۱۳۹۱ تیر ۲۶, دوشنبه

کمربند شانه ای (Shoulder girdle)


کمربند شانه ای یا کمربند سینه ای
 
کمربند شانه ای از استخوان های زیر تشکیل می گردد:
 
*هومروس (استخوان بازو)
*اسکاپولا (استخوان کتف)
*استرنوم (استخوان جناغ) 
*کلاویکولا (ترقوه یا چنبر)
 
تصویر زیر:
 
 
 
 
مفاصل کمربند شانه ای
 
 
* مفصل گلنوهومرال (مفصل شانه)
*مفصل آکرومیوکلاویکولار (مفصل اخرمی-چنبری یا اخرمی-ترقوه ای)
*مفصل استرنوکلاویکولار (مفصل جناغی-چنبری یا جناغی-ترقوه ای)
*مفصل اسکاپولوتوراسیک (مفصل کتفی-سینه ای که یک مفصل حقیقی محسوب نمی شود ولی در حرکات کمپلکس شانه نقش دارد) 
 
تصویر زیر:
 
 
 
 
مفصل استرنوکلاویکولار اتصال مستقیم میان اندام فوقانی و تنه را ایجاد می کند. حرکات مفصل شانه در ارتباط با سه مفصل دیگر صورت می گیرد. بنابراین حرکات مفصل شانه در ارتباط با عملکرد یکپارچه و هماهنگ مفاصل دیگر کمربند شانه ای است.
 
منابع تصویر:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر