۱۳۹۱ تیر ۳۱, شنبه

رباط منیسکوفیبولار (Meniscofibular ligament)


رباط ها یا لیگامان ها نوارهای محکمی هستند که یک استخوان را به استخوان دیگر متصل می کنند و باعث ثبات و پایداری مفصل می گردند. بنابراین لیگامان ها از دررفتگی مفصل جلوگیری می کنند. بسیاری از رباط ها در نواحی مفاصل متحرک (مفاصل سینوویال) با کپسول مفصلی یکی شده و باعث تقویت کپسول مفصلی می گردند. در زانو برخی از رباط ها باعث اتصال منیسک ها به استخوان ها ی زانو می گردند (مانند رباط های کروناری، منیسکوفمورال و منیسکوفیبولار).
رباط منیسکی-نازک نئی (رباط منیسکوفیبولار) یکی از رباط های زانو است که منیسک خارجی را به استخوان نازک نی (فیبولا) متصل می کند. این لیگامان در ۸۰ درصد از افراد دیده می شود.

تصویر زیر:منبع تصویر:
http://www.springerimages.com
مطالب مرتبط:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر