۱۳۸۹ شهریور ۲۶, جمعه

شبکه عصبی (Nerve plexus)

صفحه شبکه عصبی  که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:


یک شبکه عصبی (به انگلیسی: Nerve plexus) از اجتماع شاخه‌های جلویی (قدامی) تعداد خاصی از اعصاب نخاعی ایجاد می گردد. از شبکه‌های عصبی، اعصاب محیطی به وجود می آیند که وظیفه حرکتی، حسی و یا حسی-حرکتی دارند. به عنوان مثال، عصب میانی در اندام فوقانی و عصب سیاتیک در اندام تحتانی هر کدام یک عصب محیطی محسوب می‌شود که اولی از شبکه بازویی و دومی از شبکه خاجی ایجاد می گردد.
تصویر شبکه های عصبی و اعصاب محیطی(جهت مشاهده در اندازه ای بزرگتر روی تصویر کلیک کنید):


فهرست مندرجات [نهفتن]
۱ شبکه‌های عصبی
۲ پانویس
۳ جستارهای وابسته
۴ منابع
 شبکه‌های عصبی
هر عصب نخاعی از به هم پیوستن یک ریشه جلویی (Anterior root) و یک ریشه پشتی (Posterior root) منشعب از یک طرف قطعه نخاعی در ناحیه سوراخ بین مهره ای [۱] ایجاد می شود. عصب نخاعی اندکی پس از خروج از سوراخ بین مهره ای به دو شاخه اولیه جلویی و پشتی [۲] تقسیم می شود. شاخه‌های جلویی اعصاب نخاعی در ایجاد یک شبکه عصبی شرکت می کنند. شاخه‌های پشتی اعصاب نخاعی در عصب رسانی به نواحی پوست و ماهیچه‌های صاف کننده (اکستانسور) گردن و تنه نقش دارند.
شبکه‌های عصبی که از شاخه‌های جلویی (قدامی) اعصاب نخاعی ایجاد می گردند عبارتنداز:
-شبکه گردنی [۳] (سرویکال)
-شبکه بازویی [۴] (براکیال)
-شبکه کمری [۵] (لومبار)
-شبکه خاجی [۶] (ساکرال)
-شبکه دنبالچه ای [۷] (کوکسیژآل)
در ناحیه سینه ای (توراسیک)، شبکه عصبی مربوط به شاخه‌های جلویی اعصاب نخاعی وجود ندارد.
 پانویس
1.↑ Intervertebral canal
2.↑ Anterior and posterior primary rami
3.↑ Cervical plexus
4.↑ Brachial plexus
5.↑ Lumbar plexus
6.↑ Sacral plexus
7.↑ Coccygeal plexus
 جستارهای وابسته
-اعصاب نخاعی
-شبکه گردنی
-شبکه بازویی
-شبکه کمری
-شبکه خاجی
-شبکه دنبالچه ای
-عصب محیطی
 منابع
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
منبع تصویر:
http://visual.merriam-webster.com/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر