تا زودتر رباطم راه بیوفته.... ممنون میشم

  پاسخحذف
 77. salam man 3 rooze acl pare kardam. doktor madadi migan rooze 5om amal. vali baghiye migan bayad vaysi ta varamet bekhabe kare dorost chiye???? vaghean fori

  پاسخحذف
 78. با سلام ؛

  من ميبايستي عمل ACL انجام دهم ولي از انجايي در يكي از سهرستانهاي بسيار دور ميبايد بستري شوم كه فزيوترابي ندارد ؛ من بايد چگونه عظلات پاي خود را تقويت نمايم . جهت اطلاع شما من در روستاي خود وسايل وزنه را دارم.

  پاسخحذف
 79. سلام.من رباط صلیبی پاره کردم.تو دویدن هم پام خالی نمیشه.فقط توجهش بلند خالی میشه.جراحی بسنه جواب میده؟

  پاسخحذف
 80. با سلام من 21 ساله فوتبالیست هستم.تقریبا یک سال قبل رباظ صلیبی ÷اره کردم.زیاد اهمیت ندادم تا اینکه بهتر شد.البته در اون زمان دیگه فوتبال بازی نکردم.تا چند مماه بعد که خوب شده یود دردی هم نداشتم.دوباره رفتم سراغ فوتبال تا اینکه مینیسکم هم اسیب دید.حدود 10 ماه قبل عمل کردم.کارهای فیزیوترا÷ی هم انجام دادم.بعد از سه ماه از عمل دوباره بازی کردم.زانوم ورم کرد کمی هم درد گرفته بود.دیگه بازی نکردم تا الان.الان زانوم در حالت عادیه بدونه درد و ورمولی موقعهای که اویزون میمونه مثلا از روی صندلی یه کم موقع بلند شدن اذیت میشم.بعضی موقع هم که زانومو باز و بسته میکنم مثل این میمونه که غضروفاش رو هم دیگ درگیر میشن.1-میخواستم علتو بدونم 2-میتونم فوتبال بازی کنم یا نه.با کمال تشکر

  پاسخحذف
 81. salam doktor
  khaste nabashid
  azaton komak mikham
  man baradare kochika tasadof karde va az nahiyeye zano asib dide.
  shekastegi nadare_ vali aslan zanosh na kamel baz mishe va na kamel baste mishe
  .
  dar MRI e zanosh neveshte shode : MOST FIBERS OF ACL ARE TORN.

  YE DOKTOR MIGE BAYAD JARRAHI BESHE VA YE DOKTOR MIGE HICHISH NIST.

  mondam chikar konam _ az ye tarafam aslan nemitone pasho zamin bezare _ alan 15 roze tasadof karde _ on doktori ke gofte bod bayad jarrahio beshe 8 roz pasho gach kerefte bod_ alan 2 roze baz kardim _ aslan nemitone pasho zamin bezare _ lotfan rahnomayi konid _

  MAMNON


  a.salimifardin@gmail.com

  پاسخحذف
 82. سلام من 22 ساله 45 روز پیش در یک تصادف لیگامانهای acl & lcl پاره و pcl & mcl کشیده شدند گویا عمل اول که روی lcl بود شکست خورده دکترم گفته که چند ماه فیزیوتراپی کن بعد acl و عمل میکنیم می خواستم بدونم رباط جانبیم بازم نیاز به عمل دلره یا نه؟ ضمنا چرا زانوم بعد عمل دیگه خم نمیشه ؟ همچنین چه برنامه های فیزیو تراپی باید رو پام انجام بدم(دستگاهش رو خودم دارم)؟ و به نظر شما بازم پیش همین دکتر برم؟ سوال آخر اینکه آیا پام مثل اولش میشه چون من آدم پر تحرکی هستمذ ممنون میشم اگه جواب بدین با تشکر

  پاسخحذف
 83. سلام من رباط اي سي ال عمل كردم به دليل نداشتن وضع مالي مناسب ديگه به بزشك مراجعه نكردم . كسي را نداشتم كه مرا حمايت كنه از منطقه ما تا جايي كه عمل كردم حدود 8 ساعت است .حدود 22 روزه كه عمل كردم .اگه ممكنه من رو جهت بهتر شدن و اينكه چه كار كنم كه بعدا مشكلي براي من بيش نياد .

  پاسخحذف
 84. سلام و خسته نباشید
  جناب اقای دکتر من 3سال پیش A S L پاره کردم و عمل هم نکرده ام 6ماه است که به طور مستمر کونگفو کار میکنم و هیچگونه درد و مشکلی برایم رخ نداده است میتونم عمل نکنم؟ لتفا یه راهنمای بکنید ممنون

  پاسخحذف
 85. با سلام و عرض خسته نباشید
  جناب آقای دکتر 2 سال پیش در فوتبال زانوی من دچار چرخش شد و درد شدیدی داشتم
  بعد از چند روز درد برطرف شد ولی متوجه شدم که در شرایطی که پای چپم تکیه گاه شود زانوی من از کاسه در آمده و زیر بئنم را خالی می کند
  به 3 دکتر متفاوت پناه بردم که 2 تا ترمیم با دارو و فیزیو تراپی تجویز کردند و سومی عمل
  mri هم پارگی acl تشخیص داده شد
  خواهشمند است 1 راه به من نشان دهید

  پاسخحذف
 86. سلام مبين 23 ساله هستم 4 سال پيش توي مسابقه ي كشتي aclومينيسكم پاره شد ولي عمل نكردم با ورزش واستخر پام سه ماه برگشت و ذوباره ورزش حرفه ايم رو ادامه دادم تا دوباره تو يه مسابقه2هفته پيش acl , ومينيسكم دوباره اسيب شديد ديدولي بعد از دو هفته اب درماني وفيزيو تراپي زانوم داره بهتر ميشه ترديد دارم كه عمل كنم يا نه وزنم 120 كيلو هستش ودكتر گفته بايد 100 كيلو شم تا عمل كنه واين خيلي سخته و كلا به طور ‍‍‍ارثي عضلات پام خيلي خيلي قويه بعضي دكترها ميگن عمل كن بعضي ديگه ميگن نيازي نيست

  پاسخحذف
 87. سلام
  خسته نباشید
  در تمرین بسکتبال زانویم آسیب دید و پزشک معالج با دیدن جوابmri پارگی ACL رو تشخیص داد و برایم 10 جلسه فیزیوتراپی در نظر گرفت.الان هیچ مشکلی در ناحیه زانو ندارم،به فعالیت های روزمره م ادامه می دهم. به نظر شما ممکن است ربات صلیبی دچارکشیدگی شده باشد و نه پارگی؟اگر پارگی باشد نیاز به عمل است؟

  پاسخحذف
 88. چه نوع زانوبندبرای ساییدگی زانوبایدبگیریم

  پاسخحذف
 89. ضمن عرض سلام .جراحی لیزری acl باجراحیهای دبگر چه فرقی دارد؟ و در مدت استراحت بایکدیگر فرق دارند؟

  پاسخحذف
 90. salam
  yek sal pish robat salibim pare shod ke toy mri goftan ke minisk ham pare shode
  alan pam aslan dard nadare
  be nazar shoma man bayad amal konam

  پاسخحذف
 91. سلام ممکن است که شکستگی استخوان رخ دهد در طول عمل

  پاسخحذف
 92. سلام . من الان یک ماه است که مینیسک و رباط صلیبی را عمل کردم و جای عمل و زیر کاسه زانو ورم و درد شدیدی دارد.چکار کنم؟

  پاسخحذف
 93. سلام
  من الان حدود ۹ ماهی است که دچار پارگی رباط صلیبی هستم.لازم به ذکر است که MRI من مشخص کرده است که منیسک پام مشکلی نداره . و الان خیلی راحت راه میرم و نشست و برخاست میکنم.
  به دلیل هزینه های مالی قادر به انجام عمل نمیباشم .
  میخواستم بدونم در صورت عمل نکردن رباط قدامی پام چه اتفاقاتی برای من ممکن بیفتد ؟
  سن 28 وزن 96 قد 187
  با تشکر از سایت مفید شما

  پاسخحذف
 94. سلام
  من رزمی کارم حدود دوسالی هست که زیر زانوم خالی میشه به دکتر ارتوپد که رفتم از mriتشخیص داد که هم رباط وهم منیسک پام پاره شده و باید عمل شود ولی پام نه تورمی داشته ونه دردی دارد فقط اوایل زانوم نه کامل باز میشد نه کامل بسته که بعد از یک ماه خوب شد من حتی بعضی وقتها فوتبالم بازی میکنم به نظر شما تشخیص پزشک درست است یا فقط فیزیوتراپی میخواهد؟لطفا کامل توضیح بدید.با تشکر

  پاسخحذف
 95. با عرض سلام و خسته نباشيد . رباط صليبي زانوي برادر من يكسال پيش در اثر آسيب در بازي فوتبال پاره شد . يكبار عمل شد و بعد از طي مراحل بعد از عمل گويا بر اثر شيطنت حدود يكماه پيش با معاينه دكتر در اتاق عمل معلوم شد كه 80%رباط وي فعال نمي باشد . قرار بر اين شده كه دوباره با يك رباط پيوندي جراحي شود . مي خواستم سوال كنم كه آيا اين رباط پيوندي جواب خواهد داد و آيا سلامت پاي وي به حالت اول باز خواهد گشت ؟‌با تشكر

  پاسخحذف
 96. با سلام
  وقت بخیر من حدود 2 هفته پیش بعد از تمرین والیبال احساس درد در قسمت جلوی زانوی سمت راستم کردم و این دردهنوز ادامه داره.پیش یک فیزتراپس رفتم و بعد از معاینه گفتاحتمال در از قسمت ای سی ال زانوی راستمه و اگه قفل نمیشه یا خالی نمیشه موردی نیست .می خواستم نظر شما را در این مورد بدونم؟آیا باید تمریناتم رو قطع کنم؟ورزشهای خاصتی برای بهبود درد وجود داره؟خیلی ممنون

  پاسخحذف
 97. با سلام  من ۳۰ سال سنّ دارم و در استرالیا زندگی‌ می‌کنم. متاسفانه هنگام مقابله با حریف در ورزش رزمی ایکیدو ، احساس درد شدیدی در زانوی پای راستم کردم. ۲ روز اول پس از حادثه پاهایم به شدت متورم بود به همراه درد شدید. ولی‌ با گذاشتن کیسه آب گرم، تا حدودی از درد آن کاسته شد. در روز سوم که توانستم راه بروم به بیمارستان مراجعه کردم و در عکس ، مشخص شد که استخوان صدمه ندیده ولی‌ برای اطمینان مرا ارجاع دادند به متخصص و همچنین گرفتن و بهم توصیه کردند با محافظ زانو و چوب زیربغلی راه برم. یک هفته پس از گرفتن دکتر متخصص پای من را با روشهای مخصوصی معاینه کرد و به من گفت که ۲ تا از لیگامنت‌هایت پاره شده: و و به من گفتند که اگر تحرک زیادی نداری، میتوانی‌ عمل نکنی‌ ولی‌ در آینده شاید به مشکل بخوری مثل راه رفتن مسافت‌های طولانی‌. ولی‌ اگر می‌خوای عمل کنی‌ الان که ۱۴ روز از حادثه می‌گذرد و زود است باید عمل کنی‌ . این در حالی‌ هست که من هنوز پایم تورم دارد و می‌تونم راه بروم، و همچنین زانویم را تا ۸۰ درجه می‌تونم ‌خم کنم ولی‌ بیشتر از آن مقدار با درد بسیار شدیدی همراه هست. حالا با توجه به اینکه من می‌تونم راه بروم و در این ۲ هفته، از تورم پاهام خیلی‌ کاسته شده و درد آن هم به غیر از یک نقط خاص که در پهلوی زانویم هست و هنگام ‌خم کردن آن به بیش از ۹۰ درجه درد شدیدی دارد و با توجه به اینکه اینجا تنها زندگی‌ می‌کنم و دوست و آشنایی ندارم، ۱) آیا عمل را به این فوریت توصیه می‌کنید؟ ۲) آیا عمل در این مورد ضروری هست؟ ۳) آیا می‌تونم بدون عمل نیز به سطح قبلی‌ از فعالیت‌هایم برگردم؟ ۴) و پس از عمل آیا می‌تونم به سطح فعالیت‌های ورزشیم بدون هیچ مشکلی‌ بازگردم؟ ۵) با توجه به اینکه دانشجو هستم، چه مدت پس از عمل می‌تونم در کلاسهای درس در دانشگاه حاضر شوم. با تشکر

  پاسخحذف