۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۹, سه‌شنبه

فیبرهای نزولی اتونوم (Descending autonomic fibers)

فیبرهای نزولی اتونوم یا رشته های نزولی خودکار، فیبرهایی هستند که از هیپوتالاموس (Hypothalamus) مبدا می گیرند و به هسته های اتونوم در ساقه مغز و طناب نخاعی می روند. هیپوتالاموس، مرکز اصلی کنترل دستگاه عصبی اتونوم است که آکسون های آن به ساقه مغز و طناب نخاعی سیر می کنند. فیبرهای نزولی اتونوم که از هیپوتالاموس منشاء می گیرند به فیبرهای پیش عقده ای اتونوم (Autonomic preganglionic fibers) سمپاتیک یا پاراسمپاتیک ختم می شوند.

*هسته اطراف بطنی (Paraventricular nucleus) هیپوتالاموس
*نواحی هیپوتالاموس پشتی (خلفی)
*نواحی هیپوتالاموس خارجی

فیبرهای نزولی اتونوم دو گروه هستند:
*فیبرهای هیپوتالاموسی-بصل النخاعی (Hypothalamobulbar fibers) که به فیبرهای پیش عقده ای اتونوم در ساقه مغز می روند.
*فیبرهای هیپوتالاموسی-نخاعی (Hypothalamospinal fibers) که به فیبرهای پیش عقده ای اتونوم در طناب نخاعی سیر می کنند.
بنابراین فیبرهای نزولی خودکار که از هیپوتالاموس مبدا می گیرند، روی فعالیت و اعمال فیبرهای پیش عقده ای سمپاتیک و پاراسمپاتیک اثر می گذارند.

جهت درک بهتر اینجا کلیک (Click) کنید (لینک یک تصویر)


*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر