۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

استخوان های جمجمه (Skull bones)

جمجمه از 22 استخوان تشکیل می گردد که این تعداد غیراز 3 جفت استخوان گوش میانی است.


استخوان های جمجمه را به دو گروه تقسیم می کنند:
*استخوان های کاسه سر( کالواریا) (Calvarial bones)
*استخوان های صورت (Facial bones)


جهت مشاهده استخوان های جمجمه اینجا کلیک (Click) کنید.


کاسه سر (کالواریا یا کالواریوم) از 8 استخوان تشکیل می گردد که عبارتنداز:
*یک استخوان پیشانی (فرونتال)
*یک استخوان پس سری (اکسیپیتال)
*یک استخوان پرویزنی (اتموئید)
*یک استخوان شب پره ای (اسفنوئید)
*دو استخوان گیجگاهی (تمپورال)
*دو استخوان آهیانه ای (پاریتال)


اسکلت صورت (Facial skeleton) از 14 استخوان ساخته شده که عبارتنداز:
*یک استخوان فک تحتانی (مندیبل)
*یک استخوان تیغه ای (ومر)
*دو استخوان فک بالایی (ماگزیلاری)
*دو استخوان کامی (پالاتین)
*دو استخوان بینی (نازال)
*دو استخوان اشکی (لاکریمال)
*دو استخوان گونه ای (زیگوماتیک)
*دو شاخک تحتانی بینی (Inferior nasal concha)
منبع تصویر:
http://www.nature.com/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر