۱۳۹۱ مرداد ۸, یکشنبه

لیگامان کوراکوآکرومیال (Coracoacromial Ligament)


رباط کوراکوآکرومیال (رباط غرابی-اخرمی) یکی از رباط های کمربند شانه ای است که دو زایده کوراکویید و آکرومیون استخوان کتف (اسکاپولا) را به هم متصل می کند. این رباط با ایجاد قوس کوراکوآکرومیال در بالای سر استخوان بازو (هومروس)، از دررفتگی آن به سمت بالا جلوگیری می کند. لیگامان کوراکوآکرومیال همچنین در ثبات مفصل آکرومیوکلاویکولار نقش دارد.

تصویر زیر:


قوس کوراکوآکرومیال

یک قوس محافظ در بالای سر استخوان بازو است که عناصر آن عبارتنداز:
*رباط کوراکوآکرومیال
*زایده آکرومیون (زایده اخرمی)
*زایده کوراکویید (زایده غرابی)

فضای ساب آکرومیال

*بورس ساب آکرومیال (ساب دلتویید)
*تاندون عضله فوق خاری (سوپرااسپیناتوس)
*قسمتی از تاندون سر دراز عضله دوسر بازویی

تصویر زیر:

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

مطالب مرتبط:

منبع تصویر:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر