۱۳۸۹ خرداد ۱۱, سه‌شنبه

ضایعه نورون حرکتی فوقانی(Upper motor neuron lesion)

صفحه ضایعه نورون حرکتی فوقانی یا UMNL که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم:

ضایعه نورون حرکتی فوقانی (به انگلیسی: Upper motor neuron lesion) یک آسیب در بخش هایی از دستگاه عصبی مرکزی است که باعث می شود کنترل آنها درنهایت بر مجموعه نورون حرکتی تحتانی مربوطه ازبین برود.صدمات وارده به این قسمت ها،منجربه اختلالات حرکتی گردیده و کنترل حرکتی فرد کاهش می یابد.میزان اختلال حرکتی در آسیب نورون حرکتی،به شدت ضایعه و محل آن بستگی دارد.بنابراین،تعیین نوع(از نظر فوقانی یا تحتانی) و سطح آسیب توسط پزشک،جهت تشخیص و اقدامات درمانی برای بیمار در آینده ضرورت دارد.تصویر مربوط به آسیب نورون حرکتی فوقانی

فهرست مندرجات 

۱ نواحی آسیب
۱.۱ آسیب راه هرمی
۱.۲ آسیب راه قشری پیازی
۱.۳ آسیب قشر مغز
۱.۴ ضایعه در ساقه مغز
۱.۵ آسیب کپسول داخلی
۱.۶ ضایعه در طناب نخاعی
۲ علایم
۳ پانویس
۴ جستارهای وابسته
۵ منابع

نواحی آسیب

ضایعه در هر کدام از بخش های زیر به عنوان یک ضایعه نورون حرکتی فوقانی شناخته می شود:
-راه هرمی
-راه قشری پیازی
-قشر مغز
-ساقه مغز
-کپسول داخلی
-طناب نخاعی

آسیب راه هرمی

ضایعات راه هرمی[۱] در سطحی بالاتر از محل تقاطع هرمی[۲] منجربه بروز علایم در طرف دیگر و آسیب های زیر این ناحیه باعث ایجاد علایم در همان طرف می گردند[۳].

آسیب راه قشری پیازی

آسیب راه قشری‌پیازی(قشری بصل النخاعی) باعث اختلال در عملکرد عضلات چهره ای می گردد.ضایعه این نورون ها،فلج حرکتی عضلات تحتانی صورت را در طرف مقابل ایجاد می کند،چون بخش فوقانی صورت از راه قشر مغز هر دو نیمکره مخ عصب دهی می شود.

آسیب قشر مغز

اگر آسیب های قشر مغز وسیع باشد ممکن است به فلج صورت،فلج اندام های فوقانی و تحتانی(دست و پا) طرف مقابل گردد.همچنین احتمال اختلال تکلم،مشکلات دید و حس نیز وجود دارد.

ضایعه در ساقه مغز

ضایعه ساقه مغز عموما-اما نه همیشه-به نقایص حرکتی دو طرفه اغلب همراه با اختلالات حسی،فلج اعصاب مغزی و عدم تعادل می انجامد[۴].

آسیب کپسول داخلی

وجود ضایعه در سطح کپسول داخلی[۵]،جایی که الیاف نزولی از کورتکس مغز به صورت فشرده قرار دارند،عموما منجربه ضعف حرکتی(همی پارزی) شدیدی می شود که اندامها و صورت طرف مقابل را گرفتار می کند[۶].

ضایعه در طناب نخاعی

معمولا یک آسیب نورون حرکتی فوقانی در نخاع،شامل ضایعه ای در سطح مهره دوازدهم (T12) و یا بالاتر از این سطح است.این مسئله به علت عدم هماهنگی سطح همه قطعات(سگمان ها)ی طناب نخاعی با مهره همنام خود ایجاد می گردد.طناب نخاعی در سطح T12-L1 و یا L2-L1 در ناحیه مخروط انتهایی خاتمه می یابد و از زیر این ناحیه،ریشه های عصبی به صورت دم اسب خارج می گردند.ضایعه در سطح دم اسب،یک آسیب نورون حرکتی تحتانی است.

آسیب طناب نخاعی به صورت یک طرفه در ناحیه گردن،باعث فلج اندام فوقانی و تحتانی همان طرف می گردد.اگر این آسیب به صورت یک طرفه در سطح سینه ای و یا کمری فوقانی باشد،منجربه فلج اندام تحتانی همان طرف خواهد شد.آسیب های طناب نخاعی با نقایص حسی نیز همراه هستند.در آسیب های کامل نخاعی،به دلیل ضایعه هر دو طرف راه های نزولی از قشر مغز و تنه مغزی به نخاع به ویژه راه هرمی،فلج اندام ها به صورت چهار دست و پا(کوادری پلژی) یا اندام های تحتانی(پاراپلژی)است.

علایم

علایمی که در اثر آسیب نورون حرکتی فوقانی(UMNL) ایجاد می شود عبارتنداز:

-افزایش قوام عضلانی(Muscle ton) که اسپاستیسیته می گویند.
-تشدید رفلکس های تاندونی
-عدم وجود آتروفی عضلانی و یا آتروفی کم عضلانی در درازمدت
-وجود علامت بابنسکی
-کاهش یا ازبین رفتن رفلکس های شکمی سطحی

پانویس

↑ Pyramidal tract
↑ Pyramidal decussation
↑ برزکار،ابراهیم.ص 215
↑ بندرچی، بیژن و فرجی، فردین.ص 205
↑ Internal capsule
↑ بندرچی، بیژن و فرجی، فردین. ص 205
‎‎
جستارهای وابسته

-نورون حرکتی فوقانی
-نورون حرکتی تحتانی
-کنترل حرکتی
-دستگاه حرکتی

منابع

-بندرچی، بیژن و فرجی، فردین.ترجمه:نورولوژی بالینی دیوید ای گرینبرگ و مایکل جی.امینف.چاپ سوره.چاپ دوم.
-سلطان‏زاده،اكبر.بيماريهاى مغز و اعصاب و عضلات. انتشارات جعفرى.شابک:1-03-6088-964
-میناگر،علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه.
-برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.چاپ اول.بهار 1385.شابک:8-7688-06-964
-شادان، فرخ.ترجمه: فيزيولوژى پزشكى پرفسور آرتورگايتون. جلد دوم، انتشارات شركت سهامى چهر.
-نراقى،محمد على؛ حاجى حسينى، داود.ترجمه: نوروآناتومى W.C. Wongck.انتشارات جعفرى.

-Carol Mattson Porth.Pathophysiology:concepts of altered health states.Publisher:Lippincott.Third Edition.ISBN 0-397-54723-4
-Susan B. O,Sullivan & Thomas J. Schmitz / Physical Rehabilitation: Assessment and Treatment.

منبع تصویر:http://www.clinicalexams.co.uk/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر