۱۳۹۱ تیر ۳۱, شنبه

زانو (Knee)زانو از سه استخوان تشکیل می گردد:

*استخوان ران (فمور)
*استخوان درشت نی (تیبیا)
*کشکک (پاتلا)

تصویر زیر:


*مفصل درشت نئی-رانی (مفصل تیبیوفمورال) یا مفصل زانو که شامل:
**مفصل تیبیوفمورال داخلی
**مفصل تیبیوفمورال خارجی
*مفصل کشککی-رانی (مفصل پاتلوفمورال)

مجموعه زانو (کمپلکس زانو) از نمای طرفی در تصویر زیر:


مطالب مرتبط

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر