۱۳۸۹ خرداد ۱۷, دوشنبه

فاسیکول عصب(Nerve fascicle)

صفحه دسته عصبی(فاسیکول عصبی) که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم:

دسته عصبی(فاسیکول عصبی) (به انگلیسی: Nerve fascicle) واحدی است که توسط غلافی از بافت همبند بنام پری نوریوم[۱] احاطه شده و حاوی تارهای عصبی(فیبرها یا رشته های عصبی) مشخصی است.یک عصب محیطی بزرگ دارای چند فاسیکول است،درحالیکه یک عصب کوچکتر ممکن است از یک یا دو فاسیکول تشکیل گردد.امروزه آگاهی از ساختمان فاسیکول ها(فونیکول ها) در نواحی مختلف یک عصب محیطی،نقش بسیار مهمی در جراحی های اعصاب محیطی دارد.

تصویر یک عصب محیطی همراه با غلاف ها و فاسیکول ها

فهرست مندرجات [نهفتن]

1 تعداد دستجات عصبی
۲ نوع تارهای عصبی یک فاسیکول
۳ پانویس
۴ جستارهای وابسته
۵ منابع

تعداد دستجات عصبی

تعداد دستجات(فاسیکول ها) عصبی در اعصاب محیطی با یکدیگر و در نواحی مختلف یک عصب محیطی،فرق داشته و همچنین اندازه آنها نیز متفاوت است.یک عصب محیطی در قسمتی از مسیرش،ممکن است حاوی دو دسته بزرگ و چند دسته کوچک باشد.عصب میانی[۲](مدین) در منطقه ساعد،دارای پنج گروه فاسیکولی است و عصب اولنار[۳] در قسمت مچ دست،ممکن است دارای چهار گروه فاسیکولی باشد.عصب سورال[۴] ناحیه ساق پا،که در بسیاری از پیوندهای اعصاب محیطی استفاده می شود،دو الی سه فاسیکول دارد.

نوع تارهای عصبی یک فاسیکول

سه نوع تارهای عصبی در فاسیکول یک عصب محیطی(مثلا مدین یا رادیال) وجود دارد که عبارتنداز:

-تارهای عصبی حسی
-تارهای عصبی حرکتی
-تارهای عصبی سمپاتیک
در نواحی محیطی،دسته تارهای حرکتی معمولا با هم یک گروه فاسیکولی تشکیل می دهند[۵].

پانویس

↑ Perineurium
↑ Median nerve
↑ Ulnar nerve
↑ Sural nerve
↑ عشایری،محمد.ص 121
‎‎
جستارهای وابسته

-عصب محیطی
-تار عصبی

منابع

-عشایری،محمد.جراحی های ترمیمی میکروسکوپی عروق و اعصاب محیطی.انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران.چاپ سهند.شابک: 012-72
-میناگر،علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه.

منبع متن:سایت ویکی پدیا
منبع تصویر:http://www.backpain-guide.com/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر