۱۳۸۸ اسفند ۱, شنبه

واحد حرکتی( Motor Unit)

مقاله واحد حرکتی که در سایت ویکی پدیا ایجاد نمودم:

واحد حرکتی (به انگلیسی: Motor unit) کوچکترین واحد عملکردی عصبی-عضلانی در فرآیند انقباض عضلات اسکلتی است.هر واحد حرکتی از یک نورون حرکتی آلفا،آکسون آن و همچنین تمامی فیبرهای عضله اسکلتی که توسط این نورون عصب دهی می شوند،تشکیل می گردد.

هر واحد حرکتی می تواند بزرگ،متوسط و یا کوچک باشد که اندازه آن بر اساس تعداد فیبرهای عضلانی(فیبرهای خارج دوکی[۱])که از طریق نورون حرکتی آلفا عصب دهی می شوند،مشخص می گردد.عضلاتی که در حرکات ظریف و دقیق نقش دارند،دارای آلفا موتور نورون های بیشتری بوده که هر کدام تعداد کمی از فیبرهای عضلانی را عصب دهی می کنند.به عنوان مثال در عضلات حنجره،هر واحد حرکتی دارای 2 الی 3 فیبر عضلانی است.در عضلات کوچک دست(مثلا لومبریکال ها)،هر نورون حرکتی آلفا به ده فیبر عضلانی عصب رسانی می کند.هر واحد حرکتی در عضلات چشم دارای 3 تا 10 فیبر عضلانی است.واحدهای حرکتی عضلات قوی،هر یک به عنوان نمونه از 500 الی 2000 فیبر عضلانی تشکیل می گردند[۲].در عضله گاستروکنمیوس که در حرکات با دقت کم نقش دارد،هر واحد حرکتی ممکن است 1000 الی 2000 فیبر عضلانی داشته باشد.

جهت درک بهتر به تصویر ذیل توجه نمایید:#فهرست مندرجات

۱ انواع واحد حرکتی
۲ رابطه واحد حرکتی و نورون حرکتی آلفا
۳ پانویس
۴ منابع


#انواع واحد حرکتی

هر واحد حرکتی تنها دارای یکی از سه نوع فیبر عضلانی است و نوع فیبر عضلانی در یک واحد حرکتی بر اساس ماهیت آمد و رفت جریان عصبی در نورون حرکتی آلفا ی مربوطه تعیین می شود[۳].سه نوع فیبر عضلانی به گروه I ، IIB و IIA تقسیم می شوند.
Burke و همکارانش در سال 1973 سه نوع اصلی واحد حرکتی را شناسایی کردند.واحدهای حرکتی اصلی عبارتنداز:

واحد حرکتی S یا Slow.این گروه دارای فیبرهای عضلانی نوع I هستند که فیبرهای آهسته[۴] نیز خوانده می شوند.از نظر قدرت ضعیف بوده ولی نسبت به خستگی مقاوم می باشند.عضلات عمقی بیشتر دارای واحدهای حرکتی S هستند.متابولیسم این دسته از فیبرهای عضلانی از نوع هوازی(اکسیداتیو)است.
واحد حرکتی FF یا Fast Fatiguable.فیبرهای عضلانی IIB را دارا بوده که فیبرهای سریع[۵] خوانده می شوند.بیشتر در عضلات سطحی وجود دارند.این گروه قدرت عضلانی قوی را ایجاد کرده ولی خستگی پذیرند.متابولیسم آنها از نوع گلیکولیتیک است.
واحد حرکتی FR یا Fast Fatigue Resistant .نوع فیبر عضلانی این گروه،IIA است.همانند گروه دوم، دارای فیبرهای سریع بوده ولی برخلاف آنها نسبت به خستگی مقاوم هستند و قدرت متوسطی را ایجاد می کنند.متابولیسم گروه سوم،از نوع اکسیداتیو-گلیکولیتیک است.

# رابطه واحد حرکتی و نورون حرکتی آلفا

آلفا موتور نورون های بزرگ(نوع دینامیک)،تحریکات سریعی ایجاد می کنند و بنابراین واحدهای حرکتی آنها از نوع FF و FR است.آلفا موتور نورون های کوچک(نوع استاتیک)،تحریکات کندی را به وجود می آورند و واحدهای حرکتی آنها از نوع S است.

واحدهای حرکتی نوع S بیشتر در ارتباط با فعالیت های پیوسته(ثابت یا ممتد)هستند،درحالیکه واحدهای حرکتی نوع FF و FR بیشتر در فعالیت های سریع و مورد نیاز در مدت زمان های کوتاهتری از طریق آلفا موتور نورون های دینامیک خود فعال می شوند.


# پانویس

↑ Extrafusal muscle fibers
↑ Barbara F. Westmoreland/ Medical Neuroscience.Page 193
↑ برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.ص 33
↑ Slow fibers
↑ Fast fibers

# منابع

شادان، فرخ.ترجمه: فيزيولوژى پزشكى پرفسور آرتورگايتون. جلد اول، انتشارات شركت سهامى چهر
.
میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه.
آمرى نيا، رضا؛ بهروزى راد، نازيلا. ترجمه: ساختمان و عمل مغز و اعصاب پرفسور ويليام ويليس. مؤسسه انتشارات تلاش.
برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.چاپ اول.بهار 1385.شابک:8-7688-06-964

-Barbara F. Westmoreland/ Medical Neuroscience; 1994

منبع متن:سایت ویکی پدیا
منبع تصویر:http://www.abcbodybuilding.com/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر