۱۳۹۱ تیر ۵, دوشنبه

عضلات اکسترنال روتاتور هیپ (Hip external rotator muscles)


ماهیچه های چرخاننده خارجی مفصل ران (عضلات اکسترنال روتاتور مفصل هیپ) عبارتنداز:
■ماهیچه سرینی بزرگ (گلوتئوس ماگزیموس)
■ماهیچه هرمی (پیریفورمیس)
■ماهیچه سدادی خارجی ( ابتوراتور اکسترنوس)
■ماهیچه سدادی داخلی (ابتوراتور اینترنوس)
■ماهیچه دوقلوی فوقانی (ژملوس سوپریور)
■ماهیچه دوقلوی تحتانی (ژملوس اینفریور)
■ماهیچه خیاطه (سارتوریوس)
■ماهیچه مربع رانی (کوادراتوس فموریس)
■فیبرهای پشتی ماهیچه سرینی میانی (گلوتئوس مدیوس)

تصویر زیر:
مطالب مرتبط:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر