۱۳۹۰ مهر ۲۷, چهارشنبه

پلی نوروپاتی التهابی میلین زدای مزمن (Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy )


برخلاف سندرم گیلن باره که یک پلی نوروپاتی التهابی میلین زدای حاد (AIDP) محسوب می شود، این بیماری (CIDP) یک سیر پیشرونده در مدت زمان طولانی تر نسبت به گیلن باره دارد. مدت زمان سیر پیشرفت بیماری ممکن است چند ماه تا چند سال متغیر باشد. در گذشته به عنوان نوعی گیلن باره درنظر گرفته می شد، ولی امروزه به عنوان یک بیماری جدا از آن محسوب می گردد. نوروپاتی های التهابی میلین زدای حاد و مزمن، ازنظر پاتوژنز مکانیسم ایمونولوژیک دارند.
علایم آزمایشگاهی و تغییرات الکتروفیزیولوژیک در  CIDP
*افزایش پروتئین مایع نخاعی
*کاهش سرعت هدایت عصبی
*تغییرات پاتولوژیک به صورت التهاب اعصاب محیطی، میلین زدایی و میلین دار شدن اعصاب محیطی
علایم بالینی
*ضعف و آتروفی عضلات چهار اندام
*ازبین رفتن رفلکس ها
*اختلال در راه رفتن و تعادل
درمان
*پلاسمافرز (تعویض پلاسما)
*تجویز کورتیکواستروئیدها (برخلاف گیلن باره)
*تجویز ایمونوگلوبولین وریدی
*فیزیوتراپی

منابع:
-انتظارى طاهر،محمد؛ بيناى مطلق،همايون؛زمانى،بابك. ترجمه: بيماريهاى اعصاب هاريسون. شركت نشر دانش امروز.
-سلطان‏زاده،اكبر.بيماريهاى مغز و اعصاب و عضلات. انتشارات جعفرى.شابک:1-03-6088-964
-قاضى جهانى،بهرام. ترجمه مبانى طب سسيل، بيماريهاى مغز و اعصاب.مرکز نشر اشارت.
مطالب مرتبط:

نوروپاتی محیطی
سندرم گیلن باره