۱۳۸۸ آذر ۳۰, دوشنبه

سندرم گیرافتادگی (Impingement Syndrome ) شانه

سندرم گیر افتادگی شانه عبارت است از اختلال در فضای ساب آکرومیال زیر قوس کوراکوآکرومیال.هنگامی که به هر دلیلی فضای ساب آکرومیال کاهش یابد و عناصر بافت نرم آن ناحیه تحت فشار قرار گیرند,دچار التهاب و درنتیجه تاندونیت و به تدریج پارگی عضلات روتاتور کاف(مثلا سوپرااسپیناتوس),تاندون سر دراز عضله دوسربازویی(بایسپس) و بورسیت ساب آکرومیال ایجاد می شود.

مهمترین عواملی که باعث کاهش فضای ساب آکرومیال و درنتیجه Im می شوند عبارتند از:
-رشد غیرطبیعی و بیش از حد آکرومیون
-جابه جایی و بی ثباتی بیش از حد سر استخوان بازو(هومروس)به هر دلیلی(مثلا شلی لیگامانی یا ضعف و عدم تعادل گروههای عضلانی)
-تاندونیت و پارگی های عضلات شانه
-اختلال در ریتم حرکات مفاصل آکرومیوکلاویکولار, استرنوکلاویکولار, اسکاپولوتوراسیک و گلنوهومرال به هر دلیلی
-شکستگی و ضایعه در قسمت برجستگی(توبروزیته)بزرگ استخوان بازو
-بورسیت ساب آکرومیال
-ناهنجاری های مادرزادی
درمان
با توجه به شرایط بیمار و علت ضایعه درمان شامل یک یا ترکیبی از موارد زیر است:
-درمان دارویی
-درمان با فیزیوتراپی
-جراحی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر