۱۳۸۹ مرداد ۱۰, یکشنبه

نورون حرکتی بتا(Beta motor neuron)

صفحه نورون حرکتی بتا که در سایت ویکی پدیا(Wikipedia) ایجاد کردم:
نورون حرکتی بتا (به انگلیسی: Beta motor neuron) یک نوع نورون حرکتی تحتانی است که به فیبرهای دوک عضلانی عصب رسانی می کند.انشعابات جانبی (Collaterals) از این نورون ها به فیبرهای عضلانی خارج دوکی [۱] می روند که فیبرهای عضلانی آنها از نوع آهسته(Slow twitch) است.به طورکلی،سه نوع نورون حرکتی جهت عضلات اسکلتی وجود دارد که نورون های حرکتی آلفا و گاما نسبت به نورون های حرکتی بتا معروفتر هستند.این سه نورون حرکتی تحتانی از شاخ پیشین طناب نخاعی منشاء می گیرند و درنهایت به عضلات اسکلتی ختم می شوند.
تصویر دوک عضلانی و نورون های حرکتی گاما و بتا(تصویر از Gray's anatomy):


نورون حرکتی آلفا که قطورترین فیبرهای حرکتی محسوب می شوند،به فیبرهای عضلانی خارج دوکی می روند و در فرآیند انقباض عضلانی[۲] مشارکت می کنند.فیبرهای حرکتی گاما فقط فیبرهای عضلانی داخل دوک[۳] را عصب دهی می کنند و در تحریک پایانه های اولیه و ثانویه[۴] و درنتیجه ایجاد جریان عصبی در فیبرهای حسی Ia و II نقش دارند.فیبرهای حرکتی گاما تحت عنوان آکسون های فوزی موتور(Fusimotor)(یعنی حرکتی دوک) شناخته می شوند.فیبرهای حرکتی بتا که به فیبرهای عضلانی داخل دوک می روند،همانند فیبرهای حرکتی گاما فوزی موتور محسوب می شوند،ولی باید توجه داشت که فیبرهای حرکتی بتا به فیبرهای عضلانی خارج دوکی نیز می روند.
فهرست مندرجات [نهفتن]
۱ نوع نورون حرکتی بتا
۲ جستارهای وابسته
۳ پانویس
۴ منابع
 نوع نورون حرکتی بتا
همانند نورون حرکتی گاما دو نوع نورون حرکتی بتا وجود دارد که شاخه های جانبی آنها به فیبرهای خارج دوکی نیز می روند.این دو نورون عبارتنداز:
نورون حرکتی بتا نوع دینامیک.این گروه فیبرهای با هسته های کیسه ای[۵] دوک عضلانی را عصی رسانی می کنند.
نورون حرکتی بتا نوع استاتیک.این دسته از نورون ها فیبرهای با هسته های زنجیری[۶] را عصب دهی می کنند.
فیبرهای عصبی در هر سه نورون حرکتی تحتانی آلفا، بتا و گاما حاوی میلین است.نورون های حرکتی آلفا در مقایسه با نورون های حرکتی بتا و گاما قطورتر بوده و همچنین از سرعت هدایت بیشتری برخواردارند.
جستارهای وابسته
-دوک عضلانی
-نورون حرکتی آلفا
-نورون حرکتی گاما
-تار عصبی
-کنترل حرکتی
 پانویس
↑ Extrafusal muscle fibers
↑ Muscle contraction
↑ Intrafusal muscle fibers
↑ Primary and secondary endings
↑ Nuclear bag fibers
↑ Nuclear chain fibers
 منابع
-نراقى،محمد على؛حاجى حسينى، داود.ترجمه: نوروآناتومى W.C. Wongck.انتشارات جعفرى.
-برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.چاپ اول.بهار 1385.شابک:8-7688-06-964

Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition.Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر