۱۳۹۰ خرداد ۱۳, جمعه

خونريزى هيپرتانسيو تالاموس (Hypertensive thalamic hemorrhage)

از علل شايع خونريزيهاى غير ضربه‏اى داخل جمجمه‏اى، خونريزيهاى هيپرتانسيو است و در بيمارانى كه به فشار خون طولانى و مداوم مبتلايند شايع‏تر است. اين نوع خونريزى به طور تيپيك در يكى از چهار محل زير روى مى‏دهد:
- پوتامن و كپسول داخلى مجاور آن
- تالاموس
- پل مغزى
- مخچه
 خونريزى هیپرتانسیو تالاموس با وارد كردن فشار و از هم گسيختن نسوج كپسول داخلى مجاور تالاموس مى‏تواند موجب همى پلژى يا همی پارزی شود. در اين حالت نقص حسى بارز است و معمولاً تمام انواع حسها را گرفتار مى‏كند. خونريزى تالاموس با پيشرفت به طرف داخل و ناحيه فوقانى مغز ميانى يك سرى اختلالات چشمى مشخص ايجاد مى‏كند كه شايع‏ترين آنها عبارتند از:
انحراف چشمها به پايين و داخل كه به نظر مى‏رسد بيمار به بينى خود نگاه مى‏كند، نابرابرى مردمكها و فقدان واكنش به نور، در يك سطح نبودن چشمها كه چشم طرف مقابل خونريزى به پايين و داخل متوجه مى‏شود، پتوزوميوزيس طرف ضايعه (سندروم هورنر)، فقدان تقارب، فلج نگاه ثابت عمودى، انواعى از اختلالات در نگاه به طرفين (پارزى يا پارزى كاذب عصب زوج ششم)، نيستاگموس و رتركشن.
منابع:
-انتظارى طاهر،محمد؛ بيناى مطلق،همايون؛زمانى،بابك. ترجمه: بيماريهاى اعصاب هاريسون. شركت نشر دانش امروز
-برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.تحت نظارت:دکتر حسن عشایری.با همکاری:دکتر مسیب برزکار.چاپ اول.بهار ۱۳۸۵.ISBN 964-06-7688-8
-قاضى جهانى،بهرام. ترجمه مبانى طب سسيل، بيماريهاى مغز و اعصاب.مرکز نشر اشارت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر