۱۳۹۱ تیر ۳۱, شنبه

رباط عرضی زانو (Transverse ligament of the knee)


رباط عرضی زانو (Transverse ligament of the knee)

رباط ها یا لیگامان ها نوارهای محکمی هستند که یک استخوان را به استخوان دیگر متصل می کنند و باعث ثبات و پایداری مفصل می گردند. بنابراین لیگامان ها از دررفتگی مفصل جلوگیری می کنند. بسیاری از رباط ها در نواحی مفاصل متحرک (مفاصل سینوویال) با کپسول مفصلی یکی شده و باعث تقویت کپسول مفصلی می گردند. در زانو برخی از رباط ها باعث اتصال منیسک ها به استخوان ها ی زانو می گردند (مانند رباط های کروناری، منیسکوفمورال و منیسکوفیبولار).
رباط زانویی عرضی (Transverse genual ligament) یا رباط عرضی (Transverse ligament) که شاخ های جلویی (قدامی) دو منیسک (منیسک داخلی و خارجی) را به هم وصل می کند. این لیگامان در ۴۰ درصد از افراد وجود ندارد.

  تصویر زیر:مطالب مرتبط:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر