۱۳۸۹ مهر ۲۶, دوشنبه

رباط زرد، رباط نوکه و بین عرضی

صفحات  رباط زرد، رباط نوکه (پس سری) و بین عرضی که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:

رباط زرد یا فلاوم (به انگلیسی: Ligamentum flavum) رباطی است که قسمت تیغه‌ها (لامیناها)ی قوس مهره‌ای دو مهره مجاور در ستون فقرات را به یکدیگر متصل می‌کند. این رباط به رنگ زرد بوده و قابلیت ارتجاعی دارد. رباط زرد همانند رباط‌های بین خاری و بین عرضی جزو رباط‌های کوتاه ستون مهره‌ها محسوب می‌شود.
شکل زیر:

سوراخ‌های مهره‌ای همراه با رباط‌های زرد، مجرای نخاعی را به وجود می‌آورند که طناب نخاعی در آن قرارمی گیرد. افزایش ضخامت رباط‌های زرد منجربه کاهش قطر مجرای نخاعی می‌گردد که این مورد یکی از عوامل تنگی مجرای نخاعی است.
 جستارهای وابسته
-رباط بین خاری
-رباط بین عرضی
-تنگی مجرای نخاعی
 منابع
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6

Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Management of Common Musculoskeletal Disorders. Third Edition. ISBN 0-397-55150-9
منبع تصویر:
 http://members.cox.net/


رباط پس سری یا نوکه (به انگلیسی: Ligamentum nuchae) رباطی است که ابتدای آن زوائد خاری فقرات گردنی و انتهای آن استخوان پس سری است. [۱] این رباط با رباط‌های بین خاری و فوق خاری ارتباط دارد. رباط پس سری در انسان از خم شدن (فلکسیون) بیش از اندازه گردن جلوگیری می‌کند.
پانویس
1.↑ Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Page:530
 جستارهای وابسته
-رباط فوق خاری
-رباط بین خاری
منابع
Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Management of Common Musculoskeletal Disorders. Third
Edition. ISBN 0-397-55150-9
 
رباط بین عرضی (به انگلیسی: Intertransverse ligament) رباطی است که زوائد عرضی دو مهره مجاور را در ستون فقرات به یکدیگر متصل می‌کند. بنابراین، این رباط‌ها همانند رباط‌های بین خاری و زرد (فلاوم) کوتاه هستند.
جستارهای وابسته
-زوائد عرضی
-مهره (استخوان‌شناسی)
 منابع
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر