۱۳۹۱ تیر ۶, سه‌شنبه

عضلات فلکسور هیپ (Hip flexor muscles)


ماهیجه‌های خم کننده مفصل ران (عضلات فلکسور مفصل هیپ) عبارتنداز: 
■ماهیچه ایلیوپسواس که شامل پسواس ماژور و ایلیاکوس (ماهیچه خاصره‌ای) است.
■ماهیچه مستقیم رانی (رکتوس فموریس)
■ماهیچه خیاطه (سارتوریوس)
■ماهیچه کشنده فاسیالاتا (تنسور فاسیالاتا)
■ماهیچه شانه‌ای (پکتینئوس)
■ماهیچه نزدیک کننده بلند (اداکتور لونگوس)
ماهیچه ایلیوپسواس، خم کننده اصلی مفصل ران است.

تصویر زیر:مطالب مرتبط:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر