۱۳۹۰ مرداد ۲۸, جمعه

سرخرگ کاروتید خارجی (External carotid artery)

صفحه سرخرگ سبات بیرونی (کاروتید خارجی) که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:

سرخرگ سبات بیرونی یا شریان کاروتید خارجی (به انگلیسی: External carotid artery) شاخه‌ای از سرخرگ سبات مشترک است که وظیفه خونرسانی به بخش‌های خارج از جمجمه را برعهده دارد. تغذیه خونی صورت بیشتر ازطریق شاخه‌های سرخرگ سبات بیرونی انجام می‌گیرد. سرخرگ چهره‌ای که شاخه‌ای از سرخرگ سبات بیرونی است نقش مهمی در خونرسانی صورت دارد. سرخرگ گیجگاهی سطحی و سرخرگ فکی (ماگزیلاری) دو شاخه انتهایی سرخرگ سبات بیرونی هستند [۱] .

تصویر زیر:محتویات
•۱ انشعاب‌ها
•۲ جستارهای وابسته
•۳ پانویس‌ها
•۴ منابع
انشعاب‌ها
•سرخرگ تیروئیدی فوقانی [۳]
•سرخرگ حلقی صعودی [۴]
•سرخرگ زبانی [۵]
•سرخرگ چهره‌ای [۶]
•سرخرگ پس سری [۷]
•سرخرگ گوشی پسین [۸]
•سرخرگ گیجگاهی سطحی [۹]
•سرخرگ فکی [۱۰]
جستارهای وابسته
•سرخرگ سبات داخلی
•سرخرگ سبات مشترک
پانویس‌ها
1.↑ جامعی، سید بهنام الدین، نوری، فرید و همکاران
2.↑ Williams & Warwick. Gray's Anatomy
3.↑ Superior thyroid artery
4.↑ Ascending pharyngeal artery
5.↑ Lingual artery
6.↑ Facial artery
7.↑ Occipital artery
8.↑ Posterior auricular artery
9.↑ Superficial temporal artery
10.↑ Maxillary artery
منابع
•جامعی، سید بهنام الدین، نوری، فرید و همکاران. آناتومی کاربردی بالینی. ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
•Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر