۱۳۸۸ فروردین ۹, یکشنبه

علل درد زانو(Knee Pain)

مفصل زانو یکی از مهمترین مفاصل بدن می باشد که سه استخوان ران(فمور),درشت نی(تیبیا) و استخوان کوچک کشکک(پاتلا) در ساختمان آن شرکت دارند.مفصل زانو خود شامل دو بخش مفصلی است که عبارتنداز:
۱-مفصل تیبیوفمورال(درشت نی-رانی)
۲-مفصل پاتلوفمورال(کشککی-رانی)
مفصل تیبیوفمورال در انتقال وزن و حرکات زانو شرکت می کند و قسمت مهمتر مفصل زانو محسوب می شود.نقش اصلی مفصل پاتلوفمورال در انجام حرکات می باشد.


عواملی که باعث ایجاد درد زانو می شوند شامل موارد ذیل می باشند:
۱-آسیب های لیگامانی(رباط یا زردپی):
چهار رباط مهم در مفصل زانو وجود دارند که باعث افزایش ثبات و پایداری زانو می گردند.این رباط ها بنام های رباط جانبی داخلی(MCL),جانبی خارجی(LCL),رباط متقاطع قدامی(ACL) و متقاطع خلفی یا پشتی(PCL)نامیده می شوند.آسیب های لیگامانی که تحت عنوان اسپرین یاد می شود قبلا در پست کشیدگی-پیچ خوردگی(اینجا) توضیح داده شده اند.
۲-صدمات عضلانی-تاندونی:
مهمترین عضله ای که در زانو به خصوص آسیب های ورزشی درگیر می شود,عضله چهارسررانی یا کوادری سپس است. آسیب های عضلانی بنام استرین معروف است.درجات آسیب همانند ضایعه رباط می باشد که در پست کشیدگی-پیچ خوردگی اشاره گردید(اینجا).
۳-آرتروز زانو:
تخریب تدریجی غضروف مفصل که با افزایش سن تسهیل می گردد و تحت عنوان استئوآرتروز یا آرتریت پیری نیز نامیده می شود با شرح کافی در پست آرتروز زانو(اینجا)بیان شد.
۴-آسیب منیسک داخلی یا خارجی.برای اطلاعات بیشتر می توانید به قسمت آسیب منیسک و درمان(اینجا)مراجعه نمایید.
۵-سندرم استرس پاتلوفمورال(PFPS):
این سندرم که باعث آسیب غضروف زیر کشکک می شود,بیشتر در خانم های جوان شایع است.هر عاملی که باعث شود استخوان کشکک(پاتلا)در وضعیت خارجی تری نسبت به حالت طبیعی قرارگیرد,باعث سندرم استرس پاتلوفمورال(Patello Femoral Pain Syndrome)می گردد.اختلال در راستای اندامهای تحتانی(اختلالات بیومکانیکی اندام تحتانی)مثلا به علت ژنووالگوم,چرخش های بیش از اندازه ساق پا و... می تواند روند PFPS را تسهیل کند.کوتاهی بسیاری از عضلات اندام تحتانی(مثل گاستروسولئوس,همسترینگ,عضله تنسورفاسیالاتا و کوتاهی ایلیوتیبیال باند),ضعف و آتروفی عضله واستوس مدیالیس اوبلیک(VMO) و... نیز باعث سندرم استرس پاتلوفمورال می گردد.وجود درد در ناحیه کشکک که با صدای کریپیتاسیون همراه است از علایم این سندرم می باشد.درد با افزایش فعالیت تشدید و با استراحت کاهش می یابد.فعالیت های چون دوزانو نشستن,چهارزانو نشستن و بالا و پایین رفتن از پله ها باعث افزایش درد می گردند.عدم درمان این سندرم منجربه کندرومالاسی می گردد.
۶-بیماری کندرومالاسی استخوان کشکک:
به نرم شدن و تغییرات تدریجی غضروف زیر کشکک,کندرومالاسی می گویند.در این بیماری به علت تغییرات تخریبی(دژنراتیو) درنهایت سطح غضروف دفورمه و تکه تکه می شود.کندرومالاسی در اثر ضربات مستقیم به کشکک و یا عدم درمان سندرم پاتلوفمورال ایجاد می گردد.درد ناحیه کشکک متغیر بوده و عموما با استراحت کاهش و با فعالیت تشدید می شود.
۷-بورسیت زانو:
به التهاب بورس بورسیت می گویند.بورس ها کیسه های کوچکی هستند که باعث کاهش اصطکاک و تسهیل حرکات بافت ها بر روی یکدیگر می شوند.چندین بورس در زانو وجود دارند و شایعترین بورسی که در زانو درگیر می شود"بورس جلوی کشکک"می باشد.این بورس بین استخوان کشکک و پوست قرار می گیرد.
۸-تاندونیت عضلات اطراف مفصل زانو:
تاندونیت پاتلا در چند نقطه به وجود می آید.اگر در ناحیه فوقانی اتفاق بیفتد به تاندونیت کوادری سپس معروف است و اگر در ناحیه تحتانی پاتلا ایجاد شود بنام "تاندونیت پاتلا"که شایع تر است نامیده می شود.تاندونیت پاتلا یا زانوی پرشگران(Jumper Knee)بیشتر در ورزش هایی که با پرش های تکراری سروکار دارند اتفاق می افتد.
۹-کیست بیکر(Baker Cyst):
کیست بیکر در دو حالت در قسمت پشت زانو ایجاد می شود;
۱-به علت بورسیت پشت زانو
۲-به سبب فتق پرده سینویال
۱۰-تغییر شکل ها یا دفورمیتی های مفصل زانو:
چهار نوع تغییر شکل شایع در زانو ایجاد می شود که قبلا در پست پای ضربدری-پای پرانتزی(اینجا)مطرح شد.
۱۱-شکستگی هرکدام از استخوان های زانو:
هرچه شکستگی به مفصل نزدیکتر باشد,علایم بیمار(درد,تورم و محدودیت حرکات)افزایش می یابد.
۱۲-دررفتگی در مفصل زانو که بیشتر در ارتباط با مفصل پاتلو فمورال مطرح است.مفصل تیبیوفمورال به ندرت دچار دررفتگی می شود.
۱۳-همارتروز زانو که بیشتر در صدمات حاد و تروماهای شدید به علت پارگی عروق مفصل زانو ایجاد می شود.تجمع مایع خونی در مفصل منجر به درد و محدودیت شدید حرکات زانو می شود
۱۴-بیماری ازگود-اشلاتر:
درابتدا برجستگی(توبروزیته)استخوان تیبیا که در سنین پایین و رشد غضروفی است در این بیماری دچار التهاب,درد و تورم می شود و به تدریج با فعالیت زیاد و تکراری عضله چهارسر(کوادری سپس)که باعث کشیدگی و استرس مکرر تاندون پاتلا می گردد زمینه هرچه بیشتر استخوان سازی جدید را در ناحیه توبروزیته و قسمت پشتی تاندون پاتلا فراهم می کند.
۱۵-بیماری لارسن جانسون:
در این بیماری برخلاف بیماری ازگود-اشلاتر,استخوان سازی بیشتر در ناحیه قطب تحتانی استخوان پاتلا اتفاق می افتد.
۱۶-سندرم پلیکا یا چین پاتلا:
پلیکا یا چین پاتلا از بافت سینویال زانو می باشد که از بقایای دوران تکاملی جنینی تنها در عده کمی از افراد(حدود ده درصد)باقی می ماند.سه نوع پلیکا وجود دارد بنام های پلیکای فوق پاتلا,پلیکای میانی و تحت پاتلا.
پلیکای تحت پاتلا شیوع بیشتر و نوع میانی شیوع کمتری دارد.پلیکای میانی درعین شیوع کمتر مستعد آسیب بیشتری است که درصورت درگیرشدن میان غضروف مفصلی و ناحیه داخلی استخوان پاتلا گیر می کند و در عمل خم شدن زانو اختلال ایجاد می کند.درصورت ضخیم شدگی و فیبروتیک شدن علایمی شبیه آسیب منیسک(قفل شدگی و دردناک شدن گه گاها با صدا همراه می شود)ایجاد می کند.تورم کمی ایجاد می شود و به تدریج باعث کندرومالاسی پاتلا می گردد.
۱۷-استئو کندریت جداشونده(استئوکندریت دیسکان):
در این بیماری تکه یا قسمتی از غضروف مفصلی همراه با استخوان زیرین آن به درون فضای مفصل انتقال می یابد.این تکه به صورت جسم آزاد(Loose Body)عمل می کند و باعث درد و اختلال در عملکرد حرکات مفصل می شود.
۱۸-تومورهای استخوانی نزدیک مفصل زانو
۱۹-آرتریت عفونی(مثلا آرتریت سلی):
در بیماری سل زانو, پرده سینویال درگیر می شود(ضخیم شدگی یا هیپرتروفی پرده) وکم کم باعث تخریب غضروف مفصل و آسیب استخوانی می گردد.
۲۰-بیماری آرتریت روماتویید:
التهاب,تورم و درد از علایم بیماری محسوب می شود که به تدریج باعث ضخیم شدن پرده سینویال,تخریب غضروف مفصلی و درنهایت باعث تغییرشکل مفصل زانو می شود.
۲۱-آرتریت نقرسی:
در این بیماری به علت افزایش میزان اسداوریک بدن و رسوب آن به صورت بی اورات سدیم باعث تخریب مفصل مشود.بیماری نقرس بیشتر مفاصل کوچک دستها و پاها را درگیر می کند(به خصوص مفصل شست پا)و گاها باعث تخریب کپسول مفصل,رباط و غضروف مفاصل زانو و آرنج نیز می گردد.
۲۲-آرتریت هموفیلیک:
به علت کمبود فاکتور انعقادی هشت در بدن,ضربات وارده به مفصل باعث خونریزی در مفصل(بیشر در مفاصل زانو و آرنج)می شود و درنتیجه منجربه درد,محدودیت حرکت مفصلی و تخریب غضروف می گردد و بدین ترتیب باعث تغییر شکل مفصل می گردد.
۲۳-دردهای ارجاعی از ناحیه کمر,مفصل ران یا مچ پا که ارتباطی با زمینه آسیب در زانو ندارند
جهت دسترسی به مطالب همراه با تصویر با کلیک بر روی اینجا
استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع یا لینک مجاز می باشد

۱۴ نظر:

 1. درد اینجانب هنگام استراحت بیشتر میشود ارتروسکپی کردم چیز خاصی نشان نداد زانویم در هنگام خواب دردناک ولمس انهم درد ناک است وزن 82 قد 180 شغل معلم همراه 09355595044 باید قرص ناپروکسن بخورم تا بخوابم

  پاسخحذف
 2. پاسخ:
  محل درد زانو مهم است که ذکر نشده است(مثلا روی-زیر-سمت داخل یا خارج-بالای زانو).
  البته احتمال بورسیت یا تاندونیت وجود دارد.نیاز به بررسی مستقیم می باشد.

  پاسخحذف
 3. سلام جداازسایت مفیدتون تشکر میکنم ارزو داشتم اساتید پرستاری هم کمی ازرگ غیرت شماروداشتندولی افسوس.........

  پاسخحذف
 4. جناب آقاي برزکار
  ضمن عرض سلام و تشكر از زحمات شما و وبلاگ بسيار خوب و مفيدتان، خواهش ميكنم اگر امكان داره مرا راهنمائي فرمائيد
  من 44 ساله و خارج از كشور هستم و يكروز هنگام دو چرخه سواري يه ماشين آروم به پام ضربه زد پام از نقطه زانو كمي به سمت بيرون كشيده شد الان بعد از 30 جلسه فيزيو تراپي خيلي بهتره ابتدا زانوم خم نميشد اما الان تا 90 درصد بهتره نتيجه MRI پارگي مختصر تاندون خلفي زانو و به شرح ذيل است:
  There is a thickening high signal within the posterior cruciate ligamnet, compatible with
  a partial thickness tear
  There is a mild bony edema at the tibial tuberosity, at the insertion of the patellar tendon
  there is a small subchondral bony defect in
  lateral tibia plateau, either secondary to small osteochondral injury or to degenerative change

  باقي قسمتها مثل مينيسك و ... سالم گزارش شده
  در حال حاضر ضمن راه رفتن درد در قسمت داخل زانو(‌ سمت داخل يعني مقابل و مجاور زانوي ديگه) و همچنين جلو زانو ( كشكك) احساس ميكنم كه گاهي با فعاليت زياد مثل دوچرخه سواري دردناك ميشه و و با برداشتن هرقدم درد و نيروي مزاحم احساس ميكنم

  خواهش ميكنم بفر مائيد :
  1- آيا اين مشكل دائمي باقي ميمونه؟
  2- آيا نياز به جراحي دارم يا خودش به مرور زمان خوب ميشه؟
  3- چه كار هائي براي بهبود كاملش ميشه انجام يدم
  4- گرم نگه داشتن ، پياده روي و ورزش بدترش ميكنه؟
  5- چه نوع فيزيو تراپي انجام بدم و تا كي؟

  6- چه كار هاي ديگري را توصيه يا منع ميفرمائيد
  ايميل من هست : amir.canada09@gmail.com
  قبلا از كمك و راهنمائي شما بسيار ممنون و متشكرم
  با تشكر و آرزوي توفيق و سلامتي براي جنابعالي
  امير

  پاسخحذف
 5. پاسخ:
  آسیب در گزارش آم آر آی به رباط صلیبی خلفی بوده نه تاندون خلفی.
  درد شما به میزان زیادی کاهش یافته و دامنه حرکتی به حد قابل قبولی افزایش داشته است.استمرار در انجام تمرینات و پرهیزاز فعالیت هایی که درد را تشدید می کند نکته اصلی درمان می باشد.
  سئوالات جزئی و طرح و برنامه درمانی خود را با همکار فیزیوتراپیست مطرح نمایید.
  موفق باشید

  پاسخحذف
 6. سلام آقای دکتر برزکار
  من از سه ماه پیش به دلیل اینکه نظامی هستم و عمده ی کار من رژه رفتن هست داخل زانوم و همینطور لیگامان پشت سمت چپ پای چپ احساس درد کردم و تا حالا که احساس درد خیلی زیاد شده و الان که عکس ام آر آی نشان میدهد که قسمتی از سر استخوان شکته و دکتر به من دارو داده و گفته که با عمل لیزر خوب میشه میشه در باره ی این عمل توضیح بدین ممنون میشم
  داروها ناندرلون -- سلکسیب 200 - دیکلوفنات - روغن کبد ماهی - اگه زحمتی توضحی هم درباره دارو ها بدین
  این متن گزارش اوآر آی :
  Multtiplaner images in different pulse segquences were obtained.
  Both menisci show normal anatomy with normal signal intensity.
  There is no evidence of meniscal tear.
  ACL,PCL,LCL, and MCL appear normal.
  Articular cartilages are also normal.
  Noevidence of join offusion.
  There is 5mm subchondral cystic lesion with opposite cortical loss, involving posterior aspect of medial femural condyle.
  This is suggestive of osteochondral fracture.

  IMP :Small osteochondral fracture of medical femural condyle.

  آقای دکتر ممنون میشم نظر خودتون رو بنویسید برای من خیلی مهمه
  ایمیل من : saeedgh_08@yahoo.com

  پاسخحذف
 7. سلام
  خسته نباشيد ممنون از سايت خيلي خوبتون.
  من رشته ورزشيم فوتساله اما به دليل آسيب ديدگي در ناحيه ليگامان داخلي زانو همراه با مينيسك به مدت 20 روز داخل گچ و الان حدود 3 ماهه از ميادين دورم.الان يك هفته است كه دوچرخه ثابت پياده روي و دو با تردميل كار ميكنم.لطفا منو راهنمايي كنيد آيا ميتونم دوباره فوتسال بازي كنم؟چطور شروع كنم؟
  با تشكر

  پاسخحذف
 8. درود
  پاسخ به آقای محمد تقوی:
  شرایط اولیه و برگشت به بازی:
  -به دست آوردن دامنه حرکتی زانو به طور کامل
  -عدم وجود درد و تورم در مفصل
  -تقویت عضلات اطراف مفصل
  -پیشرفت در تمرینات تعادلی و عملکردی طبق نظر همکاران(به صورت تدریجی)

  پاسخحذف
 9. سلام اقای دکتر اسم من ساسان مدتی زانو درد گرفتم قبلاوزنه میزدم وهم کشتی میگرفتم رفتم دکترهم اما خوب نشدم زانوم صدا میده درد داره ام ارای هم گرفتم هیچی نبود اما هنوزم زانوم درد داره شغلمم ارایشگاه هست

  پاسخحذف
 10. سلام. پانته آ شباهنگ هستم 35 سالمه. پشت زانوی چپم کیست دارم و هربار که ورزش میکنم دردناکتر میشود.دارو هم خوردم آمپول هم زدم ولی خوب نشده . نظرتان چیست.
  با تشکر

  پاسخحذف
 11. پاسخ به شباهنگ:
  به لینک زیر درباره کیست بیکر بروید:
  http://barzkar2.blogspot.com/2010/02/blog-post_05.html
  یا از قسمت برچسبها روی کیست بیکر کلیک کنید.

  پاسخحذف
 12. لطفا ادرس مطبتون رو بدين ممنون

  پاسخحذف
 13. سلام
  من فوتبال بازي ميكنم و جديدا متوجه ورم عضلاني در پشت زانوم شدم اين ورم به صورت نقطه نيست و انگار عضله اي در پشت پا در اومده كمي در پاي راست احساس درد ميكنم ولي در پاي چپ نه،اگر ممكنه راهنمايي كنيد ممنون ميشم

  پاسخحذف
 14. باسلام مادر من 63 ساله با سابقه ژنتیکی آرتروز زانو و همچنین دارای پوکی استخوان در ناحیه لگن میباشد زانوی راست ایشان حدود 5 سال پیش دچار یک ضرب دیدگی شدید شده که باتوجه به نیاز به فیزیوتراپی و همچنین استراحت ایشان نه فیزیوتراپی را درآن زمان کامل انجام دادن و نه استراحت کردند ضمنا ایشون 3 سال پیش مبتلا به سرطان وریه ومتاستاز به مغز بودند که خوشبختانه تحت کنترل هست و تقریبا درمان شده تا بحال دو اسکن ایزوتوپ استخوان انجام دادندوآزمایشها لازم مربوطه مانند تست آلکالین فسفات. کلسیم. فسفر و esr که مشکل خاصی رانشان نداده است الان مدتی هست که ایشان دچار یک درد خفیف در ناحیه پشت زانو مانند کشیدگی شده اند وضمنا قوزک پایشان هم ورم دارد لطفا مرا راهنمایی کنید

  پاسخحذف