۱۳۸۹ تیر ۳۱, پنجشنبه

نوروپراکسی(Neuropraxia)

صفحه نوروپراکسی که در سایت ویکی پدیا(Wikipedia) ایجاد کردم:
نوروپراکسی (به انگلیسی: Neuropraxia) یک قطع موقت جریان عصبی در آکسون‌های عصب محیطی است که در آن، بافت‌های همبند عصب مربوطه سالم می‌مانند.در نوروپراکسی،پیوستگی آکسونی وجود داشته و آکسون‌های درگیر دچار یک قطع فیزیولوزیک می‌گردند.سدن(Seddon)،آسیب اعصاب محیطی را ازنظر شدت به سه درجه تقسیم کرد که نوروپراکسی خفیف ترین حالت محسوب می‌شود.آکسونوتمزیس،دومین درجه ضایعه یک عصب محیطی است.شدیدترین حالت آسیب،نوروتمزیس(قطع عصب) نام دارد.
در لینک زیر مقطع یک عصب محیطی X همراه با سه لایه اصلی(اپی نوریوم-پری نوریوم و اندونوریوم) آن را مشاهده می نمایید:
http://nervestudy.com/images/nervecrosssection.gif
در نوروپراکسی،برگشت و بهبودی عصبی به طور خود به خود وجود داشته و معمولا به عمل جراحی نیاز ندارد.مدت زمان لازم جهت برگشت عملکرد عصب،در عرض چند روز تا چندین هفته خواد بود(بر اساس شدت ضایعه).
جهت مقایسه سه نوع آسیب عصب محیطی بر اساس طبقه بندی سدن اینجا click نمایید.
فهرست مندرجات [نهفتن]
۱ ویژگی‌های دیگر در نوروپراکسی
۲ یافته‌های الکترومیوگرافی(EMG)
۳ درمان
۴ پانویس
۵ جستارهای وابسته
۶ منابع
ویژگی‌های دیگر در نوروپراکسی
-فساد والرین وجود ندارد.
-اپی نوریوم، پری نوریوم و اندونوریوم که همگی بافت‌های همبند یک عصب محیطی هستند،سالم می‌مانند.
-وجود نقایص حسی و حرکتی به هنگام ارزیابی درقسمت پایین تا ناحیه آسیب.
-در نوروپراکسی،هدایت عصبی در قسمت انتهایی(دیستال) و فوقانی(پروگزیمال) وجود دارد،ولی ناحیه آسیب فاقد هدایت عصبی است[۱].
 یافته‌های الکترومیوگرافی(EMG)
ثبت و ارزیابی فعالیت الکتریکی عضلات،توسط الکترومیوگرافی قابل پیگیری است.در موارد نوروپراکسی،مطالعه الکترومیوگرافی،عدم پتانسیل‌های فیبریلاسیون[۲] و امواج تیز مثبت[۳] را نشان می‌دهد.
 درمان
مواردی که در درمان آسیب عصب محیطی از نوع نوروپراکسی باید توجه کرد عبارتنداز:
-انجام فیزیوتراپی که اهداف آن شامل:
1-استفاده از جریان الکتریکی فارادیک جهت کاهش آتروفی عضلانی
2-حفظ دامنه حرکتی مفاصل
3-تقویت عضلات درگیر(درصورت وجود حرکت ارادی)
-استفاده از وسایل کمکی (مانند اسپلینت)
-گاهی جراحی در موارد خاص و عدم برگشت خود به خودی لازم است(نورولیز)
 پانویس
↑ http://www.cmki.org/LMHS/Chapters/33-electrophysiological.htm
↑ Fibrillation potentials
↑ Positive sharp waves
 جستارهای وابسته
-آسیب عصب محیطی
-آکسونوتمزیس
-بافت همبند در دستگاه عصبی محیطی
منابع
عشایری،محمد.جراحی‌های ترمیمی میکروسکوپی عروق و اعصاب محیطی.انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران.چاپ سهند.شابک: 012-72
Otto D.Payton & Richard P.Di Fabio et al.Manual of physical therapy.Churchill Livingstone Inc.ISBN 0-443-08499-8
http://www.cmki.org/LMHS/Chapters/33-electrophysiological.htm

نوروتمزیس(Neurotmesis)

صفحه نوروتمزیس که در سایت ویکی پدیا(Wikipedia) ایجاد کردم:
نوروتمزیس (به انگلیسی: Neurotmesis) شدیدترین نوع آسیب یک عصب محیطی است که باعث فلج عضلات،فقدان حسی و اختلال عملکرد دستگاه عصبی خودکار می‌گردد.این نوع آسیب،یک قطع کامل یا گسیختگی کامل فیبر عصبی است[۱].در نوروتمزیس علاوه بر آکسون‌ها،بافت همبند عصب محیطی نیز تخریب می‌گردد که ممکن است کامل یا ناقص باشد.بریدگی با یک شیء تیز می‌تواند منجربه نوروتمزیس گردد(مثلا پارگی عصب مدین یا رادیال).یک ضربه یا نیروی کششی شدید،از عوامل دیگر پارگی تنه یک عصب محیطی است.نوروتمزیس در تقسیم بندی سدن(Seddon) سومین درجه و بیشترین شدت آسیب عصب محیطی است.سدن در سال 1943،شدت ضایعه اعصاب محیطی را به سه درجه نوروپراکسی(Neuropraxia)،آکسونوتمزیس(Axonotmesis) و نوروتمزیس تقسیم کرده بود.در موارد نوروتمزیس،جهت برگشت عملکردهای از دست رفته مداخله جراحی لازم است.
در لینک زیر مقطع یک عصب محیطی X همراه با سه لایه اصلی(اپی نوریوم-پری نوریوم و اندونوریوم) آن را مشاهده می نمایید:
http://nervestudy.com/images/nervecrosssection.gif
فهرست مندرجات [نهفتن]
1 ویژگی‌های دیگر در نوروتمزیس
۲ نوروتمزیس در طبقه بندی ساندرلند
۳ درمان
۴ پانویس
۵ جستارهای وابسته
۶ منابع
 ویژگی‌های دیگر در نوروتمزیس
-از قسمت پایین تا ناحیه آسیب،فساد والرین ایجاد می‌گردد.
-اختلالات حسی و حرکتی شدید است.
-سه تا چهار روز پس از ضایعه،هدایت عصبی قسمت پایین(دیستال) تا ناحیه آسیب وجود ندارد.
-یافته‌های الکترومیوگرافی و سرعت هدایت عصبی[۲] همانند آکسونوتمزیس است.بنابراین الکترومیوگرافی،پتانسیل‌های فیبریلاسیون[۳] و امواج تیز مثبت[۴] را نشان می‌دهد.
نوروتمزیس در طبقه بندی ساندرلند
جهت درک بهتر آسیب اعصاب محیطی، ساندرلند(در سال 1951)طبقه بندی سدن[۵] را گسترش داد.وی ضایعه عصب محیطی را بر اساس شدت به 5 درجه تقسیم بندی کرده بود که نوع یک و دو همانند تقسم بندی سدن بود(یعنی نوروپراکسی و آکسونوتمزیس).
ساندرلند(Sunderland) نوروتمزیس را به سه گروه ذیل تقسیم کرد:
-آسیب درجه 3:فیبرهای عصبی(آکسون و اندونوریوم)دچار پارگی می‌شوند،ولی پری نوریوم و اپی نوریوم سالم هستند.
-آسیب درجه 4:از سه لایه اصلی بافت همبند عصب محیطی تنها اپی نوریوم سالم می‌ماند.
-آسیب درجه 5:قطع کامل تنه یک عصب محیطی است.
در آسیب درجه 3 ساندرلند،امکان ترمیم وجود دارد و درصورتی که پیش آگهی خوب نباشد،به عمل جراحی نیاز است(مثلا نورولیز).ضایعات درجه 4 و 5 ساندرلند به مداخله جراحی مناسب نیاز دارند.
درمان
به طورکلی درمان نوروتمزیس شامل:
-جراحی
-فیزیوتراپی
-استفاده از وسایل کمکی همانند اسپلینت
پانویس
↑ Otto D.Payton & Richard P.Di Fabio et al.Page:24
↑ Nerve conduction velocity
↑ Fibrillation potentials
↑ Positive sharp waves
↑ Seddon's classification
 جستارهای وابسته
-عصب محیطی
-نوروپراکسی
-آکسونوتمزیس
-بافت همبند در دستگاه عصبی محیطی
 منابع
Otto D.Payton & Richard P.Di Fabio et al.Manual of physical therapy.Churchill Livingstone Inc.ISBN 0-443-08499-8
http://www.medstudents.com.br/neuroc/neuroc4.htm
http://www.cmki.org/LMHS/Chapters/33-electrophysiological.htm
http://emedicine.medscape.com/article/1270360-overview

۱۳۸۹ تیر ۲۲, سه‌شنبه

آکسونوتمزیس(Axonotmesis)

صفحه آکسونوتمزیس که در سایت ویکی پدیا(Wikipedia) ایجاد کردم:
آکسونوتمزیس (به انگلیسی: Axonotmesis) به معنای آسیب آکسون و غلاف میلین(در صورت وجود) آن است.در آکسونوتمزیس سلول های شوان که وظیفه ساختن میلین را در دستگاه عصبی محیطی برعهده دارند و همچنین بافت های همبند در عصب محیطی مربوطه سالم هستند.
در لینک زیر مقطع یک عصب محیطی X همراه با سه لایه اصلی(اپی نوریوم-پری نوریوم و اندونوریوم) آن را مشاهده می نمایید:

http://nervestudy.com/images/nervecrosssection.gif

در این نوع از آسیب عصب محیطی،به علت تخریب آکسون ها و غلاف میلین آنها در بخش پایین محل ضایعه،پدیده فساد والرین را به همراه دارد.قطعه فوقانی آکسون آسیب دیده،برخلاف قطعه پایینی(دیستال)که دچار فساد و تخریب می گردد،تقریبا از محل ضایعه ازطریق جوانه ای که دارای مخروط رشد(Growth cone) است،به سمت اندونوریوم هدایت می شود.سلول های شوان با ایجاد راهی مناسب در فیبرهای اعصاب محیطی،نقش مهمی در هدایت جوانه ها به سمت لوله اندونوریوم دارند.
تصویر آسیب یک فیبر حرکتی و ترمیم آکسون آن(نوع آکسونوتمزیس):

سدن(Seddon)،ضایعات اعصاب محیطی را به سه دسته نوروپراکسی[۱] ،آکسونوتمزیس و نوروتمزیس[۲] تقسیم بندی کرد که آکسونوتمزیس از نظر شدت،آسیبی بیشتر از نوروپراکسی(قطع فیزیولوژیکی عصب) محسوب می گردد.سرعت ترمیم فیبرهای عصبی از یک الی چهار میلی متر در روز متفاوت است.سرعت بازسازی آکسون ها در تنه عصب محیطی نسبت به شاخه های ظریفتر آن بیشتر است.در موارد آکسونوتمزیس،ترمیم فیبرهای عصب محیطی به چند ماه زمان نیاز دارد.
فهرست مندرجات [نهفتن]
1ارزیابی
2 یافته های EMG و NCV
۳ درمان
۴ پیش آگهی
۵ پانویس
۶ جستارهای وابسته
۷ منابع
ارزیابی
در آسیب های اعصاب محیطی،ارزیابی شامل موارد ذیل است:
-ارزیابی حسی
-ارزیابی حرکتی ازنظر فعالیت و قدرت عضلانی
-ارزیابی دستگاه سمپاتیک
یک عصب محیطی در اندام فوقانی و اندام تحتانی شامل رشته های حسی،حرکتی و رشته های سمپاتیک است.ضایعه رشته های حسی منجربه مشکلات حسی در زیر ناحیه آسیب می گردد.آسیب رشته های حرکتی ممکن است نورون های حرکتی تحتانی که به عضلات اسکلتی می روند،رشته های سمپاتیک و یا هر دو را درگیر کند.در ارزیابی از آسیب یک عصب محیطی،نقایص حسی-حرکتی می تواند خفیف،متوسط و یا شدید باشد.
یافته های EMG و NCV
تغییرات در EMG :
الکترومیوگرافی(EMG) به معنای ثبت پتانسیل های عمل در یک فیبر عضلانی یا گروهی از آنها است.در آکسونوتمزیس،تغییرات در الکترومیوگرافی عبارتنداز(2 تا 3 هفته پس از آسیب):
1-پتانسیل های فیبریلاسیون(F.P)
2-امواج تیز مثبت[۳]


تغییرات در NCV :
سرعت هدایت عصبی[۴] (NCV) به معنای ثبت سرعت جریان دپولاریزاسیون در طول قطعه ای از فیبر عصبی است.سه تا چهار روز پس از آسیب،NCV عدم هدایت جریان عصبی را در قسمت انتهایی تا مکان ضایعه نشان می دهد.مطالعه NCV در آکسونوتمزیس،حاکی از عدم پاسخ های حسی و حرکتی انتهایی است.در موارد آسیب نسبی،پاسخ های حسی و حرکتی دارای آمپلی تود کاهش یافته هستند[۵].
درمان
در آکسونوتمزیس دو نوع درمان مطرح می گردد که عبارتنداز:
-درمان محافظه کارانه
-درمان جراحی
درمان محافظه کارانه می تواند همراه با انجام فیزیوتراپی و استفاده از وسایل کمکی(مثلا اسپلینت مناسب) باشد. مهمترین اهداف فیزیوتراپی در این موارد شامل:
-کاهش درد
-کاهش تورم
-حفظ دامنه حرکتی مفاصل با توجه به میزان آسیب و شرایط بیمار
-کاهش ضعف و آتروفی عضلانی
-آموزش محافظت از اندام جهت جلوگیری از آسیب بیشتر


جراحی می تواند در ارتباط با موارد زیر باشد:
-درصورت عدم بهبودی
-اختلال در ترمیم عصب محیطی به دلیل تشکیل بافت اسکار
-نظر متخصص جراح مبنی بر عمل جراحی
پیش آگهی
اگر ضایعه یک عصب محیطی در حد آکسونوتمزیس باشد،پیش آگهی خوبی را ازنظر بهبودی به دنبال دارد.آسیب در شبکه های عصبی همانند شبکه بازویی[۶] یا شبکه کمری[۷]،علایم و نشانه های بیشتری از نقایص حسی-حرکتی ایجاد می کند.در این موارد،پیش آگهی به میزان آسیب و بازسازی آکسون های صدمه دیده بستگی دارد.
 پانویس
↑ Neuropraxia
↑ Neurotmesis
↑ Positive sharp waves
↑ Nerve conduction velocity
↑ Otto D.Payton & Richard P.Di Fabio et al.Page: 24
↑ Brachial plexus
↑ Lumbar plexus

جستارهای وابسته
-آسیب عصب محیطی
-فساد والرین
-بافت همبند در دستگاه عصبی محیطی

منابع
عشایری،محمد.جراحی های ترمیمی میکروسکوپی عروق و اعصاب محیطی.انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران.چاپ سهند.شابک: 012-72
میناگر،علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه.

Carol Mattson Porth.Pathophysiology:concepts of altered health states.Publisher:Lippincott.Third Edition.ISBN 0-397-54723-4

http://en.wikipedia.org/wiki/Axonotmesis

http://www.wisegeek.com/what-is-axonotmesis.htm

 http://nervestudy.com/images/nervecrosssection.gif

Otto D.Payton & Richard P.Di Fabio et al.Manual of physical therapy.Churchill Livingstone Inc.ISBN 0-443-08499-8

منبع تصویر:http://img.medscape.com/

۱۳۸۹ تیر ۱۱, جمعه

منیسک خارجی ( Lateral meniscus)

صفحه منیسک خارجی که در سایت ویکی پدیا ایجاد نمودم:

منیسک خارجی(به انگلیسی: Lateral meniscus) همانند منیسک داخلی در زانو،یک ساختمان لیفی غضروفی(Fibroocartilage) است که در طرف خارج مفصل زانو،بالای لقمه یا کوندیل درشت نی قرار می گیرد و باعث تطابق سطح مفصلی طبق درشت نی[۱] با سطح مفصلی استخوان ران در طرف خارج زانو می گردد.برخلاف منیسک داخلی که به شکل C انگلیسی است،منیسک خارجی به شکل O انگلیسی بوده و نسبت به منیسک داخلی تحرک بیشتری دارد.اتصالات کمتر منیسک خارجی به عناصر مفصل زانو،باعث تحرک بیشتر و درنتیجه آسیب کمتر آن در مقایسه با منیسک داخلی می گردد.

تصویر منیسک داخلی و خارجی زانو: منیسک خارجی نسبت به منیسک داخلی،اهمیت بیشتری از نظر انتقال نیرو به عناصر اطراف مفصل دارد.انتقال نیروها از طرف منیسک ها به خصوص منیسک خارجی،یک عامل مهم جهت کنترل فشارهای اعمال شده از ناحیه استخوان ران به مفصل بوده و درنتیجه باعث حفظ و نگهداری غضروف های زانو می گردد.منیسک داخلی،بیشتر در ثبات و پایداری مفصل نقش دارد.برداشتن منیسک خارجی منجربه اعمال نیروهای شدید به غضروف های مفصلی می گردد.تخریب غضروف های مفصل،عامل آرتروز زود هنگام(آرتروز زانو) در مفصل است.
فهرست مندرجات [نهفتن]
1آناتومی منیسک خارجی
۱.۱ اتصالات منیسک خارجی
۲ نقش و عملکرد منیسک های زانو
3آسیب منیسک خارجی
3.1 انواع پارگی منیسک ها۳.۲ علایم آسیب منیسک ها
۳.۳ روش های تشخیص
۳.۴ درمان ضایعه منیسک خارجی
۴ پانویس
۵ جستارهای وابسته
۶ منابع
 آناتومی منیسک خارجی
منیسک خارجی برخلاف منیسک داخلی،به کپسول مفصلی اتصال ندارد و اتصالات آن به گونه ای است که درنهایت از تحرک بیشتری نسبت به منیسک داخلی برخوردار بوده و به همین دلیل به هنگام اعمال فشارهای غیرطبیعی به مفصل،کمتر دچار ضایعه می گردد.
اتصالات منیسک خارجی
اتصالات منیسک خارجی در مفصل زانو عبارتنداز:
-اتصال به استخوان کشکک از طریق دو رباط بنام های رباط کشککی درشت نی(لیگامان پاتلوتیبیال) و رباط کشککی منیسک(لیگامان پاتلومنیسکال)
-اتصال به لقمه(کوندیل)های استخوان درشت نی از طریق رباط شعاعی(لیگامان کروناری)
-اتصال به رباط متقاطع جلویی(ACL)
-اتصال شاخ جلویی منیسک های داخلی و خارجی به یکدیگر به واسطه رباط عرضی
-اتصال به عضله پوپلیتئوس[۲]
-اتصال به رباط متقاطع پشتی(PCL)
-اتصال به دو رباط دیگر بنام های منیسک فمورال جلویی و رباط منیسک فمورال پشتی
نقش و عملکرد منیسک های زانو
مهمترین وظایف منیسک ها در مفصل زانو عبارتنداز[۳]:
-باعث افزایش ثبات[۴] و پایداری مفصل می گردند.
-منیسک ها جذب کننده نیروها[۵] بوده و درنتیجه از فشارهای اضافی به مفصل و عناصر اطراف آن می کاهند.
-منیسک ها در تغذیه غضروف های استخوان ران و درشت نی در ناحیه مفصل زانو مشارکت می کنند.درحقیقت همانند یک اسفنج آغشته به مایع،عامل انتقال مایع سینوویال بر روی غضروف ها هستند.
-افزایش تطابق در سطوح مفصلی ازطریق عمیق تر کردن سطوح فوقانی درشت نی در دو ناحیه مفصلی داخلی و خارجی.
-باعث کاهش میزان اصطکاک در سطوح مفصلی انتهای فوقانی درشت نی با انتهای تحتانی ران(مفصل تیبیوفمورال) می گردند.
-منیسک ها از گیرکردن سینوویوم میان لقمه(Condyle)های درشت نی و ران جلوگیری می کنند. 
 آسیب منیسک خارجی
در بسیاری از منابع،بر این مسئله اتفاق نظر وجود دارد که به طورکلی،پارگی منیسک خارجی کمتر از پارگی منیسک داخلی رخ می دهد.دو عامل مهمی که در ارتباط با تحرک بیشتر منیسک خارجی و درنتیجه آسیب کمتر آن مطرح می کنند عبارتنداز:
1- اتصالات کمتر منیسک خارجی نسبت به منیسک داخلی
2-بالاتر بودن لقمه(کوندیل)خارجی استخوان ران نسبت به لقمه داخلی آن


اگرچه در گذشته،میزان پارگی منیسک داخلی نیز خیلی بیشتر از منیسک خارجی مطرح گردیده است و هنوز هم ممکن است چنین باوری نیز وجود داشته باشد،اما امروزه با گسترش آرتروسکوپی جهت تشخیص و درمان مشکلات زانو،باور گذشته تغییر کرده است.پس از رواج آرتروسکوپی و مطالعه بیشتر روی آمارها دیده می شود که آمار پارگی منیسک خارجی نزدیک به پارگی منیسک داخلی است و این کمی علایم بیمار است که وی را وادار به جراحی نمی کند[۶].درحقیقت پس از آسیب منیسک خارجی،بیمار علایم کمتری از نظر شدت درد و میزان قفل شدگی زانو گزارش می دهد.
 انواع پارگی منیسک ها
پارگی منیسک ها می تواند به صورت ذیل رخ دهد:
-پارگی طولی
-پارگی افقی یا عرضی
-پارگی مایل
-پارگی شعاعی
-ترکیبی از پارگی های فوق
 علایم آسیب منیسک ها
مهمترین علایم ضایعه منیسک ها شامل:
-درد
-تورم
تصویر انواع پارگی منیسک-حساسیت به لمس(بیشتر در امتداد خط مفصلی)
-ممکن است قفل شدن مفصل زانو اتفاق افتد.
-احتمال خالی کردن مفصل زانو وجود دارد.
-ضعف و آتروفی عضله چهارسر ران پس از چند هفته از زمان ضایعه
 روش های تشخیص
مهمترین روش های تشخیص ضایعه منیسک عبارتنداز:
-تست های کلینیکی
-ام آر آی
-آرتروگرافی
-اسکن استخوان
-آرتروسکوپی
 درمان ضایعه منیسک خارجی
در ارتباط با درمان منیسک خارجی ببینید:منیسک داخلی(بخش درمان)
 پانویس
↑ Tibial plateau
↑ Popliteus
↑ [۱]
↑ Stability
↑ Shock absorber
↑ حیدریان،کیکاوس.ص 70
 جستارهای وابسته
-زانو
-منیسک داخلی
-درد زانو
-آرتروز زانو
منابع
-حیدریان،کیکاوس. آسیب های زانو در ورزشکاران.انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. چاپ اول. شابک:8-45-6473-964
-ناصری، نسرین. فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک. چاپ اول، صبح سعادت،شابک: 4-7-93408-964
-یاسین مرضیه.احمدی امیر.فیزیوتراپی در ضایعات شایع عضلانی اسکلتی.جلد اول.چاپ کوثر.نشر ادیبان.بهار 88.شابک:5-70-7051-964-978
-اعلمی هرندی، بهادر. اصول ارتوپدی و شکسته بندی. چاپ ششم، فروغ اندیشه،
-نوربخش،سید تقی.شایسته آذر،مسعود.ترجمه:معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندام‌ها.چاپ اول.انتشارات جهاد دانشگاهی
-فراهانی،محمد،ترجمه تکنیکهای توانبخشی در طب ورزش،انتشارات سرواد،چاپ اول،شابک:0-01-7273-964

Darlene Hertling and Randolph M.Kessler.Management of Common Musculoskeletal Disorders.Third Edition.ISBN 0-397-55150-9

Williams & Warwick. Gray's Anatomy.THIRTY-SEVENTH EDITION.ISBN:

0 443 04177 6

دانلود فایرفاکس(مرورگر موزیلا فایرفاکس)

جهت دانلود مرورگر موزیلا فایرفاکس روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.mozilla.com/en/

توجه:پس از بارگزاری کامل,روی گزینه Run کلیک نموده و کمی صبر کنید تا صفحه مربوطه ظاهر شود و سپس دستورات خواسته شده را که به زبان فارسی است اعمال نمایید.