۱۳۹۰ تیر ۱۹, یکشنبه

سندرم مخروط انتهایی (Conus medullaris syndrome)

صفحه نشانگان (سندرم) مخروط انتهایی که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:
نشانگان مخروط انتهایی (به انگلیسی: Conus medullaris syndrome) بیانگر مجموعه علایمی است که به علت آسیب انتهایی ترین قسمت تنه نخاع به نام مخروط انتهایی ایجاد می‌گردد. بخش پایانی تنه نخاع، حاوی قطعات خاجی (ساکرال) است (یعنی S۱ تا S۵).
تصویر مخروط انتهایی و دم اسب:

سطح آسیب
نخاع از قسمت پایینی بصل النخاع در سطح نخستین مهره گردنی بنام اطلس آغاز می‌شود و بین مهره اول و دوم کمری پایان می‌یابد[۵].در برخی از کتاب‌های کالبدشناسی اعصاب، سطح قسمت مخروط انتهایی (بخش پایانی نخاع) نسبت به مهره‌های کمری، ممکن است تا حدی با یکدیگر تفاوت داشته باشند.در فرد بالغ، انتهای تحتانی نخاع در سطح مهره L۱ یا L۲ و گاهی حتی L۳ است[۶].
علل
برخی از عواملی که ممکن است باعث ایجاد سندرم مخروط انتهایی گردند عبارتند از:
■فتق دیسک بین مهره‌ای در سطح مهره اول و دوم کمری (L۱-L۲)
■آسیب‌های شریانی
■ضایعه مهره‌ای در سطح L۱
■در برخی موارد به هنگام جراحی‌های شکمی
علایم
در آسیب مخروط انتهایی(Conus terminalis)بیمار ترکیبی از نمودهای مرکزی(علایم نورون حرکتی فوقانی) و محیطی (علایم نورون حرکتی تحتانی) را نشان می‌دهد که ممکن است تنها نشانه مرکزی، وجود علامت بابنسکی و نشانه‌های محیطی به صورت عدم رفلکس(آرفلکسی) و فلج شل پاها باشد[۷]. به طور کلی، ضایعه در ناحیه مخروط انتهایی ممکن است با علایم ذیل همرا باشد:
■فلج مثانه و راست‌روده
■مشکلات جنسی(ضعف و ناتوانی جنسی)
■ضعف یا فلج حرکتی پاها
■اختلال حسی در ناحیه کفل‌ها
منابع
■سلطان‌زاده، اکبر.بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات. انتشارات جعفری.شابک:1-03-6088-964
■نراقی، محمد علی؛ حاجی حسینی، داود. ترجمه: نوروآناتومی W.C. Wongck. انتشارات جعفری.
■میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه.
■Carol Mattson Porth.Pathophysiology:concepts of altered health states.Publisher:Lippincott.Third Edition.ISBN 0-397-54723-4
پانویس
1.↑ filum terminale
2.↑ dura mater
3.↑ arachnoid mater
4.↑ میناگر، علیرضا و وثوق آزاد.ص 137
5.↑ سلطان‌زاده، اکبر.ص ۲۶
6.↑ نراقی، محمد علی؛ حاجی حسینی.ص ۳۸
7.↑ سلطان‌زاده، اکبر.ص ۲۹
جستارهای وابسته
■دم اسب
■مخروط انتهایی
■طناب نخاعی
منبع تصویر:
http://static.spineuniverse.com/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر