۱۳۹۱ تیر ۳۱, شنبه

رباط های منیسکوفمورال (Meniscofemoral ligaments)


رباط ها یا لیگامان ها نوارهای محکمی هستند که یک استخوان را به استخوان دیگر متصل می کنند و باعث ثبات و پایداری مفصل می گردند. بنابراین لیگامان ها از دررفتگی مفصل جلوگیری می کنند. بسیاری از رباط ها در نواحی مفاصل متحرک (مفاصل سینوویال) با کپسول مفصلی یکی شده و باعث تقویت کپسول مفصلی می گردند. در زانو برخی از رباط ها باعث اتصال منیسک ها به استخوان ها ی زانو می گردند (مانند رباط های کروناری، منیسکوفمورال و منیسکوفیبولار).
*رباط منیسکی-رانی جلویی (رباط منیسکوفمورال قدامی)
*رباط منیسکی-رانی پشتی (رباط منیسکوفمورال خلفی)

رباط منیسکی-رانی جلویی (رباط منیسکوفمورال قدامی) (
Anterior meniscofemoral ligament or Ligament of Humphrey
) شاخ پشتی منیسک خارجی را به کوندیل داخلی ران متصل می کند. این رباط در جلوی رباط صلیبی پشتی (PCL) قرار دارد.

رباط منیسکی-رانی پشتی (رباط منیسکوفمورال خلفی) (
Posterior meniscofemoral ligament or Ligament of Wrisberg
) شاخ پشتی منیسک خارجی را به کوندیل داخلی ران متصل می کند.این رباط در پشت رباط صلیبی پشتی قرار می گیرد.

تصویر زیر:در بیشتر افراد فقط یکی از رباط های منیسکی-رانی وجود دارد و گاهی هر دو رباط ممکن است در یک شخص مشاهده گردد.
مطالب مرتبط:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر