۱۳۸۸ بهمن ۲۰, سه‌شنبه

دستگاه حرکتی (Motor System)

مقاله "دستگاه حرکتی"که در سایت ویکی پدیا ایجاد نمودم:


دستگاه حرکتی (به انگلیسی: Motor system) همانند دستگاه حسی،شامل یک شبکه پیچیده ای از ساختارها(Structures) و راهها(Pathways)در تمام سطوح سیستم عصبی(Nervous system)است[۱].عمل حرکتی ناشی از ارتباط پویا و پیچیده میان عضلات و بخش های عصبی است.قسمت های مختلفی از مغز،راههای حرکتی فوق نخاعی و نورون های حرکتی نخاعی جزو دستگاه حرکتی محسوب می شوند.هرگونه ضایعه در هر کدام از این بخش ها باعث اختلال حرکتی می گردد، که شدت آن به ناحیه آسیب و میزان آن بستگی دارد.البته بخش های حسی دستگاه عصبی نیز در عمل حرکتی مشارکت می کنند،اگرچه جزو سیستم حرکتی محسوب نمی شوند.کنترل حرکتی نتیجه عمل هماهنگ و دوطرفه بخش های حسی و حرکتی دستگاه عصبی است.
جهت درک بهتر به تصویر زیر توجه نمایید:

فهرست مندرجات
۱ اجزای سیستم حرکتی
۲ راه مشترک نهایی و دستگاه حرکتی
۳ پانویس
۴ منابع
 اجزای سیستم حرکتی
مهمترین قسمت های عصبی دستگاه حرکتی عبارتنداز:
-قشر مغز(Cerebral cortex).سه ناحیه حرکتی در کورتکس روی کنترل حرکتی اثر می گذارند که عبارتنداز[۲]:
1-ناحیه حرکتی اولیه(Primary motor area)
2-ناحیه پیش حرکتی یا ناحیه حرکتی ثانویه (Premotor area)
3-ناحیه حرکتی تکمیلی(Supplementary motor area)
-راههای فوق نخاعی که شامل:
1-راه قشری نخاعی(Corticospinal tract)
2-راه قشری بصل النخاعی(Corticobulbar tract)
3-راههای خارج هرمی(Extrapyramidal tracts)
-مخچه(Cerebellum) و راههای مربوطه
-عقده های قاعده ای(Basal ganglia) و راههای مربوطه
-نخاع یا طناب نخاعی(Spinal cord)
-نورون های حرکتی تحتانی
ببینید:نورون حرکتی تحتانی
 راه مشترک نهایی و دستگاه حرکتی
راه مشترک نهایی (به انگلیسی: Final common pathway) که توسط شرینگتون(Sherington)مطرح شد،قسمتی از دستگاه حرکتی یا سیستم عصبی-عضلانی است که در انقباض عضلانی و عمل حرکتی به عنوان مکانیسم موثر محیطی نقش دارد.
اجزای راه مشترک نهایی عبارتنداز:
-نورون حرکتی تحتانی آلفا که "آلفا موتور نورون" خوانده می شود.این نورون در ناحیه ای به نام تماس عصبی-عضلانی(Neuromuscular junction)فیبرهای عضلانی را عصب دهی می کند.هر آلفا موتور نورون به تعدادی مشخص از فیبرهای عضلانی عصب رسانی می کند که این مجموعه،واحد حرکتی(Motor unit)نامیده می شود.
-واحد عضلانی.به مجموعه فیبرهای عضلانی که توسط نورون حرکتی آلفا،عصب دهی می شوند،یک واحد عضلانی گویند.
-نورون های واسطه ای در شاخ پیشین(Anterior horn)نخاع.
در عضلات بزرگ(نظیر تیبیالیس قدامی)،یک واحد حرکتی شامل 1000 فیبر عضلانی یا بیشتر است و در عضلات کوچکتر(همانند لومبریکالها)،واحد حرکتی دارای 10 فیبر عضلانی است[۳].
وقتی جریان عصبی به نورون حرکتی آلفا(Alpha motor neuron) می رسد،این پیام در ناحیه تماس عصبی-عضلانی(Neuromuscular junction) به واحد عضلانی منتقل می شود و بدین ترتیب درصورت تحریک واحدهای حرکتی موثر،انقباض عضلات اسکلتی و درنتیجه حرکت ایجاد می شود.
پانویس
↑ Barbara F. Westmoreland/ Medical Neuroscience;Page 167.
↑ برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.ص 202.
↑ میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی.ص51
 منابع
Barbara F. Westmoreland/ Medical Neuroscience; 1994
-برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.چاپ اول.بهار 1385.شابک:8-7688-06-964
-میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه.

منبع تصویر:http://pathology.mc.duke.edu/neuropath/nawr/motor-systems.html#top

مطالب مرتبط:
کنترل حرکتی

لینک مرتبط با موضوع به انگلیسی:

http://pathology.mc.duke.edu/neuropath/nawr/motor-systems.html#top

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر