۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه

سيستم سلولهاى مهارى رنشاو (Renshaw)

درشاخ هاى قدامى نخاع، شاخه هاى ركورنت جانبى از آكسون حركتى آلفا-موتونورون ها با نورونهاى واسطه اى تخصص يافته نخاع شوكى به نام سلولهای رنشاو(Renshaw Cells) سيناپس ايجاد مى كنند (تصوير زیر).سلولهاى رنشاو اينترنورونهاى مهاركننده اى هستند كه در قسمتى از تيغه VII قرار گرفته و به طرف جلو، به قسمت خارجى لاميناى نخاعى VIII و IX مى روند.
به این ترتیب, تقريبا بلافاصله بعد از آنكه آكسون حركتى از جسم نورون حركتى آلفا خارج مى شود،تعدادى شاخه هاى جانبى به سلولهاى واسطه اى رنشاو مى فرستد.اين سلولها به نوبه خود سلولهاى مهارى هستند كه سيگنالهاى مهارى به نورونهاى حركتى مجاور و نورون حركتى كه از طريق آن فعال شده صادر مى كنند.بنابراین,تحريك هر نورون حركتى آلفا، تمايل دارد كه نورونهاى حركتى مجاور و همان نورون حركتى را مهار كند که اين اثر مهار راجعه(Recurrent Inhibition)ناميده مى شود.
تمام آلفا- موتونورونها تحت مهار سلولهاى رنشاو قرار دارند.نمونه آن عبارت است از تشنجات دردناك ناشى از مسموميت با استريكنين. اين ماده مانع از آزادى گليسين،ميانجى عصبى اكثر سلولهاى رنشاو مى شود.
از ویژگی های دیگر سلولهای رنشاو این است که آنها می توانند روی نورونهاى واسطه اى مهارى Ia سيناپس کنند(تصویر ذیل).

در تصویر فوق: RC نمایانگر Renshaw Cell و IaIN نمایانگر اینترنورون مهاری Ia است.
سلولهاى رنشاو وظايف متعددى دارند که عبارتنداز:
1-بسيارى از آلفا- موتونورونهاى تونيك در موارد شروع حركات سريعتوسط سلولهاى رنشاو خاموش مى شوند.
2-سلولهاى رنشاو همچنین در مواردی جهت غير فعال كردن آلفا-موتونورونهاى غير ضرورى براى يك حركت ويژه به كار مى روند.
3-بعضى از سلولهاى رنشاو روى نورونهاى واسطه اى مهارى Ia سيناپس مى كنند.اين امر،هم انقباضى(Co-Contraction) را كه قبلاً در پست های دیگر توضيح داده شد، ممكن مى سازد.در حين حركات اندام ديستال، مفاصل پروگزيمال به واسطه انقباض همزمان عضلات حركت دهنده اوليه و آنتاگونيست ها ثابت مى شوند (مثلاً ثابت نگه داشتن شانه و آرنج هنگام كاربرد پيچ گوشتى).
4-تمام واحدهاى حركتى، در ضمن حداكثر تلاش عضلانى (نظير برداشتن يك وزنه سنگين) به كار گرفته مى شوند.اين فرآيند با بسيج و فعال سازى سلولهاى رنشاو كه روى يكديگر سيناپس مى كنند،عملى مى شود. در عمل،فعاليت سلولهاى رنشاو حذف مى گردد.
استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع مجاز می باشد
منبع:
از کتاب ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی به ترجمه و تدوین نویسنده وبلاگ(فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار).چاپ فجر.بهار ۱۳۸۵(چاپ اول)
منابع (References)
-ميناگر، عليرضا؛ وثوق آزاد، ژاك ترجمه نوروآناتومى پايه و كاربردىپرفسور فيتزجرالد. انتشارات دانش پژوه.
-شادان، فرخ ترجمه فيزيولوژى پزشكى پرفسور آرتورگايتون. جلد اولو دوم، انتشارات شركت سهامى چهر.
-Bodine Fowler/ orthopaedic Rehabilitation
-http://cfs8.tistory.com/
-http://www.netterimages.com/
-Arthur C.Guyton/Basic Neuroscience: Anatomy & Physiology

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر