۱۳۸۸ آذر ۲۹, یکشنبه

مقالاتی که در سایت ویکی پدیا ایجاد نمودم

-اندام وتری گلژی

-دوک عضلانی

-اندام وتری گلژی

-تماس عصبی عضلانی

-واحد حرکتی

-نورون حرکتی گاما

-نورون حرکتی آلفا

-دستگاه حرکتی

-طناب نخاعی

-عقده های قاعده ای

-کنترل حرکتی

-کندرومالاسی کشکک

-استئوکندریت دیسکان

-سندرم پس از فلج اطفال

-کیست بیکر

-تنگی مجرای نخاعی

-علت های درد کمر

-فتق دیسک بین مهره ای

-آرتروز زانو

-انحراف جانبی ستون فقرات

-علت های درد زانو

-رباط متقاطع جلویی

-کشیدگی عضلانی

-پیچ خوردگی

-نورون حرکتی فوقانی

-پای ضربدری

-پای پرانتزی

--بیماری ازگود اشلاتر

تمام صفحاتی که در ویکی پدیای فارسی ایجاد کردم با کلیک بر روی اینجا و همچنین اینجا(صفحات کاربری من)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر