۱۳۹۰ مرداد ۷, جمعه

سندرم مدولری لترال (Lateral medullary syndrome)

سندرم والنبرگ (Wallenberg's syndrome) یا سندرم مدولری جانبی یا لترال (Lateral medullary syndrome) به علت انسداد در بزرگترین شاخه شریان مهره ای (ورتبرال) بنام شریان مخچه ای تحتانی خلفی (Posterior inferior cerebellar artery, or PICA) ایجاد می گردد. سرخرگ مخچه ای تحتانی پشتی (خلفی) وظیفه خونرسانی به قسمت طرفی بصل النخاع را برعهده دارد و همچنین نواحی دیگر چون مخچه و شبکه کوروئید بطن چهارم را نیز تغذیه می کند.
ترومبوز در PICA باعث ازبین رفتن عملکرد هسته های حلزونی (کوکلئر)، دهلیزی (وستیبولار)، آمبیگوس، هسته منزوی یا سولیتاری (Solitary nucleus) و هسته نخاعی عصب پنج می گردد* . انسداد در سرخرگ مخچه ای تحتانی خلفی می تواند منجربه اختلال در عملکرد راههای نخاعی مخچه ای، راه اسپاینوتالامیک جانبی و راه هسته نخاعی عصب پنجم گردد* .


تصویر زیر:


*سرگیجه، استفراغ و نیستاگموس به هنگام ازبین رفتن عملکرد هسته وستیبولار
*آتاکسی اندام ها به هنگام درگیری پایک مخچه ای تحتانی
*خشونت صدا (هورسنس) و اختلال در بلع (دیسفاژی) درصورت درگیری هسته آمبیگوس
*ازبین رفتن حس درد و حرارت صورت در همان سمت به هنگام اشکال در عملکرد هسته نخاعی عصب پنجم
*ازبین رفتن حس درد و حرارت از تنه و اندام ها در سمت مقابل به علت درگیری راه اسپاینوتالامیک جانبی
*سندرم هورنر(اشکال در تعریق، افتادگی پلک و میوزیس) به دلیل اختلال در راه سمپاتیک
آنچه که درارتباط با سندرم والنبرگ باید توجه داشت این است که در این سندرم، راه هرمی (کورتیکواسپاینال) درگیر نمی شود، بنابراین علایمی به صورت تشدید رفلکس ها و علامت بابنسکی ایجاد نمی گردد.
منابع:
*Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone
-میناگر،علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه.
-برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.تحت نظارت:دکتر حسن عشایری.با همکاری:دکتر مسیب برزکار
-سلطان زاده،اکبر.بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات. انتشارات جعفری
منبع تصویر:

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است*

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر