۱۳۹۰ خرداد ۱۱, چهارشنبه

آتاكسى فريدريش (Friedreich's Ataxia)

آتاكسى فريدريش از جمله بيماريهاى دژنراتيو دستگاه عصبى مركزى (CNS) است كه در آن مخچه، راه‏هاى مخچه‏اى- نخاعى، عصب بينايى و گره‏هاى سمپاتيك كنار نخاع تحليل مى‏روند. اين بيمارى به صورت اتوزومى مغلوب (كروموزوم شماره 9) به ارث مى‏رسد. معمولاً چند سال پس از شروع بيمارى ديزآرترى، ضعف اندامها، بابنسكى دو طرفه، مختل شدن حس درك فضايى و ارتعاش و آرفلكسى بروز خواهد كرد.

 نشانه‏هاى احتمالى ديگر عبارتند از: آتروفى عصب بينايى، نيستاگموس، كرى، پاى گنبدى، انواع اختلالات قلبى و ديابت.
منابع:
-سلطان‏زاده،اكبر.بيماريهاى مغز و اعصاب و عضلات. انتشارات جعفرى.شابک:1-03-6088-964
-برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.تحت نظارت:دکتر حسن عشایری.با همکاری:دکتر مسیب برزکار.چاپ اول.بهار ۱۳۸۵.ISBN 964-06-7688-8
http://disabledsportseasternsierra.org/