۱۳۹۱ مرداد ۸, یکشنبه

لیگامان گلنوهومرال (Glenohumeral ligament)


رباط گلنوهومرال یکی از رباط های مفصل شانه (مفصل گلنوهومرال) است که از حفره گلنویید استخوان کتف (اسکاپولا) تا انتهای فوقانی استخوان بازو (هومروس) کشیده می شود (ببشتر به گردن آناتومیکی استخوان بازو). این رباط که خود شامل سه رباط گلنوهومرال فوقانی، میانی و تحتانی است درحقیقت جزیی از کپسول مفصل شانه است. کپسول مفصل شانه سست بوده و استحکام اصلی و واقعی کپسول مفصل شانه بیشتر مربوط به تاندون عضلاتی است که این مفصل را احاطه می کنند و با کپسول مفصلی مخلوط می گردند (یعنی عضلات روتاتور کاف).

**رباط گلنوهومرال فوقانی (SGHL)
**رباط گلنوهومرال میانی (MGHL)
**رباط گلنوهومرال تحتانی (IGHL) شامل:
***رباط گلنوهومرال تحتانی جلویی (AIGHL)
***رباط گلنوهومرال تحتانی پشتی (PIGHL)

رباط های گلنوهومرال و رباط های دیگر کمربند شانه ای در تصویر زیر:

مطالب مرتبط:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر