۱۳۹۰ اسفند ۲۲, دوشنبه

فیبرهای اختصاصی نخاعی (Propriospinal fibers)

منظور از نورون های پروپریواسپاینال نورون هایی است که فقط به نخاع اختصاص دارند (یعنی نورون ها یا فیبرهای مختص به نخاع). حدود 90 درصد نورون های طناب نخاعی از همین نوع هستند.
*نورون های داخل سگمانی
*نورون های بین سگمانی

تصویر زیر: 
نورون های داخل سگمانی در همان قطعه نخاعی وجود دارند. این نورون ها، شاخ های خلفی را به یکدیگر یا به شاخ های قدامی متصل می کنند. نورون های بین سگمانی در طناب نخاعی به بالا و پایین می روند. حدود نیمی از نورون هایی که در نخاع صعود یا نزول می کنند از این نوع هستند. آکسون های نورون های بین سگمانی قبل از ورود مجدد در کنار ماده خاکستری در راه پروپریواسپاینال (Propriospinal tract) سیر می کنند.


قبلا در اینجا به مسیر فیبرهای حسی و تقسیم هر یک از آنها به دو شاخه صعودی و نزولی نیز اشاره شد. وجود این مسیرها و همچنین انشعاب های حاصل از فیبرهای پروپریواسپاینال می توانند باعث ایجاد رفلکس های گوناگون و پیچیده گردند که در سطح چند سگمان نخاعی صورت می گیرند. برخی از همین رفلکس ها عامل همزمانی حرکات در اندام های فوقانی و تحتانی هستند.


نورون های حرکتی گاما که میان آلفا موتور نورون ها پراکنده شده اند (در لامینای IX ماده خاکستری نخاع) و همچنین آلفا موتور نورون ها، تحت کنترل نورون های پروپریواسپاینال و سوپرااسپاینال (همانند کورتیکواسپاینال و وستیبولواسپاینال) قرار دارند.


منابع (References)
*میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه نوروآناتومی پایه و کاربردی پروفسور فیتزجرالد. انتشارات دانش پژوه
*شادان، فرخ. ترجمه فيزيولوژى پزشكى پرفسور آرتور گايتون. انتشارات شركت سهامى چهر
*برزکار، ابراهیم. ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی. چاپ اول. بهار 1385. شابک 8-7688-06-964

*نراقى، محمد على؛ حاجى حسينى، داود.ترجمه نوروآناتومی . انتشارات جعفری

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر