۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه

پای پرانتزی(Genu Varum)

صفحه پای پرانتزی که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم:

پای پرانتزی (به انگلیسی: Genu Varum) نامیده می شود.در حالت طبیعی ایستاده یا زانوهای صاف,زمانیکه قوزکها کنار یکدیگر قرار گرفته اند,نباید فاصله ای بین زانوها وجود داشته باشد.اگر به هر دلیلی فاصله بین زانوها افزایش یابد,درحالیکه قوزکها به هم چسبیده اند منجر به پای پرانتزی(ژنوواروم)می گردد.

به علت کمانی شدن پاها در این بیماری اصطلاح پای پرانتزی به کار می رود.در حالت پرانتزی شدن ساق پاها به سمت داخل انحراف می یابد.

#فهرست مندرجات [نهفتن]

1 عوامل پرانتزی شدن
۲ پرانتزی شدن در اطفال
۳ درجات پای پرانتزی
۴ درمان
۵ جستارهای وابسته
۶ منابع

# عوامل پرانتزی شدن
عواملی که باعث پای پرانتزی یا ژنوواروم می گردند عبارتنداز:

-عدم هماهنگی در صفحه رشد(در کودکان)

-بیماریی های که باعث کاهش ماده معدنی استخوان می شوند(مثلا بیماری راشیتیسم و استئومالاسی)

- به دنبال ضربات وارده(به ویژه به صفحه رشد)

-آرتروز (استئوآرتریت)

-پارگی رباطهای زانو

-شکستگی های انتهایی استخوان ران که منجربه بد جوش خوردن شده اند

-شکستگی قسمت فوقانی استخوان درشت نی(به علت بد جوش خوردن)

-بیماری پاژه

-آرتریت روماتویید

# پرانتزی شدن در اطفال

پرانتزی شکل شدن پاها در اطفالی که تازه شروع به "راه رفتن" کرده اند معمولا خود به خود اصلاح می شود.به این نوع از پرانتزی شدن زانوها, اصطلاح فیزیولوژیک بودن به کار می رود.این وضعیت معمولا تا هیجده ماهگی برطرف می شود و بنابراین نیاز به درمان خاصی ندارد.عقیده بر این است که چنین وضعیتی(پرانتزی شدن فیزیولوژیک)در کودکانی که زودتر از حالت طبیعی راه می افتند شایع تر است.

درجات خفیف پرانتزی شدن در اطفال شایع است.این نوع تغییر به درمان نیازی ندارد.البته اگر تغییر شکل ایجاد شده تا پایان دوران کودکی اصلاح نشده باشد نیاز به درمان دارد.

# درجات پای پرانتزی

-خفیف
-متوسط
-شدید

# درمان

-تجویز کفش طبی برای کودکان
-تجویز کفش طبی و بریس برای کودکان(در موارد شدیدتر نسبت به بالا)
-انجام جراحی. در کودکان در موارد شدید و زمانیکه روش های فوق پاسخ ندهد انجام می شود.پس از بسته شدن صفحه رشد به خصوص در موارد شدید در بزرگسالان معمولا جراحی انجام می شود.پس از بسته شدن صفحه رشد عمل استئوتومی انجام می گیرد.
درصورت عدم درمان پای پرانتزی با افزایش سن احتمال آسیب مفصل زانو که منجر به آرتروز زانو می شود تشدید می گردد.بنابراین در مواردی که به علت ژنوواروم شدید,آرتروز زانو ایجاد شده است احتمال انجام تعویض مفص زانو(آرتروپلاستی) مطرح می شود.

#جستارهای وابسته

-پای ضربدری
-آرتروز زانو
-علت های درد زانو

# منابع

http://en.wikipedia.org/wiki/Genu_varum
http://en.wikipedia.org/wiki/Varus_deformity
اعلمی هرندی, بهادر, اصول ارتوپدی و شکسته بندی, چاپ ششم,نشر فروغ اندیشه

منبع متن:سایت ویکی پدیا

پای ضربدری(Genu Valgum)

صفحه پای ضربدری که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم:

پای ضربدری (به انگلیسی: Genu Valgum) نامیده می شود.در یک فرد طبیعی در حالت ایستاده زمانیکه بین زانوها فاصله ای وجود نداشته باشد,قوزک های مچ پا نیز هیچ گونه فاصله ای ندارند.اگر با کنار هم بودن زانوها, بین مچ پاها یا قوزک ها فاصله ایجاد شود پای ضربدری گویند.نکته مهم در حالت پای ضربدری این است که انحراف ساق پا نسبت به وضعیت طبیعی به سمت بیرون افزایش می یابد.

#فهرست مندرجات [نهفتن]

۱ علل پای ضربدری
۲ پای ضربدری در کودکان بیشتر از دو سال
۳ درجات پای ضربدری
۴ درمان
۵ پانویس
۶ جستارهای وابسته
۷ منابع

# علل پای ضربدری

عواملی که باعث پای ضربدری یا ژنووالگوم می گردند عبارتنداز:

-عدم هماهنگی در صفحه رشد(در کودکان)

-بیماریی های که باعث کاهش ماده معدنی استخوان می شوند(مثلا بیماری راشیتیسم)

- به دنبال ضربات وارده(به ویژه به صفحه رشد)

-آرتروز (استئوآرتریت)

-پارگی رباطهای زانو

-آرتریت روماتویید

-شکستگی های انتهایی استخوان ران که بد جوش خورده اند.

-شکستگی قسمت فوقانی استخوان درشت نی(به علت بد جوش خوردن)

# پای ضربدری در کودکان بیشتر از دو سال

پای ضربدری خوش خیم در کودکان در سنین سه تا پنج سالگی شایع است.پای ضربدری(والگوس زانو) در این کودکان غالبا با کف پای صاف همراه است و می توان این حالت را با کفش طبی اصلاح کرد,در اکثر موارد این تغییر شکل تا شش سالگی اصلاح می گردد[۱].البته بهتر است که یک بررسی از جهت اینکه بیماری خاصی وجود ندارد به عمل آید.

# درجات پای ضربدری

-خفیف
-متوسط
-شدید

# درمان

-تجویز کفش طبی برای کودکان(در موارد خفیف)

-تجویز کفش طبی و بریس برای کودکان(در موارد شدیدتر نسبت به بالا)

-انجام جراحی. در کودکان در موارد شدید پای ضربدری و زمانیکه روش های فوق پاسخ ندهد معمولا جراحی انجام می شود.پس از بسته شدن صفحه رشد به خصوص در موارد شدید در بزرگسالان معمولا جراحی انجام می گیرد(مثلا استئوتومی)

# پانویس

↑ اعلمی هرندی, بهادر, اصول ارتوپدی و شکسته بندی
‎‎
# جستارهای وابسته

-پای پرانتزی
-آرتروز زانو
-علت های درد زانو

# منابع

http://en.wikipedia.org/wiki/Genu_valgum
http://en.wikipedia.org/wiki/Valgus_deformity
-اعلمی هرندی, بهادر, اصول ارتوپدی و شکسته بندی, چاپ ششم,نشر فروغ اندیشه

منبع متن:سایت ویکی پدیا

۱۳۸۹ فروردین ۲۹, یکشنبه

آسیب دیسک بین مهره ای-فتق دیسک( Disc Herniation)

صفحه فتق دیسک بین مهره ای که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم:

فتق دیسک بین مهره‌ای (به انگلیسی: Intervertebral Disc Herniation)به معنای آزاد شدن بخش مرکزی دیسک از قسمت محیطی آن است.

هر دیسک از دو قسمت تشکیل شده‌است که عبارتنداز:

-قسمت محیطی بنام آنولوس فیبروزوس[۱]

-قسمت مرکزی بنام هسته دیسک یا نوکلئوس پالپوزوس[۲].

دیسک های بین مهره ای انعطاف پذیر بوده و هر دیسک بین دو مهره قرار می گیرد.کشیدگی،پیچ خوردگی و فشار به ناحیه کمر که به عناصر پشتی ستون فقرات آسیب وارد می‌کند،می ‌تواند به دیسک یا دیسک‌های بین مهره‌ای که در جلو بین دو جسم مهره‌ای قرار می‌گیرد نیز صدمه وارد کند.
هر دو قسمت محیطی و مرکزی دیسک آسیب پذیرند ولی اصطلاح فتق زمانی کاربرد دارد که با پارگی قسمت محیطی دیسک بین مهره ای, بخش مرکزی آن به بیرون راه  یابد..فتق هسته ممکن است درنتیجه اعمال نیروهای بیش از اندازه،نیروهای کم اما مداوم و مکرر بر روی دیسک و یا وجود آنولوس معیوب پیش آید[۳].

فهرست مندرجات [نهفتن]

۱ علایم و نشانه ها
۲ درمان
۳ پانویس
۴ جستارهای وابسته
۵ منابع


# علایم و نشانه ها

آسیب‌های خفیف دیسک معمولا درد موضعی ایجاد می‌کنند که می‌تواند به علت صدمه قسمت محیطی دیسک باشد و یا به علت تورم دیسک بین مهره ای که هنوز به مرحله فتق نرسیده ولی به علت فشار ثانویه به اطراف درجاتی از درد را ایجاد می کند.این حالت آسیب جدی محسوب نمی‌شود,مگر اینکه با ادامه نیروهای غیرطبیعی باعث ازهم گسیختگی لایه محیطی و بیرون زدگی هسته دیسک و فشار به رباط طولی پشتی و ریشه های اعصاب نخاعی گردد و با توجه به میزان فشار به ریشه‌های عصبی حالات متفاوتی از درد را ایجاد می ‌کند.

درصورت فشار به ریشه‌های عصبی در ناحیه کمر به علت فتق دیسک,درد ناشی از فشار ریشه عصب یا درد رادیکولار[۴]ایجاد می‌گردد که می‌تواند تا کل اندام تحتانی امتداد یابد.البته چون در ناحیه کمر دیسک‌های L۴-L۵ و L۵-S۱ بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند بنابراین بیشتر درد عصب سیاتیک که مربوط به پشت اندام تحتانی است بوجود می‌آید. دردهای انتشاری(رادیکولار)همچون سیاتیک با خم کردن ستون فقرات,نشستن,انجام فعالیت,سرفه و عطسه افزایش و با استراحت کاهش می‌یابد.

# درمان

اگر علائم فتق دیسک شدید نباشد با درمان محافظه‌کارانه که می‌تواند درمان دارویی,استراحت و فیزیوتراپی باشد تا حد زیادی مشکل بیمار را برطرف کرد ولی اگر شدت علائم خیلی زياد باشد و با ام آر آی(MRI) و میلوگرافی نیز تائید گردد نیاز به عمل جراحی دارد.

بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند معمولا دو دسته‌اند: یا درجاتی از آسیب عصبی قبل از عمل ایجاد شده بود و یا فاقد این حالت بودند که باید بعد از عمل جراحی تحت درمان تکمیلی فیزیوتراپی قرار گیرند;به خصوص بیمارانی که قبل از عمل درجاتی از صدمه عصبی ایجاد شده بود.

# پانویس

↑ Anolous Fibrosus
↑ Nucleous Pulposus
↑ ناصری، نسرین. فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک.ص 266
↑ Radicular Pain
‎‎
# جستارهای وابسته
-کمردرد
-آسیب طناب نخاعی
-تنگی مجرای نخاعی

# منابع
-ناصری، نسرین. فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک. چاپ اول، صبح سعادت، ISBN 4-7-93408-964. ‏
-قاضى جهانى، بهرام, ترجمه مبانى طب سسيل، بيماريهاى مغز واعصاب. مركز نشر اشارت
-اعلمی هرندی, بهادر, اصول ارتوپدی و شکسته بندی, چاپ ششم,نشر فروغ اندیشه

۱۳۸۹ فروردین ۲۸, شنبه

رباط صلیبی قدامی (ACL)

صفحه رباط متقاطع جلویی یا صلیبی قدامی (ACL) که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:


رباط متقاطع جلویی (به انگلیسی: Anterior cruciate ligament) یکی از رباط‌های مهم مفصل زانو است.ازجمله عوامل مهم ثبات هر مفصل بستگی به سالم بودن ساختمان رباط آن مفصل دارد و اگر مفصلی تحرک زیادی در حالت طبیعی داشته باشد،نقش رباط یا رباط‌های آن مفصل اهمیت بیشتری می‌یابد.قدرت رباط متقاطع جلویی معادل رباط طرفی داخلی[۱] یا MCL و نصف قدرت رباط متقاطع پشتی[۲](PCL) است[۳].
رباط متقاطع جلویی معمولا رباط صلیبی جلویی (قدامی) نیز خوانده ‌می‌شود. این رباط ازجمله رباط‌هایی است که به هنگام فعالیت‌های شدید آسیب می‌بیند.در ورزشکاران حرفه‌ای پارگی رباط متقاطع جلویی شایع است و به پارگی ACL معروف است.اگر نیروی اعمال شده خیلی زیاد باشد،احتمال پارگی رباط طرفی داخلی و منیسک داخلی به همراه پارگی رباط متقاطع جلویی وجود دارد.

به تصویر ذیل توجه نمایید:


فهرست مندرجات [نهفتن]
۱ نقش و عملکرد
۲ درجات آسیب
۳ شایعترین علل آسیب
۴ تشخیص
۵ درمان
۵.۱ درمان آسیب درجه ۱
۵.۲ درمان آسیب درجه ۲
۵.۳ درمان آسیب درجه ۳
۶ پانویس
۷ منابع 
 نقش و عملکرد
چهار رباط اصلی مفصل زانو عبارتنداز:
-رباط طرفی داخلی(MCL) یا رباط طرفی درشت نی[۴]
-رباط طرفی خارجی(LCL) یا رباط طرفی نازک نی[۵]
-رباط متقاطع جلویی(ACL) یا رباط صلیبی قدامی
-رباط متقاطع پشتی(PCL) یا رباط صلیبی خلفی

تصویر رباط ها و منیسک های زانو:


رباط های طرفی(کولترال) زانو بیشتر در ایجاد ثبات جانبی مفصل نقش دارند.رباط های متقاطع(صلیبی)داخل کپسولی هستند که بیشتر باعث افزایش پایداری مفصل در سمت جلو و عقب می گردند.
مهمترین وظیفه رباط متقاطع جلویی،محدود کردن حرکت استخوان درشت نی به جلو و چرخش داخلی آن در عمل صاف کردن زانو است.این رباط همچنین در یک زنجیره حرکتی بسته[۶] از حرکت استخوان ران به سمت عقب روی درشت نی ثابت جلوگیری می کند.
 درجات آسیب
به طورکلی شدت و درجات آسیب رباط صلیبی جلویی(قدامی)شامل:
-درجه ۱:پارگی خفیف است.ناپایداری وجود ندارد و میزان خونریزی پایین است.
-درجه۲:خونریزی وجود دارد و پارگی ناقص است.به دلیل پارگی ناقص تاحدودی بی ثباتی وجود دارد.
-درجه ۳:از هم گسیختگی فیبرها کامل است(پارگی کامل).خونریزی در مفصل وجود دارد و بی ثباتی ایجاد می‌شود.
در پارگی کامل رباط متقاطع جلویی به ویژه در ورزشکاران حرفه‌ای یک صدای پوپ ازطرف بیمار گزارش می‌شود.ابن صدا ی پوپ با احساسی از خالی نمودن زانو ایجاد می‌گردد.در لحظه پاره شدن درد شدید است اما پس از آن کاهش می‌یابد. چون خونریزی در مفصل (همارتروز) بعدا اتفاق می‌افتد درد ثانویه ناشی از آن وجود خواهد داشت.اما درصورت پارگی ناقص به علت وجود درد شدید، امکان ادامه فعالیت پس از آسیب غالبا وجود ندارد(برخلاف پارگی کامل).
 شایعترین علل آسیب
هنگامی رباط متقاطع جلویی پاره می شود که در اثر ضربه،انتهای فوقانی درشت نی(تیبیا) نسبت به ران(فمور) به سمت جلو رانده شود یا زانو شدیدا به سمت عقب حرکت کند(هیپراکستنشن زانو[۷])[۸].شایع ترین مکانیسم پارگی رباط متقاطع جلویی(صلیبی قدامی)چرخش زانو به خارج به همراه والگوس زانو است[۹].محل پارگی ممکن است در ناحیه اتصال این رباط به انتهای تحتانی ران،انتهای فوقانی درشت نی و یا در وسط باشد[۱۰].
عوامل دیگری که در پارگی ACL موثرند:
۱-عوامل محیطی.ورزش‌هایی که با پریدن و دویدن در ارتباطند احتمال آسیب رباط افزایش می‌یابد.
۲-علل آناتومیک.احتمال آسیب رباط متقاطع جلویی در قسمت میانی, بیشتر از نواحی دیگر است.همچنین در خانم‌های ورزشکار, پارگی رباط بیشتر اتفاق می‌افتد.
۳-علل هورمونی.با افزایش سطح هورمون استروژن, احتمال پارگی ACL بیشتر است.
 تشخیص
بهترین روش‌های تشخیص پارگی رباط ACL :
-تست‌های بالینی(مثلا تست کشویی جلویی و تست لاچمن)
-آرتروسکوپی
-ام آر آی.MRI به میزان زیادی آسیب یا عدم آسیب را مطرح می‌کند.درحقیقت با قطعیت بیشتری ضایعه را نشان می‌دهد.
 درمان
به طورکلی درمان رباط صلیبی قدامی(ACL) به دو صورت غیرجراحی یا جراحی است. فیزیوتراپی در هر دو روش غیرجراحی و جراحی(گاهی حتی قبل از عمل جراحی)جهت تسریع و افزایش کیفیت روند درمانی موثر است.مهمترین اهداف فیزیوتراپی عبارتنداز:
-کاهش درد،التهاب و تورم
-افزایش دامنه حرکتی مفصل
-تقویت عضلات با توجه به درجات آسیب
-آموزش تمرینات حس عمقی
-آموزش تمرینات زنجیره حرکتی بسته
-افزایش تعادل و عملکرد فرد
-برگشت سریع تر فرد به فعالیت های روزمره یا ورزش حرفه ای
 درمان آسیب درجه ۱
در ابتدا از روش‌هایی جهت کاهش التهاب, درد و تورم استفاده می‌شود(مثلا استفاده از یخ).به تدریج تمرینات دامنه حرکتی مفصل زانو با توجه به درد انجام می‌گردد.سپس تمرینات تعادلی و عملکردی شروع می‌شوند.درنهایت تمرینات تقویت عضلات انجام می‌گیرد.هدف اصلی در این مسیر کاهش التهاب و ترمیم مجدد بافت آسیب دیده همراه با افزایش دامنه حرکتی, بهبود تعادل و تقویت عضلات جهت پیشگیری از آسیب مجدد است.
 درمان آسیب درجه ۲
اصول درمان همانند مرحله درجه یک آسیب است.اما به دلیل آسیب بیشتر از یک بریس جهت حفاظت از بافت آسیب دیده نیز استفاده می‌شود.
 درمان آسیب درجه ۳
در پارگی کامل ممکن است به عمل جراحی نیاز باشد.اگر بیمار فرد مسنی باشد و رباط متقاطع جلویی پاره شده باشد،انجام عمل جراحی با توجه به سطح پایین فعالیت فرد و آرتروز زانو توصیه نمی‌شود.اما اگر فردی جوان و فعال و یا به خصوص یک ورزشکار حرفه‌ای دچار پارگی کامل گردد معمولا عمل جراحی توصیه می‌شود.در بیمارانی که علاوه بر رباط متقاطع جلویی،دچار پارگی رباط طرفی داخلی(MCL) نیز می شوند(که شیوع بالایی نیز دارد)معمولا به علت درد و تورم زیاد،زمان جراحی رباط متقاطع جلویی،جهت جلوگیری از فیبروز مفصلی[۱۱] به تاخیر می افتد.فیبروز مفصلی یک عامل مهم کاهش دامنه حرکتی مفصل زانو است.چنین بیمارانی به تدریج با کاهش درد،تورم،افزیش دامنه حرکتی مفصل،تقویت عضلات اطراف زانو و طبیعی شدن راه رفتن آماده عمل جراحی می شوند.
در پارگی‌های کامل به دو روش جراحی صورت می‌گیرد:
-روش ترمیمی[۱۲]: معمولا موفقیت آمیز نیست و نتایج خوبی به همراه ندارد.
-روش بازسازی[۱۳]:به دو طریقه بازسازی داخل مفصلی یا خارج مفصلی انجام می‌شود.در روش بازسازی رباط از یک بافت دیگر(مثلا تاندون پاتلا و یا تاندون عضلات پشت ران)استفاده می‌شود(تصویر ذیل):


روش بازسازی نتایج بهتری به همراه دارد.
 پانویس
↑ Medial collateral ligament
↑ posterior cruciate ligament
↑ حیدریان،کیکاوس. آسیب های زانو در ورزشکاران.ص 188
↑ Tibial collateral ligament
↑ Fibular collateral ligament
↑ Klosed kinematic chain
↑ Knee hyperextension
↑ کاراندیش، سعید، ترجمه اصول شکستگی ها و ارتوپدی جان کراوفورد آدامز و دیوید هامبلن.ص 255
↑ حیدریان،کیکاوس. آسیب های زانو در ورزشکاران.ص 189
↑ اعلمی هرندی, بهادر, اصول ارتوپدی و شکسته بندی.ص 242
↑ Artherofibrosis
↑ Repair
↑ Reconstruction
 منابع
-حیدریان،کیکاوس. آسیب های زانو در ورزشکاران.انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. چاپ اول. شابک:8-45-6473-964
-اعلمی هرندی، بهادر. اصول ارتوپدی و شکسته بندی. چاپ ششم، فروغ اندیشه،
-کاراندیش،سعید.ترجمه اصول شکستگی ها و ارتوپدی جان کراوفورد آدامز و دیوید هامبلن،انتشارات جعفری.شابک:0-09-6088-964
-ناصری, نسرین, فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک,انتشارات صبح سعادت, چاپ اول, شابک:۴-۷-۹۳۴۰۸-۹۶۴
-نوربخش,سید تقی.شایسته آذر,مسعود.ترجمه:معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندام‌ها.چاپ اول.انتشارات جهاد دانشگاهی
-فراهانی,محمد,ترجمه تکنیکهای توانبخشی در طب ورزش,انتشارات سرواد,چاپ اول,شابک:۰-۰۱-۷۲۷۳-۹۶۴
http://en.wikipedia.org/wiki/Anterior_cruciate_ligament
http://www.webmd.com/a-to-z-guides/anterior-cruciate-ligament-acl-injuries-topic-overview

۱۳۸۹ فروردین ۲۳, دوشنبه

پیچ خوردگی(Ligament sprain)

صفحه پیچ خوردگی که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم:

پیچ‌خوردگی (به انگلیسی: Sprain) به هرگونه آسیب در ساختار رباطها گفته می‌شود.زمانی که ساختمانی مانند رباط،جامعیت ساختمانی خود را از دست بدهد از واژه اسپرین استفاده می گردد[۱].رباطها(لیگامانها)عامل اتصال استخوانها در مفاصل هستند.مهمترین نقش رباطها در بدن،ایجاد ثبات و پایداری در مفصل است.رباطها و تاندونها ازنظر ساختمان بسیار مشابه اند،اما رباطها معمولا نسبت به تاندونها پهن تر بوده و فیبرهای کلاژن در رباطها متراکم تر هستند[۲].

#فهرست مندرجات [نهفتن]

۱ شدت آسیب
۲ نواحی شایع پیچ خوردگی
۳ اصول درمان در پیچ خوردگی ها
۴ پانویس
۵ جستارهای وابسته
۶ منابع


# شدت آسیب

شدت آسیب ها سه درجه دارد که شامل:

درجه 1:در این حالت میزان آسیب خفیف بوده و بی ثباتی در مفصل وجود ندارد.

درجه2:به علت پارگی متوسطی که ایجاد شده است به میزانی بی ثباتی وجود دارد ولی زیاد نیست.خونریزی در مفصل دیده می شود.

درجه 3:این حالت یعنی پارگی کامل است و معمولا بی ثباتی در مفصل وجود دارد.خونریزی در مفصل شدیدتر است.

# نواحی شایع پیچ خوردگی

-مچ پا.پیچ خوردگی مفصل مچ پا شیوع بالایی دارد.
-زانو.آسیب رباطها در زانو به خصوص در ورزشکاران شایع است.پارگی رباط متقاطع جلویی از میان رباطهای دیگر زانو زیاد دیده می شود.
-انگشتان دست
-مچ دست
-انگشتان پا

#اصول درمان در پیچ خوردگی ها

به طورکلی درمان عبارتنداز:

1-اصل PRICE در پیچ خوردگی ها به کار می رود که شامل موارد زیر است:

-محافظت[۳]از اندام.مثلا استفاده از بریس به ویژه در موارد آسیب متوسط و شدید در مراحل اولیه کاربرد دارد.
-استراحت(Rest).جهت ترمیم بافتی و کاهش درد و تورم لازم است.
-یخ گذاری(Icing).با هدف کاهش درد و تورم به کار می رود.
-فشار[۴].مثلا انجام بانداژ جهت کاهش تورم.
-بالا نگه داشتن اندام[۵].بیشتر با هدف کاهش تورم توصیه می شود.

2-درمان دارویی جهت کاهش درد و التهاب

3-درمان فیزیوتراپی

4-درمان جراحی.در بعضی از موارد به خصوص در افراد ورزشکار ممکن است به جراحی نیاز داشته باشند.

# پانویس

↑ ناصری, نسرین, فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک.ص 23
↑ فراهانی،محمد،ترجمه تکنیکهای توانبخشی در طب ورزش.ص 22
↑ Protection
↑ Compression
↑ Elevation
‎‎
# جستارهای وابسته

*کشیدگی عضلانی

# منابع

-ناصری, نسرین, فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک,انتشارات صبح سعادت, چاپ اول, شابک:4-7-93408-964
-فراهانی،محمد،ترجمه تکنیکهای توانبخشی در طب ورزش،انتشارات سرواد،چاپ اول،شابک:0-01-7273-964
http://en.wikipedia.org/wiki/Sprain

منبع متن:سایت ویکی پدیا

کشیدگی عضلانی(Muscle strain)

صفحه کشیدگی عضلانی که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم:

کشیدگی یا کشیدگی عضلانی (به انگلیسی: Strain) هر گونه آسیب در ساختار ماهیچه است که در چهار ناحیه ایجاد می‌گردد:
-بطن ماهیچه
-تاندون ماهیچه
-محل اتصال تاندون-ماهیچه
-محل اتصال تاندون به استخوان

کشیدگی، بیشتر به علت نیروی کششی بیش از حد به بخش عضلانی-تاندونی ایجاد می‌گردد. گاهی انقباض شدید عضله‌ای که در برابر یک مقاومت بالا قرار می‌گیرد منجر به کشیدگی می‌گردد.

#فهرست مندرجات [نهفتن]

1 درجات کشیدگی عضلانی
۲ اصول درمان
۳ پانویس
۴ جستارهای وابسته
۵ منابع

#درجات کشیدگی عضلانی

کشیدگی عضلانی که به نام استرین به کار می رود،یک عامل مهم در ایجاد دردهای عضلانی است.بسیاری از دردهای ناحیه کمری به علت صدمات عضلانی و یا لیگامانی(اسپرین)به وجود می آید.استرین ها یا کشیدگی های ناتوان کننده عضلانی اکثرا در عضلات بزرگی همانند سه سر رانی(همسترینگ) و چهارسر ران(کوادری سپس)در اندامهای تحتانی اتفاق می افتند[۱].

شدت آسیب در کشیدگی های عضلانی سه درجه دارد که عبارتنداز:

درجه ۱: میزان آسیب و درد کم بوده و تورم ماهیچه خفیف است.
درجه ۲: آسیب متوسط بوده و بنابراین درد و تورم وجود دارد. خونریزی بافتی ایجاد می‌شود.
درجه۳: پارگی بافتی که همراه با خونریزی است. فرد درد شدیدی را در لحظه آسیب حس می‌کند. تاندون عضله دوسر بازویی و تاندون آشیل دو محل شایع پارگی هستند.

# اصول درمان

مهمترین اصول درمان در کشیدگی عضلانی شامل:

۱-کاربرد اصل PRICE .اصل PRICE در کشیدگی همانند پیچ‌خوردگی به کار می رود.اصل PRICE با هدف کاهش درد,کم کردن ادم بافتی و ترمیم سریعتر بافت عضلانی-تاندونی کاربرد داشته که به ترتیب معرف موارد زیرند:

-محافظت از بافت آسیب دیده[۲]
-استراحت[۳]
-یخ‌گذاری[۴]
-فشار[۵]
-بالا نگه داشتن عضو آسیب دیده[۶]

استفاده از یخ و فشار[۷] در مرحله اولیه و حاد آسیب،یک عامل مهم جهت کاهش خونریزی, التهاب و درد به هنگام کشیدگی عضلانی و یا موارد پیچ خوردگی است.

۲-درمان دارویی

۳-فیزیوتراپی جهت کاهش درد٫تورم,تقویت عضلات و پیشگیری از آسیب مجدد

۴-انجام جراحی به ویژه در ارتباط با پارگی‌های کامل

# پانویس

↑ فراهانی،محمد،ترجمه تکنیکهای توانبخشی در طب ورزش.ص 31
↑ Protection
↑ Rest
↑ Icing
↑ Compression
↑ Elevation
↑ Cold Compression Therapy
‎‎
# جستارهای وابسته

پیچ خوردگی

# منابع

-ناصری,نسرین,فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک,انتشارات صبح سعادت,چاپ اول, شابک:4-7-93408-964
(http://en.wikipedia.org/wiki/Strain_(injury
http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_compression_therapy

-فراهانی,محمد,ترجمه تکنیکهای توانبخشی در طب ورزش,انتشارات سرواد,چاپ اول,شابک:۰-۰۱-۷۲۷۳-۹۶۴

منبع متن:سایت ویکی پدیا

۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

آسیب طناب نخاعی(Spinal cord injury)

مقاله آسیب طناب نخاعی که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم:

آسیب طناب نخاعی (به انگلیسی: Spinal cord injury) از عوامل مهم اختلالات حسی،حرکتی،دستگاه ادراری و یا ترکیبی از این موارد به علت صدمه به طناب نخاعی است.تصادفات اتومبیل شایع ترین علت آسیب های طناب نخاعی هستند[۱].ضربه های وارد بر ستون مهره ای ممکن است باعث آسیب نخاع،ریشه اعصاب نخاعی و یا هر دو شود[۲].در مورد اعمال حركتى ممكن است ضعف اندام يا فلج يك اندام و آسيب نورون حرکتی فوقانی (UMN) يا نورون حرکتی تحتانی (LMN) وجود داشته باشد و در مورد اعمال حسى ممكن است فقدان حس، كاهش حس، افزايش حساسيت يا احساسهاى غير طبيعى نظير احساس سوزش يا كرختى بروز كند[۳].آسیب شدید طناب نخاعی نسبتا ناشایع است،اما ازنظر عواقب خود حالت تحلیل برنده و طولانی مدت دارد،زیرا این ضایعه در اغلب موارد افراد جوانتر از 30 سال را گرفتار می سازد[۴].

فهرست مندرجات [نهفتن]
۱ علل
۱.۱ آسیب های ضربه ای
۱.۲ آسیب های غیرضربه ای
۲ الگوهای آسیب طناب نخاعی
۲.۱ ضایعات کامل
۲.۲ ضایعات ناکامل
۲.۲.۱ انواع ضایعات ناکامل نخاعی
۳ سطح آسیب
۴ علایم،نشانه ها و عوارض
۵ درمان
۶ پانویس
۷ جستارهای وابسته
۸ منابع
۹ پیوند به بیرون


# علل
آسیب های طناب نخاعی ازنظر سبب شناسی(اتیولوژی) می تواند به دو گروه کلی تقسیم شود[۵]:

-آسیب های ضربه ای[۶]
-آسیب های غیرضربه ای[۷]

# آسیب های ضربه ای

بیشتر آسیب های طناب نخاعی از نوع ضربه ای است.بسیاری از شکستگی ها در ناحیه ستون فقرات به دنبال تصادفات،ممکن است منجربه ضایعه نخاع نیز گردد.گاهی ضایعه نخاعی به دلیل کشیدگی نخاع ایجاد می گردد.به طورکلی اثرات عوامل ضربه ای که احتمال آسیب نخاعی را به همراه دارند شامل موارد زیر است:

1-شکستگی در ناحیه ستون مهره ها

2-دررفتگی های ستون فقرات

3-شکستگی همراه با دررفتگی در ستون مهره ها

4-آسیب حاد دیسک بین مهره ای

5-صدمات عروقی به دنبال ضربه(تروما)

6-زخم های شدید

موارد فوق معمولا به هنگام تصادفات جاده ای(به ویژه چپ کردن اتومبیل) و سانحه با موتورسیکلت،حرکات ورزشی شدید،زخم ها ی نفوذی گلوله،سقوط از ارتفاعات و ضربه های ناشی از چاقو ایجاد می گردد.

# آسیب های غیرضربه ای

این عوامل میزان کمتری از صدمات طناب نخاعی را ایجاد می کنند که حدود 30% تخمین زده می شوند.بسیاری از عوامل غیرضربه ای آسیب نخاعی شامل:

1-فتق دیسک بین مهره ای

2-لغزش مهره

3-تنگی مجرای نخاعی

4-مشکلات عروقی

5-بیماری ها(مثلا فلج اطفال،اسپینابیفیدا،آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس،سیرنگومیلی،میلیت عرضی،بیماری ام اس یا مولتیپل اسکلروزیس و غیرو)

6-تومورهای ناحیه ستون فقرات

7-آرتروز شدید در ناحیه ستون مهره ها

8-عفونت ها

# الگوهای آسیب طناب نخاعی

آسیب نخاعی به صورت کامل(Complete) یا ناکامل(Incomplete) است[۸].توصیف این الگوها در زیر بیان شده است.

# ضایعات کامل

در یک ضایعه کامل(Complete lesion)،عملکرد حسی یا حرکتی در زیر سطح ضایعه وجود ندارد[۹].آسیب کامل بیشتر درارتباط با قطع عرضی نخاع ،صدمات عروقی شدید،کشش های طولی طناب نخاعی و یا فشارهای شدید به نخاع است.در ضایعات کامل به دلیل قطع ارتباط نخاع با مغز،ادراک حسی و کنترل حرکتی فرد مختل شده و در این موارد پیش آگهی جهت برگشت عملکرد حسی-حرکتی ضعیف است.

# ضایعات ناکامل

ضایعات ناکامل(Incomplete lesions) درصورت وجود و حفظ قسمتی از عملکرد حسی یا حرکتی در زیر سطح آسیب مشخص می شود[۱۰].اگر برگشت عملکردهای حسی یا حرکتی سریع باشد،پیش آگهی ازنظر بهبود عصبی نیز خوب خواهد بود.

# انواع ضایعات ناکامل نخاعی

مهمترین سندرم های آسیب ناکامل نخاعی عبارتنداز:

-سندرم براون سکوارد[۱۱]
-سندرم طناب پیشین[۱۲](قدامی)
-سندرم طناب مرکزی[۱۳]
-سندرم طناب پسین[۱۴](خلفی)

# سطح آسیب

طناب نخاعی از زیر پیاز نخاع(بصل النخاع) در ناحیه سوراخ پس سری شروع می شود و انتهای آن در سطح مهره اول یا دوم کمری است.بنابراین،طول نخاع نسبت به ستون فقرات کوتاهتر است(حدود 25 سانتی متر).به انتهایی ترین قسمت طناب نخاعی به دلیل مخروطی بودن،مخروط انتهایی[۱۵] می نامند.ریشه های اعصاب کمری و خاجی که از طناب نخاعی منشعب می شوند،نسبت به سایر ریشه های اعصاب نخاعی مسیر بیشتری را طی می کنند.ازطرفی چون این ریشه ها(ریشه های کمری و خاجی) به صورت دم اسب از نخاع خارج می شوند،ناحیه ای را ایجاد می کنند که منطقه دم اسبی[۱۶] می نامند.

امکان آسیب نخاع در هر سطحی از طناب نخاعی وجود دارد.احتمال آسیب در دو ناحیه C6-C7 و T12-L1 بیشتر از سایر نواحی طناب نخاعی است که علت آن تحرک زیاد یک قسمت و ثبات( تحرک کمتر)در ناحیه دیگر است.ضایعات ناکامل نخاع در اثر ضربات وارده به طناب نخاعی در ناحیه گردن(سرویکال) شیوع بیشتری در مقایسه با قسمت سینه ای(توراسیک) دارد.اگر ضایعه نخاعی در سطح گردنی باشد، با توجه به شدت آسیب باعث ایجاد ضعف(Paresis) اندامها یا فلج چهار اندام[۱۷] می گردد.ضایعه در سطح سینه ای یا ناحیه کمری منجربه ضعف اندامهای تحتانی یا فلج اندامهای تحتانی[۱۸] می شود.آسیبهای رشته های دم اسبی[۱۹]،نمای بالینی ویژه ای بصورت فلج شل دو پا،بی اختیاری ادرار و مدفوع و همچنین بی حسی نسبت به درد و حرارت در ناحیه زینی(Saddle anesthesia) ایجاد می کنند[۲۰].آسیب به منطقه دم اسبی یک ضایعه نورون حرکتی تحتانی است.

# علایم،نشانه ها و عوارض

علایم و عوارض یک آسیب نخاعی ممکن است درارتباط با یک یا چند مورد از مشکلات ذیل باشد:

1-اختلالات حسی

2-مشکلات حرکتی

3-درد

4-تشدید بازتاب ها(رفلکس ها)بعد از مرحله شوک نخاعی در ناحیه زیر آسیب نخاعی(در ضایعات نورون حرکتی فوقانی)

5-مشکلات ادراری و احشایی

6-اختلال در دستگاه تنفسی

7-نقص عملکرد جنسی(Sexual dysfunction)

8-احتمال افت فشار خون در وضعیت ایستاده.زمانیکه بیمار از یک وضعیت افقی به حالت عمودی قرار می گیرد ممکن است دچار افت فشار خون شود که به آن هایپوتنشن وضعیتی[۲۱] می گویند.

9-احتمال افزایش بازتاب اتونوم(هیپررفلکسی یا دیس رفلکسی اتونومیک)بعد از مرحله شوک نخاعی

10-امکان وجود مشکلاتی جهت تنظیم دمای بدن

11-زخم های بستر یا فشاری

12-عفونت ادراری

13-ترومبوز ورید عمقی[۲۲](DVT)

14-احتمال آمبولی ریه

15-مشکلات متابولیکی

16-پوکی استخوان در زیر سطح ضایعه

17-احتمال استخوان سازی غیر طبیعی[۲۳] در بافت نرم اطراف مفصل در زیر ناحیه آسیب(به خصوص در مفصل ران)

18-اختلالات عضلانی و مفصلی

19-اشکال در تنظیم درجه حرارت بدن

20-مشکلات روحی

# درمان

بیماران با آسیب نخاعی ممکن است به درمان های ذیل نیاز داشته باشند:

1-درمان های اورژانسی جهت جلوگیری از آسیب بیشتر و انجام اقدامات پزشکی اولیه(مثلا حفظ تهویه و جریان خون مناسب)

2-جراحی در مواردی که لازم باشد(مثلا ثابت کردن قطعات شکسته)

3-درمان های دارویی

4-درمان اختلالات مثانه و روده

5-مراقبت پوستی جهت پیشگیری از ایجاد زخم بستر

6-درمان توانبخشی( شامل فیزیوتراپی و کاردرمانی) در اولین فرصتی که توسط پزشک تعیین می شود.

7-استفاده از وسایل کمکی جهت تسهیل در راه اندازی بیمار با توجه به شرایط

8-گاهی درمان روانپزشکی و مشاوره روانشناسی در بعضی از بیماران لازم است.

# پانویس

↑ میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.ص 184
↑ اعلمی هرندی, بهادر, اصول ارتوپدی و شکسته بندی, چاپ ششم.ص 450
↑ برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.ص 97
↑ قاضى جهانى، بهرام.ترجمه مبانى طب سسيل، بيماريهاى مغز و اعصاب.ص 286
↑ Susan B. O,Sullivan & Thomas J. Schmitz / Physical Rehabilitation: Assessment and Treatment.Page 545
↑ Traumatic injuries
↑ Non-traumatic injuries
↑ برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.ص 92
↑ Susan B. O,Sullivan & Thomas J. Schmitz / Physical Rehabilitation: Assessment and Treatment.Page 548
↑ Susan B. O,Sullivan & Thomas J. Schmitz / Physical Rehabilitation: Assessment and Treatment.Page 548
↑ Brown-Séquard syndrome
↑ Anterior cord syndrome
↑ Central cord syndrome
↑ Posterior cord syndrome
↑ Conus medullaris
↑ Cauda equina
↑ Quadriplegia or Tetraplegia
↑ Paraplegia
↑ Cauda equina injuries
↑ سلطان‏زاده، اكبر.بيماريهاى مغز و اعصاب و عضلات.ص 26
↑ Postural or orthostatic hypotension
↑ Deep venous thrombosis
↑ Heterotopic ossification

# جستارهای وابسته

-طناب نخاعی
-نورون حرکتی فوقانی
-نورون حرکتی تحتانی

# منابع

-اعلمی هرندی، بهادر. اصول ارتوپدی و شکسته بندی. چاپ ششم، فروغ اندیشه،
-سلطان ‏زاده، اكبر. بيماری‏هاى مغز و اعصاب و عضلات. چاپ دوم، انتشارات جعفرى، پائیز ۱۳۷۶.شابک:1-03-6088-964
-میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه.
-برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.تحت نظارت:دکتر حسن عشایری.با همکاری:دکتر مسیب برزکار.چاپ اول.بهار 1385.شابک:8-7688-06-964
-نراقى،محمد على؛ حاجى حسينى، داود.ترجمه نوروآناتومى W.C. Wongck.انتشارات جعفرى.
-قاضى جهانى، بهرام. ترجمه مبانى طب سسيل، بيماريهاى مغز و اعصاب.مرکز نشر اشارت.


-Susan B. O,Sullivan & Thomas J. Schmitz / Physical Rehabilitation: Assessment and Treatment.
A.Greenberg & Michael J.Aminoff/clinical Neurology ;1996-
http://www.mayoclinic.com/health/spinal-cord-injury/DS00460/DSECTION=symptoms

# پیوند به بیرون

http://barzkar2.blogspot.com/search/label/Spinal%20Cord%20Injury

منبع متن:سایت ویکی پدیا