۱۳۹۱ تیر ۹, جمعه

عضلات مچ پا (Ankle muscles)


عضلات مچ پا
عضلات مچ پا را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:
*گروه دورسی فلکسور (خم کننده پا به طرف بالا)
*گروه پلانتار فلکسور (خم کننده پا به طرف پایین)این عضلات در حرکت پا به سمت بالا نقش دارند که عبارتنداز:
*عضله درشت نئی جلویی یا عضله درشت نئی قدامی (تیبیالیس قدامی)
*عضله نازک نئی سوم (عضله پرونئوس ترتیوس)
*عضله بازکننده بلند شست پا (اکستنسور هالوسیس لونگوس)
*عضله بازکننده بلند انگشتان (اکستنسور دیژیتوروم لونگوس)این عضلات در حرکت پا به سمت پایین نقش دارند که عبارتنداز:
*عضله دوقلو (گاستروکنمیوس)
*عضله نعلی (سولئوس)
به دو عضله فوق عضله سه سر ساقی یا تری سپس سوره (Triceps surae) گفته می شود که تاندون آشیل (تاندون کالکانئوس) را ایجاد می کنند.
*عضله کف پایی (پلانتاریس)
*عضله نازک نئی بلند (پرونئوس لونگوس)
* عضله نازک نئی کوتاه (پرونئوس برویس)
*عضله درشت نئی پشتی یا درشت نئی خلفی (تیبیالیس خلفی)
*عضله خم کننده بلند شست پا (فلکسور هالوسیس لونگوس)
*عضله خم کننده بلند انگشتان (فلکسور دیژیتوروم لونگوس)
تصاویری از عضلات مچ پا:

چرخش داخلی و خارجی مچ پا (اینورژن و اورژن)

مچ پا علاوه بر حرکات دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن دارای جزء چرخشی نیز می باشد:
*اینورژن (حرکت کف پا به طرف داخل)
*اورژن (حرکت کف پا به طرف خارج)


چرخش داخلی (اینورژن)

*عضله تیبیالیس قدامی (جلویی)
*عضله تیبیالیس خلفی (پشتی)
*عضله فلکسور هالوسیس لونگوس
*عضله فلکسور دیژیتوروم لونگوس


چرخش خارجی (اورژن)

*پرونئوس لونگوس
*پرونئوس برویس
*پرونئوس ترتیوس


منبع تصویر:

مطالب مرتبط:

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر