۱۳۹۰ آذر ۱۵, سه‌شنبه

ناحيه حركتى اوليه (Primary Motor Area)

ناحیه حرکتی اولیه معادل ناحيه 4 برودمن است. اين ناحيه از لحاظ هيستولوژيك توسط سلولهاى هرمى غول پيكر بتز (Betz) مشخص می شود. فيبرهاى وابران اين ناحيه وارد مسيرهاى حركتى می شوند.نواحی حرکتی قشر مغز در تصویر زیر:
تحريك قشر حركتى اوليه عمدتا موجب انقباض عضلات اسكلتى طرف مقابل می شود. ارتباط نقطه به نقطه بين مناطق بدن و قشر اوليه اى كه آن را كنترل می كند وجود دارد كه به آن سازمان بندى Somatotopic می گويند. شكل بدن روى قشر حركتى اوليه به صورت انسان وارونه اى كه همونكولوس حركتى ناميده می شود،می باشد كه در آن سر در بالاى شيار سيلويوس و ناحيه ران و كفل در جلوى شيار رولاندو تصوير می شود.
قطع ناحيه بسيار كوچكى از قشر حركتى اوليه يعنى ناحيه اى كه محتوى سلولهاى هرمى غول پيكر Betz است در ميمون موجب درجات متغيرى از فلج در عضلات مربوطه می شود. هر گاه هسته كوديت و ناحيه حركتى ارتباطى مجاور سالم باشند حركات وضعى و تثبيتى اندامها كماكان قابل انجام است اما كنترل ارادى حركات ظريف قسمت هاى انتهايى اندامها به ويژه دستها و انگشتان دست از بين می رود.البته اين بدان معنى نيست كه عضلات نمی توانند منقبض شوند بلكه توانايى حيوان براى كنترل حركات ظريف از بين می رود.
از روى اين اطلاعات می توان چنين نتيجه گيرى كرد كه ناحيه هرمى براى ايجاد حركات ارادی كنترل شده ظريف به ويژه دستها و انگشتان دست ضرورى است.


منبع:
از کتاب ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی به ترجمه و تدوین نویسنده وبلاگ(فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار).چاپ فجر.بهار ۱۳۸۵(چاپ اول)
مطالب مرتبط:
نواحی حرکتی قشر مغز
کنترل حرکتی
دستگاه حرکتی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر