۱۳۹۰ مرداد ۲۸, جمعه

سرخرگ بازویی-سری یا براکیوسفالیک (Brachiocephalic artery)

صفحه سرخرگ بازویی-سری (براکیوسفالیک) که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:

سرخرگ بازویی-سری یا شریان براکیوسفالیک (به انگلیسی: Brachiocephalic artery) که تنه بازویی-سری یا سرخرگ بی نام [۱] نیز نامیده می‌شود، قطورترین شاخه قوس آئورت [۲] بوده که طولش چهار الی پنج سانتیمتر است. در پشت مفصل جناغی-ترقوه‌ای [۳] (استرنوکلاویکولار) راست، سرخرگ‌های سبات مشترک راست و زیرترقوه‌ای راست از سرخرگ بازویی-سری جدا می‌گردند. سرخرگ‌های سبات مشترک چپ و زیرترقوه‌ای چپ به طور مستقیم از قوس آئورت منشعب می‌شوند.
تنه براکیوسفالیک فاقد هرگونه شاخه‌ای است، ولی گاهی (در ده درصد افراد) شاخه‌ای کوچک به نام سرخرگ تیروئیدی ایما [۴] از آن جدا می‌گردد [۵] که به ایسموس غده تیروئید می‌رود. سرخرگ تیروئیدی ایما ممکن است از آئورت، سرخرگ‌های سبات مشترک راست، زیرترقوه‌ای یا سینه‌ای داخلی منشعب گردد [۶] .

تصویر ذیل:


جستارهای وابسته
•سرخرگ سبات مشترک
•سرخرگ زیرترقوه‌ای
پانویس‌ها
1.↑ Innominate artery
2.↑ Aorta arch
3.↑ Sternoclavicular joint
4.↑ Arteria thyroidea ima
5.↑ جامعی، سید بهنام الدین، نوری، فرید و همکاران
6.↑ Williams & Warwick. Gray's Anatomy
منابع
•جامعی، سید بهنام الدین، نوری، فرید و همکاران. آناتومی کاربردی بالینی. ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
•Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر