۱۳۹۰ دی ۲۳, جمعه

رشته انتهایی (Filum terminale)


فیلوم ترمینال یا رشته انتهایی (Filum terminale) یک رشته ظریف از بافت همبندی است که از راس مخروط انتهایی (انتهای ترین قسمت نخاع) شروع می شود و در انتها به سطح خلفی اولین قطعه استخوان دنبالچه (کوکسیس) متصل می گردد. طناب نخاعی در سطح مهره اول یا دوم کمری پایان می یابد. 
رشته انتهایی از نظر بالینی بی اهمیت است. دم اسب که حاوی ریشه های اعصاب کمری-خاجی (L3-S5) چپ و راست است در طرفین فیلوم ترمینال قرار می گیرد.
تصویر زیر 
 

منابع:
■كوثريان،سيد حسين.نوروآناتومى (كالبدشناسى سلسله اعصاب مركزى). مؤسسه انتشارات باورداران.
■نراقى،محمد على؛حاجى حسينى، داود.ترجمه: نوروآناتومى W.C. Wongck.انتشارات جعفرى.
■میناگر،علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه.

منبع تصویر
 استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ مجاز است