۱۳۸۸ مرداد ۱۶, جمعه

علایم ضایعات نورون محرکه فوقانی و تحتانی

علائم ضايعات نورون محركه فوقانى (UMN Lesion)
منظور از واژه «
نورون محرکه فوقانی»,تمامى مسيرهايى است كه از مغز به نورونهاى حركتى ساقه مغزى (يعنى هسته حركتى اعصاب مغزى) و نورونهاى حركتى شاخ قدامى نخاع مى روند. علائمى كه در اثر ضايعات نورون حركتى فوقانى به وجود مى آيند عبارتند از:
1- فلج آن از نوع اسپاستيك است.
2-آتروفى عضلانى به جز در موارد شديد و عدم استفاده از عضو مبتلا وجود ندارد.
3- فاسيكولاسيون وجود ندارد
4- رفلكس تاندونى عمقى (نظير تاندون آشيل) شدت يافته و رفلكسهاى سطحى شكمى كاهش يافته و يا از بين مى روند.
5- رفلكسهاى پاتولوژيك مانند بابنسكى وجود دارد و در موارد شديد كلونوس ديده مى شود.
علائم ضايعات نورون محركه تحتانى (LMN Lesion)
منظور از واژه
«نورون محركه تحتانى»، نورونهاى حركتى از ساقه مغزى (يعنى هسته حركتى اعصاب مغزى) و نورونهاى شاخ قدامى نخاع است. علائم حاصل از ضايعات نورون حركتى تحتاتى به شرح زير است:
1- فلج اندام از نوع شل (فلاسيد) است.
2- آتروفى عضلانى وجود دارد.
3- فاسيكولاسيون ديده مى شود.
4- رفلكسهاى تاندونى عمقى نظير تاندون آشيل كاهش يافته يا ازبين مى روند و رفلكسهاى سطحى شكمى معمولاً تغيير نمى كنند.
5- رفلكسهاى پاتولوژيك وجود ندارد و كلونوس ديده نمى شود.
6- پوست اندام مبتلا غالبا سرد، متمايل به آبى و نازك مى شود.
تصویر ذیل هردو نوع ضایعه نورون محرکه فوقانی و تحتانی را نشان می دهد:

گاهى علائم آسيبهاى نورون محركه فوقانى (مركزى) و نورون محركه تحتانى (محيطى) با هم ديده مى شوند. مثلاً در سيرنگوميلى عضلات كوچك دستها دچار آتروفى شده و رفلكس آنها از بين مى رود كه نشانه آسيب LMN است، ولى در پاها تندى رفلكسها و علامت بابنسكى مشاهده مى گردد كه نشانه آسيب UMN است.
آميوتروفيك لترال اسكلروزيس (ALS) شايعترين بيمارى نورونهاى حركتى است كه در اواخر ميانسالى آغاز مى شود و در اين بيمارى نيز هم نورونهاى حركتى فوقانى و هم نورونهاى حركتى تحتانى در شاخ قدامى نخاع يا هسته هاى ساقه مغز را گرفتار مى كند و سبب پيدايش هر دو نوع فلج مركزى و محيطى مى گردد.

استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع مجاز می باشد

منبع:از کتاب ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی به ترجمه و تدوین نویسنده وبلاگ(فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار).چاپ فجر.بهار ۱۳۸۵(چاپ اول)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر