۱۳۹۰ مرداد ۱۵, شنبه

سرخرگ های ارتباطی پیشین و پشتی (Anterior & posterior communicating arteries)

صفحات سرخرگ ارتباطی پیشین و سرخرگ ارتباطی پشتی که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:


سرخرگ ارتباطی پیشین (به انگلیسی: Anterior communicating artery) یکی از اجزای حلقه ویلیس [۱] است که باعث ارتباط دو سرخرگ مغزی پیشین [۲] می‌گردد.

تصویر شریان های ارتباطی در حلقه ویلیس:

■بخش قاعده‌ای (A1) که از سرخرگ سبات داخلی تا سرخرگ ارتباطی پیشین امتداد دارد.
■بخش بین نیمکره‌ای (A2) که از سرخرگ ارتباطی پیشین به طرف انتها (دیستال)ی سرخرگ مغزی پیشین امتداد می‌یابد
درصورت انسداد در قسمت A1، سرخرگ ارتباطی پیشین می‌تواند از بروز نقایص نورولوژیکی جلوگیری کند. اگر انسداد در بخش A2 باشد، منجر به بروز علایم و نقایص نورولوژیکی در سمت مقابل می‌گردد.
جستارهای وابسته
■حلقه ویلیس
■سرخرگ مغزی پیشین
پانویس‌ها
1.↑ Circle of willis
2.↑ Anterior cerebral artery
منابع
■قاضى جهانى،بهرام. ترجمه مبانى طب سسيل، بيماريهاى مغز و اعصاب.مرکز نشر اشارت.
■انتظارى طاهر،محمد؛ بيناى مطلق،همايون؛زمانى،بابك. ترجمه: بيماريهاى اعصاب هاريسون. شركت نشر دانش‏امروز

سرخرگ ارتباطی پشتی (به انگلیسی: Posterior communicating artery) یکی از شاخه‌های سرخرگ سبات داخلی است. این سرخرگ از اجزای حلقه ویلیس بوده که باعث ارتباط دستگاه سبات [۱] با دستگاه مهره ای-قاعده‌ای [۲] می‌گردد. به شاخه‌های سرخرگ سبات داخلی، دستگاه سبات می‌گویند و دو سرخرگ مهره‌ای همراه با سرخرگ قاعده‌ای، دستگاه مهره ای-قاعده‌ای را می‌سازند که این دو دستگاه وظیفه خونرسانی به مغز را برعهده دارند. خونرسانی به قسمت پیشین مغز ازطریق دستگاه سبات و خونرسانی به بخش‌های پشتی مغز بوسیله دستگاه مهره ای-قاعده‌ای انجام می‌گردد.
سرخرگ ارتباطی پشتی در هر طرف به سرخرگ مغزی پشتی همان سمت می‌پیوندد. دو سرخرگ مغزی پشتی از سرخرگ قاعده‌ای منشعب می‌گردند. این دو سرخرگ (سرخرگ‌های مغزی پشتی) از اجزای حلقه ویلیس هستند.
پانویس‌ها
1.↑ Carotid system
2.↑ Vertebrobasilar system
منابع
■نراقى،محمد على؛حاجى حسينى، داود.ترجمه: نوروآناتومى W.C. Wongck.انتشارات جعفرى.
■سلطان ‏زاده، اکبر.بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات. انتشارات جعفری.شابک 1-03-6088-964

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر