۱۳۹۱ مرداد ۸, یکشنبه

لیگامان کوراکوهومرال (Coracohumeral ligament)


رباط کوراکوهومرال (لیگامان غرابی-بازویی) یکی از رباط های مفصل شانه (مفصل گلنوهومرال) است که زایده کوراکویید استخوان کتف (اسکاپولا) را به تکمه بزرگ هومروس (استخوان بازو) متصل می کند. این رباط نسبت به رباط گلنوهومرال از اهمیت بیشتری جهت ثبات مفصل شانه برخوردار است.

تصویر زیر:لیگامان کوراکوهومرال همانند لیگامان گلنوهومرال با کپسول مفصل شانهمخلوط می گردد (قسمت فوقانی کپسول مفصل شانه). این رباط به هنگام چرخش خارجی بازو و همچنین در زمانی که استخوان بازو آویزان است کشیده می شود و باعث ثبات مفصل می گردد.


مطالب مرتبط:منبع تصویر:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر