۱۳۸۹ شهریور ۲۲, دوشنبه

شبکه دنبالچه ای یا کوکسیژآل (Coccygeal plexus)

صفحه شبکه دنبالچه ای (کوکسیژآل) که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:


شبکه دنبالچه‌ای (به انگلیسی: Coccygeal plexus) از پیوستن شاخه کوچکی از شاخه جلویی (قدامی) چهارمین عصب نخاعی خاجی (S4) ،شاخه های جلویی پنجمین عصب نخاعی خاجی (S5) و عصب نخاعی دنبالچه ای (Co) تشکیل می گردد.[۱] این شبکه، یک تنه عصبی کوچک در دستگاه عصبی محیطی است. از شبکه دنبالچه ای، اعصاب آنوکوکسیژآل [۲] ایجاد می شوند که پوست ناحیه دنبالچه را عصب دهی می کنند.


 پانویس
1.↑ Gray's Anatomy
2.↑ Anococcygeal nerves
 جستارهای وابسته
- شبکه کمری
- شبکه خاجی
- اعصاب نخاعی
- عصب محیطی
 منابع
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
منبع تصویر:
http://anatomytopics.files.wordpress.com/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر