۱۳۹۰ مرداد ۷, جمعه

سندرم مدولری مدیال (Medial medullary syndrome)

سندرم مدولری مدیال (Medial medullary syndrome) یا سندرم بصل النخاعی داخلی به دلیل انسداد در شریان نخاعی پیشین (شاخه ای از شریان ورتبرال) ایجاد می گردد. سرخرگ نخاعی پیشین (Anterior spinal artery)  علاوه بر تغذیه خونی طناب نخاعی در خونرسانی به قسمت داخلی بصل النخاع نقش دارد. خونرسانی به قسمت خارجی بصل النخاع توسط بزرگترین شاخه شریان ورتبرال بنام شریان مخچه ای تحتانی پشتی (PICA) انجام می شود که انسداد آن منجربه سندرم مدولری لترال (Lateral medullary syndrome) یا سندم والنبرگ می گردد.
در سندرم مدولری مدیال، عصب و هسته هیپوگلوسال (زیرزبانی)، لمنیسکوس داخلی (مسیر حس لمس دقیق، پروپریوسپشن و نوسان که در بصل النخاع تقاطع می کنند) و راه هرمی (کورتیکواسپاینال) درگیر می گردند * .

تصویر زیر:


علایم با توجه به ناحیه آسیب به صورت زیر است:
*آسیب هسته و عصب هیپوگلوسال باعث آتروفی زبان در همان طرف می گردد
*ازبین رفتن حس لمس دقیق، نوسان و پروپریوسپشن اندم ها در سمت مقابل به علت آسیب لمنیسکوس داخلی (Medial lemniscus)
*فلج نیمه بدن (همی پلژی) بدون درگیر شدن صورت در طرف مقابل به دلیل آسیب راه هرمی در پیرامید بصل النخاع
منابع:
*Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone

-میناگر،علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه.
-برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.تحت نظارت:دکتر حسن عشایری.با همکاری:دکتر مسیب برزکار
منبع تصویر:http://www.downloadheart.us/

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است*

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر