۱۳۹۱ مرداد ۸, یکشنبه

لیگامان کوراکوکلاویکولار (Coracoclavicular ligament)


رباط کوراکوکلاویکولار (رباط غرابی-ترقوه ای) رباط محکمی است که باعث اتصال زایده کوراکویید استخوان کتف (اسکاپولا) به سطح زیرین ترقوه (کلاویکولا) می گردد. این لیگامان جزو لیگامان های مفصل آکرومیوکلاویکولار محسوب می شود ولی از مفصل آکرومیوکلاویکولار دور است. این رباط نقش مهمی در ایجاد ثبات مفصل آکرومیوکلاویکولار دارد.

تصویر زیر:


*رباط تراپزویید که به مفصل آکرومیوکلاویکولار نزدیکتر است.
*رباط کونویید که در طرف داخل رباط تراپزویید قرار می گیرد.
ت

مطالب مرتبط:
منبع تصویر:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر