۱۳۹۱ مرداد ۸, یکشنبه

لیگامان اینترکلاویکولار (Interclavicular ligament)

رباط اینترکلاویکولار (رباط بین ترقوه ای) یکی از رباط های مفصل استرنوکلاویکولار است که قسمت های داخلی کلاویکولای چپ و راست را به یکدیگر متصل می کند. این لیگامان باعث تقویت کپسول مفصل استرنوکلاویکولار در بالا می گردد.

تصویر زیر:لیگامان های استرنوکلاویکولار جلویی و پشتی (قدامی و خلفی) در تقویت کپسول مفصلی در نواحی جلو و پشت مفصل نقش دارند.


مطالب مرتبط:

منبع تصویر:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر