۱۳۹۱ مرداد ۸, یکشنبه

لیگامان آکرومیوکلاویکولار ( Acromioclavicular ligament)


رباط آکرومیوکلاویکولار (رباط اخرمی-ترقوه ای) که در مفصل آکرومیوکلاویکولار واقع شده است باعث اتصال زایده آکرومیون استخوان کتف (اسکاپولا) به قسمت انتهای خارجی ترقوه (کلاویکولا) می گردد. این لیگامان یک لیگامان کپسولی بوده که باعث تقویت کپسول مفصل آکرومیوکلاویکولار می گردد.
تصویر زیر:*رباط آکرومیوکلاویکولار فوقانی
*رباط آکرومیوکلاویکولار تحتانی


مطالب مرتبط:
منبع تصویر:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر