۱۳۹۱ تیر ۳۱, شنبه

لیگامان های کروناری (Coronary ligaments)


رباط های کروناری زانو (Coronary ligaments of the knee)
                                      یا
لیگامان های منیسکوتیبیال (Meniscotibial ligaments)

رباط ها یا لیگامان ها نوارهای محکمی هستند که یک استخوان را به استخوان دیگر متصل می کنند و باعث ثبات و پایداری مفصل می گردند. بنابراین لیگامان ها از دررفتگی مفصل جلوگیری می کنند. بسیاری از رباط ها در نواحی مفاصل متحرک (مفاصل سینوویال) با کپسول مفصلی یکی شده و باعث تقویت کپسول مفصلی می گردند. در زانو برخی از رباط ها باعث اتصال منیسک ها به استخوان ها ی زانو می گردند (مانند رباط های کروناری، منیسکوفمورال و منیسکوفیبولار).
رباط های کروناری (تاجی) یا رباط های منیسکو تیبیال رباط هایی هستند که منیسک های داخلی و خارجی زانو را به کوندیل های تیبیا (استخوان درشت نی) متصل می کنند.

تصویر زیر:
*رباط کروناری داخلی (Medial coronary ligament)
*رباط کروناری خارجی (Lateral coronary ligament)

رباط کروناری داخلی (Medial coronary ligament) منیسک داخلی را به کوندیل داخلی تیبیا وصل می کند.
رباط کروناری خارجی (Lateral coronary ligament) منیسک خارجی را به کوندیل خارجی تیبیا متصل می کند.


مطالب مرتبط:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر