۱۳۸۷ مهر ۲۵, پنجشنبه

علل درد شانه(Shoulder Pain)

کمربند شانه ای از سه استخوان هومروس(بازو),اسکاپولا(کتف) و کلاویکولا(ترقوه) تشکیل می شود که ازطریق مفاصل گلنوهومرال, آکرومیوکلاویکولار, استرنوکلاویکولار و اسکاپولوتوراسیک به تنه اتصال می یابند.حرکات مفصل شانه در ارتباط با سه مفصل دیگر صورت می گیرد.بنابراین حرکات مفصل شانه در ارتباط با عملکرد یکپارچه و هماهنگ هر چهار مفصل یاد شده می باشد.

تصاویر ذیل جهت درک بهتر مطالب این پست قرار داده شده است:

مفصل شانه نسبت به مفصل ران تحرک بیشتر و درنتیجه ثبات کمتری دارد.به همین دلیل(تحرک زیاد و ثبات کم) مستعد آسیب بیشتری است.آرتروز مفصل شانه نیز نسبت به مفصل ران کمتر اتفاق می افتد.چون مفصل ران تحت تاثیر نیروی وزن بدن و نیروهای فشاری بسیاری طی فعالیت های روزمره قرار می گیرد.آسیب مفصل شانه به طوری که ذکر خواهد شد بیشتر مربوط به عناصر بافت نرم مفصل می باشد.بافت ها ی نرمی که بیشتر درگیر می شوند عبارتنداز: تاندون ها ی عضلات, کپسول مفصلی و بورس ها.

مهمترین علل درد مفصل شانه:
1-تاندونیت عضلات اطراف مفصل شانه
2-پارگی های عضلات مفصل شانه
3-سندرم گیرافتادن(Im)
4-بورسیت شانه
5-شانه منجمد یا کپسولیت چسبنده
6-موارد دررفتگی مفصل شانه
7-آرتروز مفصل شانه
8-بیماری آرتریت روماتوئید در برخی موارد
تاندونیت عضلات مفصل شانه:منظور از تاندونیت التهاب تاندون عضلات می باشد که معمولا با پارگی های خفیف (پارگی میکروسکوپیک)همراه است.تاندونیت عضلات مفصل شانه درمیان افراد از هر دو جنس شیوع بالایی دارد و باعث مراجعه بسیاری از بیماران به مطب های ارتوپدی و کلینیک های فیزیوتراپی می گردد.در ورزش هایی چون شنا, هندبال, وزنه برداری, بدن سازی, رزمی, بیسبال, تنیس, کشتی و بسکتبال, تاندونیت عضلات شانه شایع است.ذکر این مسئله نیز حائز اهمیت است که افزایش سن,روند تاندونیت شانه را تسریع می کند.
عضلاتی که درگیر می شوند شامل عضلات روتاتور کاف(Rotator Cuff) و عضله دوسربازویی(Biceps)است.عضلات روتاتور کاف عبارتند از:سوپرااسپیناتوس,ترس مینور,اینفرااسپیناتوس و ساب اسکاپولاریس.ازمیان عضلات مفصل شانه,عضله سوپرااسپیناتوس به دلیل موقعیت و شرایط خاصش در مفصل بیشتر از عضلات دیگر دچار تاندونیت می شود.
از مهمترین علل تاندونیت عضلات شانه,انجام فعالیت هایی است که استخوان بازو به دفعات و تکرار زیاد در موقعیت بالای سر قرار می گیرد.درحقیقت حرکات تکراری اندام فوقانی که در آن حرکت بازو در سطحی بالاتر از سطح افق قرار می گیرد,منجر به تاندونیت عضلات شانه به خصوص عضله سوپرااسپیناتوس می گردد.
پارگی های عضلات مفصل شانه:دو فاکتور بسیار مهم باعث پارگی عضلات شانه(پارگی ماکروس

کوپیک) می گردد که عبارتنداز:

1-ضربه(تروما) شدید
2-عدم درمان تاندونیت عضلات شانه

پارگی عضلات شانه به دوصورت ارزیابی می شود:1-پارگی ناقص 2-پارگی کامل
درصورتی که پارگی ناقص باشد,بیمار علایمی مشابه تاندونیت دارد ولی اگر پارگی کامل باشد,درد به هنگام پاره شدن شدید بوده که بعد از مدتی ازبین می رود و عضله مربوطه عملکرد(فانکشن) خود را ازدست می دهد.بیشتر پارگی های عضلات شانه مربوط به عضله سوپرااسپیناتوس است.افراد مسن مستعد پارگی بیشتری می باشند و این پارگی عموما از نوع کامل است و در افراد جوانتر,بیشتر پارگی عضله از نوع ناقص ایجاد می شود.
بورسیت شانه: به التهاب بورس(کیسه حاوی مایع سینویال) بورسیت می گویند.بورس ها عضلات را از هم جدا می کنند و باعث کاهش اصطکاک آن ناحیه می شوند.چندین بورس در ناحیه شانه وجود دارد که دو بورس ساب اسکاپولاریس(که در زیر عضله ساب اسکاپولاریس قرار می گیرد) و ساب آکرومیال از بقیه معروفترند.مهمترین بورس نزدیک مفصل شانه,بورس زیر زائده آکرومیون می باشد که subacromial bursa نامیده می شود.این بورس از ناحیه زیر زائده آکرومیون شروع می شود و تا زیر عضله دلتوئید امتداد می یابد و به همین دلیل ساب دلتوئید(subdeltoid bursa) نیز خوانده می شود.بورس ساب آکرومیال(ساب دلتوئید) عضله دلتوئید را از عضلات روتاتور کاف جدا می کند و باعث کاهش اصطکاک این دو بخش می شود.
التهاب بورس های شانه,بیشتر نتیجه عوارض تاندونیت عضلات مفصل شانه می باشد.گاهی بورسیت به علت نفوذ رسوب کلسیم ناشی از تاندونیت شانه است که از تاندون های متورم به درون بورس انتقال می یابد.
سندرم گیر افتادن(Impingement Syndrome or Im): این سندرم عبارت است از اختلال در فضای ساب آکرومیال زیر قوس کوراکوآکرومیال.هنگامی که به هر دلیلی فضای ساب آکرومیال کاهش یابد و عناصر بافت نرم آن ناحیه تحت فشار قرار گیرند,دچار التهاب و درنتیجه تاندونیت و به تدریج پارگی عضلات روتاتور کاف(مثلا سوپرااسپیناتوس),تاندون سر دراز عضله دوسربازویی(بایسپس) و بورسیت ساب آکرومیال ایجاد می شود.
-رشد غیرطبیعی و بیش از حد آکرومیون
-جابه جایی و بی ثباتی بیش از حد سر استخوان بازو(هومروس)به هر دلیلی(مثلا شلی لیگامانی یا ضعف و عدم تعادل گروههای عضلانی)
-تاندونیت و پارگی های عضلات شانه
-اختلال در ریتم حرکات مفاصل آکرومیوکلاویکولار, استرنوکلاویکولار, اسکاپولوتوراسیک و گلنوهومرال به هر دلیلی
-شکستگی و ضایعه در قسمت برجستگی(توبروزیته)بزرگ استخوان بازو
-بورسیت ساب آکرومیال
-ناهنجاری های مادرزادی
شانه منجمد(Frozen Shoulder)یا کپسولیت چسبنده(Adhesive Capsulitis): این بیماری بیشتر در افراد بالای 50 سال مشاهده می شود.در افراد مبتلا به شانه منجمد(یخ زدگی شانه) کپسول مفصل شانه دچار التهاب شده که منجر به کاهش حرکات فعال و غیرفعال شانه می گردد.همچنین کپسول مفصلی ضخیم شده, مایع سینویال و حجم فضای مفصل کاهش می یابد و چین های تحتانی کپسول مفصل ازبین می رود.
درد, محدودیت حرکات و ضعف عضلات از علایم دیگر بیماری شانه منجمد می باشد.حرکات چرخش خارجی(اکسترنال روتیشن) و دور کردن شانه(ابداکشن) به میزان بیشتری محدود می گردد.
-ضربه (تروما)
-صدمه و آسیب های بافت نرم مفصل
-درد های شدید مفصل شانه
-اضطراب و افسردگی
-همی پلژی(فلج نیمه بدن به علت سکته مغزی)
-حساسیت شدید به درد(افرادی که آستانه درد پایینی دارند)
-مواردی از جراحی ها(مثلا برداشتن پستان و توراکوپلاستی)
-سکته های قلبی
-بیماری تیروئیدی
-بیماری ریوی
-بیماری دیابت
-عدم استفاده از مفصل شانه
دررفتگی مفصل شانه (Shoulder Dislocation): در موارد دررفتگی ها به دلیل آسیب های بافت نرم منجر به ایجاد درد می شود و همان طور که در بالا ذکر گردید می تواند باعث سندرم گیر افتادن(Im)شود.دررفتگی زمینه ابتلا به شانه منجمد را فراهم می کند.
به دلیل بی ثباتی مفصل شانه و تحرک زیاد آن,دررفتگی در مفصل شانه شیوع بالایی دارد و شایعترین نوع دررفتگی این مفصل, دررفتگی قدامی(به طرف جلو) است.در ارتباط با مفصل شانه,مهمترین عامل دررفتگی ضربه (تروما) می باشد.همچنین شلی لیگامانی و اختلال در عملکرد موثر گروه های عضلانی روند دررفتگی را تسهیل می کند.
آرتروز(OA) مفصل شانه:کاهش فضای مفصل شانه منجر به آرتروز(استئوآرتریت)می گردد.چون مفصل شانه کمتر متحمل وزن و فشار می شود به همین دلیل آرتروز این ناحیه کمتر اتفاق می افتد.آرتروز شانه بیشتر بعد از دهه پنجم زندگی فرد ایجاد می شود و عموما تروما(ضربه)های قبلی در بروز آن نقش دارند.از مهمترین علایم بالینی آرتروز شانه,درد و کاهش دامنه حرکات مفصل است و حرکات روتیشن(چرخشی) بیشتر از حرکات دیگر محدود می گردد.در عکس رادیولوژی /X-Ray کاهش فضای مفصل که گاها با ایجاد استئوفیت در حاشیه مفصل همراه است دیده می شود.
بیماری آرتریت روماتوئید(R.A):اگر بیماری آرتریت روماتوئید مفصل شانه را درگیر کند معمولا به تدریج باعث تخریب غضروف مفصل و کاهش فضای آن می گردد.احتمال درگیری بورس,عضلات روتاتور کاف و تاندون عضله دوسربازویی وجود دارد.به دلیل آسیب مفصل, درد و محدودیت حرکات شانه به وجود می آید.
یک نکته مهم: درد مفصل شانه و اندام فوقانی ممکن است علت های دیگری نیز داشته باشد.گاهی زمینه آسیب در خود مفصل شانه نیست و اختلال و آسیب در ناحیه ای نزدیک یا دورتر از مفصل می باشد.در این موارد بیماران از درد شانه یا اندام فوقانی شکایت دارند.
دراینجا فقط به مهمترین آنها اشاره می شود که هر کدام خود مبحث جداگانه ای است که شامل موارد ذیل می باشند:
-آسیب دیسک گردنی
-آرتروز یا اسپوندیلوز گردنی
-تنگی کانال نخاعی در ناحیه گردن
-سندرم خروجی توراکس (T.O.S)
-گاهی سندرم تونل کارپ (C.T.S)
-سندرم شانه-دست-انگشتان
-آرتروز مفصل آکرومیوکلاویکولار
-بی ثباتی های مفصل آکرومیوکلاویکولار
-بیماری های عفونی و تومورال
-التهاب کیسه صفرا
-آبسه های زیر دیافراگم
-ریفلاکس اسید معده (انتقال اسید معده به مری)
-بیماری های قلبی -عروقی
-وجود نقاط ماشه ای در عضلات که تریگرپوینت(Trigger Point) نامیده می شوند.
درمان (Treatment):
درمان با توجه به علت بیماری صورت می گیرد.به طور کلی
سه روش جهت درمان اختلالات و مشکلات شانه عبارتنداز:
-درمان دارویی
-درمان فیزیوتراپی
درمان جراحی
انتخاب یک یا ترکیبی از روش های درمانی فوق طبق نظر متخصص مربوطه صورت می گیرد.
استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع مجاز می باشد

۱۲ نظر:

 1. مطالب جالبی بود.ممنون از شما

  پاسخحذف
 2. Although from different places, but this perception is consistent, which is relatively rare point!
  nike dunk

  پاسخحذف
 3. سلام
  اول از همه از اطلاعات خوبتون ممنونم که خیلی منو راهنمای کرد
  من حدود 14ماه پیش شانه ام به علت ضربه ایکه خوردالان خیلی عزیتم میکنه و یه کم که باش ور میرم باعث التهب تو شانه ام میشه ضمناتو شانه ام صدا هم در میاد و توری هست که ا حساس میکنم که یه گیر تو شانه ام هست میخواستم نظرتونو بپرسم باید چه کارش کنم
  البته تو ام آر آی گفته شده نیمه پارگی ومن به خاطره این که بهاش ور رفتم مضن شده
  ضمنا 19سالمه
  خوشحال میشم راهنماییم کنید دستتون درد نکنه از اطلاعات خوبتون
  ایمیل:b_r155@yahoo.com
  مرسی خدا نگهدارتون

  پاسخحذف
 4. پاسخ بهb_r155 :
  با توجه به اینکه در شرح حال شما علت آسیب ضربه بوده و با ام آر آی هم تایید شده بهترین روش جهت درمان ابتدا مراجعه به متخصص ارتوپدی یا فوق تخصص شانه و یا مشاوره با فیزیوتراپیست می باشد(با توجه به مزمن شدن مشکل شما).هدف اصلی از این مراجعه ارزیابی های مجدد جهت درمانهای لازم می باشد.

  پاسخحذف
 5. ممنون وسپاسگزارم محمد اسلامی دورود لرستان ل

  پاسخحذف
 6. با سلام تابستان 86 بود با توجه به شغلم وزنه ای را روی شانه ام قرار دادم ان لحظه متوجه شدم که به شانه ام فشارو درد وارد آمد اما بعدا عادی شد تادرزمستان87 شبی ازدرد شانه هاو استخوان بازوها بیار شدم تا اکنون ادامه دارد توسط پزشک داروی میتل پردهم تجویز شد اما درددر هنگام چرخش دستهابه بالا وعقب همچنان هست خواهشمند است راهنمایی فرمایید سپاسگذارم

  پاسخحذف
 7. پاسخ:در ارتباط با وزنه-تابستان86:
  اگرچه فشارها و ضربات قبلی در ایجاد درد دخیل می باشند ولی چنین نتیجه گیری و ارتباط سال86 با سال 87 نمی تواند با اطمینانی که شما مطرح می کنید باشد.بنابراین بهترین راه مراجعه به یک همکار متخصص ارتوپد جهت ارزیابی و بررسی از وضعیت شانه شما می باشد(به خصوص که شما ورزشکار هستید)

  پاسخحذف
 8. با سلام
  من نوجوانی17 ساله هستم حدود سه ماه پیش در ورزش کشتی در حال زدن فن آرنج بروی دشک خورد بطوری که مچ وشانه دستم بروی دشک و شانه در بالی ان قرار داشت ناگهان دستم کاملا بی حس شد و بعد از بیست دقیقه به حالت اولیه برگشت .بنظر من چیز مهمی نبود و روی ان تمرینهای سختس انجام دادم ولی بعد مدتی دوباره همین حالت پیش امد وپشت سر هم ادامه داشت .حالا به پزشک مراجعه کرده ام و تحت درمانم وکمی از ان حالت درامده وبهتر شده است ولی انگار خوب بشو نیست از شما میخواهم به من کمک کنید با تشکر.ali3671آی دی من است ممنون میشم بروی ان برایم بفرستید.

  پاسخحذف
 9. پاسخ(17 ساله-ورزش کشتی):اگر بعد از آسیب به تمرینات ادامه نمی دادید مطمئنا درمان شما زودتر انجام می شد.فعلا باید طبق نظر متخصص ارتوپد و فیزیوتراپیست و با توجه به درد و مشکلات مربوطه به صورت کنترل شده عمل نمایید.
  نکته اصلی در درمان آسیبها این است که پیشرفت تمرینات باید تدریجی و بر اساس علایم بیماران باشد چراکه درغیر این صورت احتمال مزمن شدن علایم وجود دارد.

  پاسخحذف
 10. با سلام و تشکر
  استخوان ترقوه من از حالت عادی بالاتر آمده و کاملا برجسته است دکتر رفتم گفتند مشکلی نداره خواستم ببینم آیا مشکلی وجود نداره و اگه بخواهم این برجستگی از بین بره باید چکار کنم
  با تشکر

  پاسخحذف
 11. salam man kharej az iran hastam va dasresi be doctor barayam moshkele ostekhane balaeiye ketfam be gomanam hamoon akromio bashe dard mikonad zamane harekat dar yek seri halatha masalan vaghti ketfamo darja micharkhoonam mikhastam bebinam in moshkel mitoone artroz bashea agar intorre rahe darmanesh chie hast dar zemn pesari 30 sale hastam mamnoon misham age komakam konid

  پاسخحذف
 12. با عرض سلام و تشکر از اطلاعات خوب روی سایتتون می‌خواستم راجع به شرایط فعلیم‌ کمی‌ کمک بخوام ازتون برای اینکه من سر کار ۳ سال پیش چون بالای سرم مشغول به اتصال لوله بودم شانهٔ راستم دچار پیچش شد و به خاطره فاصلهٔ نه مناسب با سقف در حل کار گردنم خمیده بودو بد این اتفاق دارد شدیدی توی گردنم و عضلهٔ کول و شانهٔ راستم ایجاد شد که به مرور بدتر شد تا جایی که بد از ۴ ماه برای فیزتری رفتم و به مدت ۳ ماه ولی‌ همچنان درد داشتم.وقتی‌ م.ر.ای گرفتن عزم معلوم شد تروما بوده و ظاهراً غضروف بین مفاصل تحلیل رفته و باید با جراحی کمی‌ از استخوان شانهام رو تراش بدهند،اما قبل از آن ۲ بار کورتن تزریق کردن به شانه راستم اولی‌ دردم کم نشد.الان بد از بیشتر از ۳ سال همچنان درد بیشتر شده و دکتر هنوز اعتقاد داره که جراحی میتونه بهترش کنه،می‌خواستم ببینم توی حمصهین شرایطی خوبه که جراحی کنم؟ممنون

  پاسخحذف