۱۳۸۸ مهر ۲۲, چهارشنبه

اصطلاح فاسیکولاسیون و فیبریلاسیون

اصطلاح فيبريلاسيون(Fibrillation):
انقباضات خود به خودى مكرر و مداوم فيبرهاى عضلانى منفرد را توصيف مى كند، كه معمولاً در اثر دنرواسيون (قطع عصب) و گاهى در اثر دژنراسيون ديس تروفيك غشاء فيبرهاى عضلانی منفرد ايجاد مى شوند. در هر حال، اين پديده نشان دهنده افزايش حساسيت غشاء و بافت انقباض پذير به استيل كولين (Ach) در حال گردش و يا منتشر شده موضعى است. انقباضات ظريف حاصل از فيبريلاسيون قابل كشف با الكتروميوگرافى (EMG) است.
قطع اعصاب عضلات اسكلتى موجب تحليل رفتن آنها مى گردد.اين تحلیل رفتن صرفا آتروفى ناشى از عدم كاربرد نبوده بلكه به دنبال از دست دادن فاكتور نوروتروفيك كه در حالت طبيعى توسط جريان آكسوپلاسميك به عضله منتقل مى شود، ايجاد مى گردد. حدود يك سال طول مى كشد تا رشته هاى عضلانى كاملاً تحليل روند.
اصطلاح فاسيكولاسيون(Fasciculation):
عبارت است از انقباضات و دپولاريزاسيون هاى مكرر و همزمان و خودبه خودى يك واحد حركتى و يا گروهى از واحدهاى حركتى نسبتا دنروه شده كه توسط رشد آكسونهاى هدايت كننده مجاور مجددا عصب گيرى مى شوند(مثلا متعاقب سندرم پس از پولیو). مدت آن5 /0 تا 2 ثانيه است. فاسيكولاسيون ها از روى پوست قابل مشاهده اند هرچند كه از تظاهرات اختصاصى بيمارى موتونورون هستند اما در عضلات سالم پس از ورزش شديد نيز ايجاد مى گردند.فاسيكولاسيون همانند فيبريلاسيون باعث ايجاد تغييرات مشخص EMG مى شود.
منابع (References)
-کتاب ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی به ترجمه و تدوین نویسنده وبلاگ(فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار)-چاپ فجر
- ميناگر، عليرضا؛ وثوق آزاد، ژاك ترجمه نوروآناتومى پايه و كاربردىپرفسور فيتزجرالد. انتشارات دانش پژوه.
- قاضى جهانى، بهرام ترجمه مبانى طب سسيل، بيماريهاى مغز و
اعصاب. مركز نشر اشارت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر