۱۳۹۰ خرداد ۱۳, جمعه

خونريزى هيپرتانسيو مخچه‏اى (Hypertensive cerebellar hemorrhage)

خونريزى داخل مغزى هيپرتانسيو در بيمارانى كه به فشار خون طولانى و مداوم  مبتلايند، شايع‏تر است و يكى از محل هايى كه به طور تيپيك دچار خونريزى مى‏شود، مخچه مى‏باشد. خونريزى مخچه‏اى معمولاً در ظرف چند ساعت تكميل مى‏شود، كه همراه استفراغ مكرر و ناتوانى در راه رفتن يا ايستادن است. در موارد ملايم ممكن است ديگر علايم عصبى وجود نداشته باشد. بنابراين، بررسى راه رفتن (Gait) بيمار الزامى است. سردرد اكسيپيتال و سرگيجه نيز ممكن است از علايم بارز باشند. پارزى حركات ثابت طرفى چشم در جهت خونريزى، انحراف جبرى چشمها به طرف مقابل، يا فلج عصب زوج ششم در همان طرف اغلب وجود دارد.
ساير نشانه‏هاى چشمى كه شيوع كمترى دارند عبارتند از:
بلفارواسپاسم، بسته شدن غيرارادى يك چشم و در يك سطح نبودن چشمها. ممكن است قراين ابتلاى مخچه ناچيز و يا هيچ باشد و فقط معدودى از بيماران نيستاگموس و يا آتاكسى مخچه‏اى اندامها را نشان دهند. ضعف فاسيال خفيف در طرف ضايعه و كاهش رفلكس قرنيه شايع است. ديزآرترى و ديسفاژى ممكن است مشاهده شوند. نشانه بابنسكى تا هنگامى كه خونريزى به ساقه مغز وسعت نيابد، ديده نمى‏شود. پس از گذشت ساعتها و گاهى با سرعتى غيرمنتظره، بيمار دچار استيوپور (حالت بی حسی و کرختی) و سپس اغماى ناشى از وارد شدن فشار به ساقه مغز مى‏شود، كه در چنين مواردى برگشت سندروم، حتى با جراحى، به ندرت امكان پذير است.
منلبع:
-انتظارى طاهر،محمد؛ بيناى مطلق،همايون؛زمانى،بابك. ترجمه: بيماريهاى اعصاب هاريسون. شركت نشر دانش امروز
-قاضى جهانى،بهرام. ترجمه مبانى طب سسيل، بيماريهاى مغز و اعصاب.مرکز نشر اشارت
-برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.تحت نظارت:دکتر حسن عشایری.با همکاری:دکتر مسیب برزکار.چاپ اول.بهار ۱۳۸۵.ISBN 964-06-7688-8
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر