۱۳۹۱ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

تنوسینوویوم (Tenosynovium)


غلاف سینوویال (Synovial sheath) یا تنوسینوویوم(Tenosynovium)، غلافی است که در نواحی خاصی ممکن است یک یا چند تاندون را دربرگیرد.

تصاویر زیر: 

 تاندون های فلکسوری سطحی و عمقی علاوه بر غلاف سینوویال، دارای غلاف لیفی (Fibrous sheath) نیز هستند که به عنوان قرقره (Pulley) های فلکسوری شناخته می شوند. این قرقره ها به دو صورت هستند:
*قرقره حلقوی (Annular pulley)
*قرقره متقاطع (Cruciform pulley)
این قرقره ها در طول انگشتان وجود دارند.اگر تنوسینوویوم ملتهب گردد تنوسینوویت (Tenosynovitis) گفته می شود.


منابع تصویر:http://www.daviddarling.info/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر